Mail ons

Overzicht

Lokalis teammanagers ontwerpen hun eigen ontwikkelprogramma

Casus 12 Apr 2022

Lokalis is de Utrechtse buurtteamorganisatie voor jeugd en gezin die basishulp biedt aan gezinnen met kinderen en jongeren. Vanaf 2015 werken de gemeente Utrecht, Lokalis en de andere stelselpartners, op basis van een aantal leidende principes ‘Het Utrechts Model’. De basis van het werk is het ondersteunen van gezinnen waar bijvoorbeeld de opvoeding tot vragen leidt of het wanneer het gezin steun nodig heeft die ze zelf (tijdelijk) niet kunnen organiseren. Dit leidt tot zicht op de grotere opgaven in de wijken en de stad, waar het buurtteam werkt aan oplossen en voorkomen van problemen zodat bewoners en wijken versterkt worden en dysfunctionele systemen bevraagd en waar nodig ontmanteld worden.

Context

De toegenomen complexiteit en omvang van de opgaven in de wijk en de stad en de ambities van de gemeente Utrecht en Lokalis, maakten dat de functie van teammanager tegen het licht gehouden is en opnieuw is beschreven. Deze nieuwe functie werd ‘zwaarder’ en integraler dan de teammanagersfunctie bij Lokalis van origine was opgesteld.

Vraag aan Sioo

Als lerende –en op ontwikkeling gerichte organisatie- besloot Lokalis dat de teammanagers drie jaar de tijd krijgen om zich conform de nieuwe functie-eisen te ontwikkelen. En met die vraag wendden ze zich tot Sioo. Anne-Marie Gunnink en Marguerithe de Man (Sioo) gingen samen aan de slag. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat het ontwerpen van het programma conform de uitgangspunten en werkwijze van Lokalis zou moeten gaan. En bovendien ook conform het primaire proces van Lokalis waar het gezin de eigenaar is van zijn eigen plan. Dat betekende dat de groep van teammanagers hun eigen programma zouden gaan ontwerpen. Omdat het ontwerpen van leeromgevingen ook een vak is en de complexiteit van de context veel van het ontwerp vraagt maakte Sioo een proces voor het ontwerpen van deze nieuwe programma’s,
zodat de managers daarin konden werken.

Lees meer over het procesontwerp en de resultaten

Lokalis is de Utrechtse buurtteamorganisatie voor jeugd en gezin die basishulp biedt aan gezinnen met kinderen en jongeren. Vanaf 2015 werken de gemeente Utrecht, Lokalis en de andere stelselpartners, op basis van een aantal leidende principes ‘Het Utrechts Model’. De basis van het werk is het ondersteunen van gezinnen waar bijvoorbeeld de opvoeding tot vragen leidt of het wanneer het gezin steun nodig heeft die ze zelf (tijdelijk) niet kunnen organiseren. Dit leidt tot zicht op de grotere opgaven in de wijken en de stad, waar het buurtteam werkt aan oplossen en voorkomen van problemen zodat bewoners en wijken versterkt worden en dysfunctionele systemen bevraagd en waar nodig ontmanteld worden.

Context

De toegenomen complexiteit en omvang van de opgaven in de wijk en de stad en de ambities van de gemeente Utrecht en Lokalis, maakten dat de functie van teammanager tegen het licht gehouden is en opnieuw is beschreven. Deze nieuwe functie werd ‘zwaarder’ en integraler dan de teammanagersfunctie bij Lokalis van origine was opgesteld.

Vraag aan Sioo

Als lerende –en op ontwikkeling gerichte organisatie- besloot Lokalis dat de teammanagers drie jaar de tijd krijgen om zich conform de nieuwe functie-eisen te ontwikkelen. En met die vraag wendden ze zich tot Sioo. Anne-Marie Gunnink en Marguerithe de Man (Sioo) gingen samen aan de slag. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat het ontwerpen van het programma conform de uitgangspunten en werkwijze van Lokalis zou moeten gaan. En bovendien ook conform het primaire proces van Lokalis waar het gezin de eigenaar is van zijn eigen plan. Dat betekende dat de groep van teammanagers hun eigen programma zouden gaan ontwerpen. Omdat het ontwerpen van leeromgevingen ook een vak is en de complexiteit van de context veel van het ontwerp vraagt maakte Sioo een proces voor het ontwerpen van deze nieuwe programma’s,
zodat de managers daarin konden werken.

Lees meer over het procesontwerp en de resultaten