Mail ons

Overzicht

Over Morgen: ontwikkeling van een duurzame leiderschapsagenda

Casus 16 Dec 2021

Over Morgen is een innovatief adviesbureau dat werkt aan een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving met expertise op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, mobiliteit en energietransitie. Sinds januari 2020 is Over Morgen onderdeel van Arcadis Nederland en zijn de twee organisaties strategische samenwerkingspartners. Over Morgen behoudt daarbij de eigen identiteit, die gekenmerkt wordt door adviesdiensten op het gebied van innovatie en strategie. Daarbij past de besturingsfilosofie van samensturing, zoals Over Morgen die kent, heel goed. Die geeft veel ruimte voor eigen initiatief. Daardoor kan zij de koploperspositie in de markt behouden.

Context

In de afgelopen jaren is Over Morgen echter flink gegroeid en telt het nu een honderdtal medewerkers. Bovendien is het vanwege de fusie met Arcadis goed als de specifieke signatuur van Over Morgen helder en onderscheidend is, zowel op het gebied van de strategische innovatieve dienstverlening als op het gebied van de interne besturingsfilosofie. Dat is van voordeel voor de positie in de markt en voor de samenwerking met de collega’s van Arcadis. Er ontstond een behoefte binnen Over Morgen om het arsenaal aan adviesvaardigheden van hun adviseurs te verstevigen om zo bij te kunnen dragen aan de strategische ambities van Over Morgen. Door de overname van Over Morgen ontstond daarnaast een vraag rond invulling van het leiderschap.

Vraag aan Sioo

Toen Mieke van den Berg in augustus 2020 startte als interim HRD-adviseur, lag er vanuit de organisatie een ‘boodschappenlijstje’ voor haar klaar. Eén van de hoofdvragen op die lijst was het ontwikkelen van adviseurs binnen Over Morgen tot Trusted Advisors, waarbij er voor de senior adviseurs ook aandacht moest zijn voor leiderschap. Met deze generieke vraag klopte Mieke aan bij Sioo, omdat ze niet op zoek was naar een standaard trainingsbureau, maar naar een instelling die helpt organisaties te ontwikkelen over de hele breedte van het spectrum.

Sioo hielp Over Morgen meer scherpte te krijgen in hun opleidingsvraagstuk. Hieruit bleek dat één traject de lading niet zou dekken, en werden meteen twee aparte trajecten ontwikkeld: een adviseurstraject, begeleid door Rob Leliveld en een leiderschapstraject, begeleid door Koen Marichal. Hoewel de grote lijnen – het aantal dagen, de doelstelling, de deelnemers en de setting – van beide trajecten vooraf werden bepaald, bleef Sioo tijdens de opleiding, steeds in overleg met de deelnemers, het programma voortdurend bijsturen, op basis van de behoeftes die werden geformuleerd.

Over Morgen is een innovatief adviesbureau dat werkt aan een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving met expertise op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, mobiliteit en energietransitie. Sinds januari 2020 is Over Morgen onderdeel van Arcadis Nederland en zijn de twee organisaties strategische samenwerkingspartners. Over Morgen behoudt daarbij de eigen identiteit, die gekenmerkt wordt door adviesdiensten op het gebied van innovatie en strategie. Daarbij past de besturingsfilosofie van samensturing, zoals Over Morgen die kent, heel goed. Die geeft veel ruimte voor eigen initiatief. Daardoor kan zij de koploperspositie in de markt behouden.

Context

In de afgelopen jaren is Over Morgen echter flink gegroeid en telt het nu een honderdtal medewerkers. Bovendien is het vanwege de fusie met Arcadis goed als de specifieke signatuur van Over Morgen helder en onderscheidend is, zowel op het gebied van de strategische innovatieve dienstverlening als op het gebied van de interne besturingsfilosofie. Dat is van voordeel voor de positie in de markt en voor de samenwerking met de collega’s van Arcadis. Er ontstond een behoefte binnen Over Morgen om het arsenaal aan adviesvaardigheden van hun adviseurs te verstevigen om zo bij te kunnen dragen aan de strategische ambities van Over Morgen. Door de overname van Over Morgen ontstond daarnaast een vraag rond invulling van het leiderschap.

Vraag aan Sioo

Toen Mieke van den Berg in augustus 2020 startte als interim HRD-adviseur, lag er vanuit de organisatie een ‘boodschappenlijstje’ voor haar klaar. Eén van de hoofdvragen op die lijst was het ontwikkelen van adviseurs binnen Over Morgen tot Trusted Advisors, waarbij er voor de senior adviseurs ook aandacht moest zijn voor leiderschap. Met deze generieke vraag klopte Mieke aan bij Sioo, omdat ze niet op zoek was naar een standaard trainingsbureau, maar naar een instelling die helpt organisaties te ontwikkelen over de hele breedte van het spectrum.

Sioo hielp Over Morgen meer scherpte te krijgen in hun opleidingsvraagstuk. Hieruit bleek dat één traject de lading niet zou dekken, en werden meteen twee aparte trajecten ontwikkeld: een adviseurstraject, begeleid door Rob Leliveld en een leiderschapstraject, begeleid door Koen Marichal. Hoewel de grote lijnen – het aantal dagen, de doelstelling, de deelnemers en de setting – van beide trajecten vooraf werden bepaald, bleef Sioo tijdens de opleiding, steeds in overleg met de deelnemers, het programma voortdurend bijsturen, op basis van de behoeftes die werden geformuleerd.