Mail ons

Overzicht

Welke invloed heeft je biologische DNA op je professionele ontwikkeling?

Blogpost 14 Oct 2019

De Belbin-test, The Big Five, de DCT-test, 16 personalities, de 16 PF-questionnaire, de Professional Personality Questionnaire, Neethling Brain Instruments, verschillende types jobcoaching; voor mijn relatief korte loopbaan heb ik al heel wat kansen gegrepen om mijn sterktes, zwaktes en wensen op vlak van werk in kaart te brengen. En als marketingmanager van Sioo heb ik wel eens het geluk om een opleiding(sonderdeel) te mogen volgen dat mij ook in die behoefte voorziet. Immers, hoe moet je producten verkopen die je niet kent? Ik stond dus ook te trappelen toen ik hoorde van een ‘assessmenttool op basis van DNA’… Braincompass: dat klinkt interessant!

Getipt door leermanager Rosemarijn en gefaciliteerd door programmamanager Marguerithe word ik kort daarna door oprichter en neuro-economist Wouter van den Berg uitgenodigd om een aantal vragenlijsten in een digitale omgeving in te vullen. Vervolgens ontvang ik een DNA-kit en stuur ik een buisje speeksel terug naar Braincompass. Enkele weken later hebben we een gesprek over de opzet en ontwikkeling van de tool. Wouter: “Wij ontwikkelden een tool om de huidige maatschappelijke realiteit te koppelen aan de professionele ontwikkeling van individuen, aan de hand van een aantal dilemma’s en het DNA. Het resultaat maakt zichtbaar hoe het automatische gedrag van deze professionals eruitziet. Het weergeeft wat je genetisch hebt meekregen en wat je vervolgens in nog drie andere levensfases hebt leren doen.”

Professionele ontwikkeling

Je DNA zegt namelijk iets over je biologische startpunt, je hechtingsstijl zegt iets over je biologische ontwikkeling, je persoonlijkheid en drijfveren zeggen iets over je persoonlijke ontwikkeling en je rolattitude zegt iets over je professionele ontwikkeling. Deze ‘scores’ worden afgemeten aan een model dat het succes van professionals in een VUCA-omgeving voorspelt. Jouw score weergeeft hoe Exploring, Bonding, Influencing, Bold en Visioning jij bent ten op zichte van de peergroep van leidinggevenden, salesmanagers, professionals of consultants. Elke deelnemer scoort vanuit de vier ontwikkelingsfases ergens in deze parameters. Je ziet dus niet alleen hoe je scoort ten op zichte van je peers, maar ook hoe dit te verklaren is vanuit je ontwikkeling. Deze wetenschap maakt het makkelijker om te bedenken hoe je hier verandering in kunt brengen en welke interventie dan zinvol is.

Braincompass is gefundeerd op inzichten uit jarenlang onderzoek. Wouter studeerde af in biologie en economie en deed zowel fundamenteel onderzoek met muizen als onderzoek naar gedrag van salesmensen op de werkvloer. Wouter: “De meest fundamentele biologen kunnen de koppeling naar de praktijk niet maken. In 1960 bedachten biologen dat de mens een rationeel wezen is en ontstonden er voorspelmodellen. In 1980 stelden ze dat we voorspelbaar-irrationele wezens zijn. De fundamenten daarvoor werden in de psychologie gevonden, onder andere bij Kahneman. Nu weten we dat mensen fundamenteel biologisch en emergent zijn. We hebben ‘nature’ en daar komt ‘nurture’ bij, we zijn niet het één óf het ander.”

De basis voor onze beslissingen

Wie we zijn, is een optelsom van stofjes en signalen. Hoe we in primaire stresssituaties reageren valt niet aan te leren. Waar we wel invloed op kunnen uitoefenen, zijn de ‘reflexen’ in een gewone staat van zijn. Wouter: “DNA is het recept van onze reacties. De ene variant van een gen reageert veel heftiger op bepaalde prikkels dan andere. Dat zegt dus iets over de gevoeligheid van mensen met bepaald type genen. Wij leggen bloot hoe je brein met informatie omgaat, vanuit de wetenschap dat we onder druk beslissingen nemen met ons ‘onbewuste reptielenbrein’ oftewel ‘systeem 1’ zoals Kahneman het noemt.”

Systeem 2, zoals Kahneman het noemt, is een doelgericht systeem. Als jouw doelen niet gehaald worden volgens jouw automatismen, dan rekruteert je brein in dat deel van je hersenen nieuwe oplossingen. “Zonder doel weigert je brein die te creëren. Leerdoelen moeten een beetje frictie opleveren. Dat stukje brein kan dus in meerdere universa tegelijkertijd werken.” Een uitstekende reden om een opleiding te kiezen die je uit je comfortzone trekt.

Consultants in een VUCA-wereld

Dat vonden voormalig Sioo-rector Ard-Pieter de Man en programmamanager Marguerithe de Man ook. Marguerithe: “Braincompass richt zich op verschillende profielen en peergroups. Voorheen hadden ze al het salesprofiel en het professionalprofiel, maar wij zijn met hen samen gaan werken om vorm te geven aan het adviesprofiel. Vervolgens zijn we de tool zelf ook gaan inzetten voor de ontwikkeling van onze adviseurs.” Vandaag maakt Braincompass onderdeel uit van het programma Consulting in de Informatiesamenleving. “Juist bij persoonlijke professionele ontwikkeling zit er vaak frictie op wat mensen al goed kunnen en waar hun ambitie ligt. Soms liggen er doelstellingen achter hun ambitie die ook op andere manieren bereikt kunnen worden en kunnen ze hun energie dus beter ergens anders op richten. Dit soort inzichten komen in het coachinggesprek naar voren. De uitslag helpt om meer focus te krijgen, prioriteiten te kunnen stellen, meer begrip te ontwikkelen en daardoor met meer compassie naar zichzelf te kunnen kijken.”

Rosemarijn Koenen is één van de leermanagers in Consulting in de Informatiesamenleving die Braincompass-gecertificeerd is en ambassadeur van het product. Net als de andere leermanagers is Rosemarijn in staat om het juiste kader bij de uitslag te geven en daar met deelnemers in een coachinggesprek de betekenis bij te zoeken. Zij sluit zich aan bij Marguerithe. Rosemarijn: “Braincompass laat zien wat je automatische neigingen zijn op vlak van de vijf VUCA-uitdagingen en vergelijkt daarin jouw neigingen in vier verschillende ontwikkelstadia. Ik vraag de deelnemers vooraf een concrete leervraag mee te nemen, om de uitslag vanuit een gericht perspectief te kunnen bespreken. Het veranderen van automatische gedragspatronen kost veel energie, je kunt niet alles tegelijkertijd aan te pakken. Je moet namelijk kiezen waar je mee aan de slag wilt gaan.”

Op de zeef

Wat voor mij als testdeelnemer ‘op de zeef’ blijft liggen, zoals Rosemarijn me aan het eind van het coachinggesprek vraagt, zijn twee reële zaken die ik eerder niet goed kon kaderen, maar waar ik me nu duidelijker (en anders) toe kan verhouden. Samen met haar ben ik actief gaan zoeken naar hoe bepaalde gedragingen er in de praktijk uitzien, hoe ze ontstaan zouden kunnen zijn en op welke manier je er in je professionele context mee te maken hebt. Daarbij focus je op oplossingen of verbeteringen die ‘binnen je bereik’ liggen. In de praktijk moet je daarvoor zelf de juiste ruimte voor creëren. Voor Sioo-deelnemers is het dus eigenlijk best ‘boffen’ dat ze met deze uitslag aan de slag kunnen in een langer leertraject, ondersteund door doorgewinterde leermanagers. Rosemarijn: “In de ‘CIS’ helpen ook je mededeelnemers om je doelen aan te scherpen en ermee te oefenen.”

Een andere belangrijk onderscheid met andere tests is bovendien dat Braincompass geen stigmatiserende test is. Marguerithe: “Je rolt er niet uit als typisch ‘geel’, ‘groen’, ‘rood’ of ‘blauw’ zonder verdere nuance. Wij kozen ervoor omdat het een vernieuwende methode is en omdat Braincompass zelf onderzoek blijft doen en aanpassingen doorvoert. Dat is een groot verschil met veel bekende tests die al 40 jaar hetzelfde zijn.” Wouter erkent het belang hiervan. Wouter: “Het model blijft continu in ontwikkeling. Als er morgen onderzoek beschikbaar is waardoor ons model herzien moet worden, dan doen we dat meteen. I’m in love with the problem, not the solution. We willen vooral mensen verder helpen. Ik gun iedereen een grondig inzicht in zichzelf om zo te kunnen bereiken wat voor hen belangrijk is.”

Ben jij benieuwd naar de kansen en uitdagingen voor jou als adviseur? Ontdek Braincompass en ga vanaf 28 oktober aan de slag in Advanced Consulting and Change.

De Belbin-test, The Big Five, de DCT-test, 16 personalities, de 16 PF-questionnaire, de Professional Personality Questionnaire, Neethling Brain Instruments, verschillende types jobcoaching; voor mijn relatief korte loopbaan heb ik al heel wat kansen gegrepen om mijn sterktes, zwaktes en wensen op vlak van werk in kaart te brengen. En als marketingmanager van Sioo heb ik wel eens het geluk om een opleiding(sonderdeel) te mogen volgen dat mij ook in die behoefte voorziet. Immers, hoe moet je producten verkopen die je niet kent? Ik stond dus ook te trappelen toen ik hoorde van een ‘assessmenttool op basis van DNA’… Braincompass: dat klinkt interessant!

Getipt door leermanager Rosemarijn en gefaciliteerd door programmamanager Marguerithe word ik kort daarna door oprichter en neuro-economist Wouter van den Berg uitgenodigd om een aantal vragenlijsten in een digitale omgeving in te vullen. Vervolgens ontvang ik een DNA-kit en stuur ik een buisje speeksel terug naar Braincompass. Enkele weken later hebben we een gesprek over de opzet en ontwikkeling van de tool. Wouter: “Wij ontwikkelden een tool om de huidige maatschappelijke realiteit te koppelen aan de professionele ontwikkeling van individuen, aan de hand van een aantal dilemma’s en het DNA. Het resultaat maakt zichtbaar hoe het automatische gedrag van deze professionals eruitziet. Het weergeeft wat je genetisch hebt meekregen en wat je vervolgens in nog drie andere levensfases hebt leren doen.”

Professionele ontwikkeling

Je DNA zegt namelijk iets over je biologische startpunt, je hechtingsstijl zegt iets over je biologische ontwikkeling, je persoonlijkheid en drijfveren zeggen iets over je persoonlijke ontwikkeling en je rolattitude zegt iets over je professionele ontwikkeling. Deze ‘scores’ worden afgemeten aan een model dat het succes van professionals in een VUCA-omgeving voorspelt. Jouw score weergeeft hoe Exploring, Bonding, Influencing, Bold en Visioning jij bent ten op zichte van de peergroep van leidinggevenden, salesmanagers, professionals of consultants. Elke deelnemer scoort vanuit de vier ontwikkelingsfases ergens in deze parameters. Je ziet dus niet alleen hoe je scoort ten op zichte van je peers, maar ook hoe dit te verklaren is vanuit je ontwikkeling. Deze wetenschap maakt het makkelijker om te bedenken hoe je hier verandering in kunt brengen en welke interventie dan zinvol is.

Braincompass is gefundeerd op inzichten uit jarenlang onderzoek. Wouter studeerde af in biologie en economie en deed zowel fundamenteel onderzoek met muizen als onderzoek naar gedrag van salesmensen op de werkvloer. Wouter: “De meest fundamentele biologen kunnen de koppeling naar de praktijk niet maken. In 1960 bedachten biologen dat de mens een rationeel wezen is en ontstonden er voorspelmodellen. In 1980 stelden ze dat we voorspelbaar-irrationele wezens zijn. De fundamenten daarvoor werden in de psychologie gevonden, onder andere bij Kahneman. Nu weten we dat mensen fundamenteel biologisch en emergent zijn. We hebben ‘nature’ en daar komt ‘nurture’ bij, we zijn niet het één óf het ander.”

De basis voor onze beslissingen

Wie we zijn, is een optelsom van stofjes en signalen. Hoe we in primaire stresssituaties reageren valt niet aan te leren. Waar we wel invloed op kunnen uitoefenen, zijn de ‘reflexen’ in een gewone staat van zijn. Wouter: “DNA is het recept van onze reacties. De ene variant van een gen reageert veel heftiger op bepaalde prikkels dan andere. Dat zegt dus iets over de gevoeligheid van mensen met bepaald type genen. Wij leggen bloot hoe je brein met informatie omgaat, vanuit de wetenschap dat we onder druk beslissingen nemen met ons ‘onbewuste reptielenbrein’ oftewel ‘systeem 1’ zoals Kahneman het noemt.”

Systeem 2, zoals Kahneman het noemt, is een doelgericht systeem. Als jouw doelen niet gehaald worden volgens jouw automatismen, dan rekruteert je brein in dat deel van je hersenen nieuwe oplossingen. “Zonder doel weigert je brein die te creëren. Leerdoelen moeten een beetje frictie opleveren. Dat stukje brein kan dus in meerdere universa tegelijkertijd werken.” Een uitstekende reden om een opleiding te kiezen die je uit je comfortzone trekt.

Consultants in een VUCA-wereld

Dat vonden voormalig Sioo-rector Ard-Pieter de Man en programmamanager Marguerithe de Man ook. Marguerithe: “Braincompass richt zich op verschillende profielen en peergroups. Voorheen hadden ze al het salesprofiel en het professionalprofiel, maar wij zijn met hen samen gaan werken om vorm te geven aan het adviesprofiel. Vervolgens zijn we de tool zelf ook gaan inzetten voor de ontwikkeling van onze adviseurs.” Vandaag maakt Braincompass onderdeel uit van het programma Consulting in de Informatiesamenleving. “Juist bij persoonlijke professionele ontwikkeling zit er vaak frictie op wat mensen al goed kunnen en waar hun ambitie ligt. Soms liggen er doelstellingen achter hun ambitie die ook op andere manieren bereikt kunnen worden en kunnen ze hun energie dus beter ergens anders op richten. Dit soort inzichten komen in het coachinggesprek naar voren. De uitslag helpt om meer focus te krijgen, prioriteiten te kunnen stellen, meer begrip te ontwikkelen en daardoor met meer compassie naar zichzelf te kunnen kijken.”

Rosemarijn Koenen is één van de leermanagers in Consulting in de Informatiesamenleving die Braincompass-gecertificeerd is en ambassadeur van het product. Net als de andere leermanagers is Rosemarijn in staat om het juiste kader bij de uitslag te geven en daar met deelnemers in een coachinggesprek de betekenis bij te zoeken. Zij sluit zich aan bij Marguerithe. Rosemarijn: “Braincompass laat zien wat je automatische neigingen zijn op vlak van de vijf VUCA-uitdagingen en vergelijkt daarin jouw neigingen in vier verschillende ontwikkelstadia. Ik vraag de deelnemers vooraf een concrete leervraag mee te nemen, om de uitslag vanuit een gericht perspectief te kunnen bespreken. Het veranderen van automatische gedragspatronen kost veel energie, je kunt niet alles tegelijkertijd aan te pakken. Je moet namelijk kiezen waar je mee aan de slag wilt gaan.”

Op de zeef

Wat voor mij als testdeelnemer ‘op de zeef’ blijft liggen, zoals Rosemarijn me aan het eind van het coachinggesprek vraagt, zijn twee reële zaken die ik eerder niet goed kon kaderen, maar waar ik me nu duidelijker (en anders) toe kan verhouden. Samen met haar ben ik actief gaan zoeken naar hoe bepaalde gedragingen er in de praktijk uitzien, hoe ze ontstaan zouden kunnen zijn en op welke manier je er in je professionele context mee te maken hebt. Daarbij focus je op oplossingen of verbeteringen die ‘binnen je bereik’ liggen. In de praktijk moet je daarvoor zelf de juiste ruimte voor creëren. Voor Sioo-deelnemers is het dus eigenlijk best ‘boffen’ dat ze met deze uitslag aan de slag kunnen in een langer leertraject, ondersteund door doorgewinterde leermanagers. Rosemarijn: “In de ‘CIS’ helpen ook je mededeelnemers om je doelen aan te scherpen en ermee te oefenen.”

Een andere belangrijk onderscheid met andere tests is bovendien dat Braincompass geen stigmatiserende test is. Marguerithe: “Je rolt er niet uit als typisch ‘geel’, ‘groen’, ‘rood’ of ‘blauw’ zonder verdere nuance. Wij kozen ervoor omdat het een vernieuwende methode is en omdat Braincompass zelf onderzoek blijft doen en aanpassingen doorvoert. Dat is een groot verschil met veel bekende tests die al 40 jaar hetzelfde zijn.” Wouter erkent het belang hiervan. Wouter: “Het model blijft continu in ontwikkeling. Als er morgen onderzoek beschikbaar is waardoor ons model herzien moet worden, dan doen we dat meteen. I’m in love with the problem, not the solution. We willen vooral mensen verder helpen. Ik gun iedereen een grondig inzicht in zichzelf om zo te kunnen bereiken wat voor hen belangrijk is.”

Ben jij benieuwd naar de kansen en uitdagingen voor jou als adviseur? Ontdek Braincompass en ga vanaf 28 oktober aan de slag in Advanced Consulting and Change.