Mail ons

Overzicht

De staat van het Leer- en Ontwikkelbeleid in Nederland

White paper 14 Oct 2017

De noodzaak voor investeren in Management en Professional Development wordt breed erkend. Het motto ‘Een leven lang leren’ is van toepassing op iedereen in de maatschappij en daarmee ook voor degenen die werken op HBO+-niveau.

Een aantal vaststellingen:
1. Kennis veroudert snel, nieuwe vaardigheden zijn nodig om te kunnen blijven functioneren.
2. Tegelijk lijkt het steeds moeilijker om leren vorm te geven.
3. Oude vertrouwde concepten zoals MBA’s liggen al jaren onder vuur.
4. Ook het aanbod was, is en blijft gefragmenteerd.

Welke mogelijkheden voor opleiden zijn er allemaal? Hoe kunnen organisaties opleidingen organiseren? Wat zijn de financieringsmechanismen ervoor? Hoe verhoudt mijn organisatie zich eigenlijk met andere organisaties? Hoe verantwoorden L&D’ers zich over de bijdrage die ze leveren? Met deze white paper doen we een poging om deze vragen te beantwoorden.

Lees deze white paper en kom meer te weten over:

  • De strategische kant: trends en visievorming rondom L&D activiteiten
  • De besturing en organisatie van L&D
  • Typen L&D activiteiten die organisaties aanbieden

LEES ‘M HIER!

De noodzaak voor investeren in Management en Professional Development wordt breed erkend. Het motto ‘Een leven lang leren’ is van toepassing op iedereen in de maatschappij en daarmee ook voor degenen die werken op HBO+-niveau.

Een aantal vaststellingen:
1. Kennis veroudert snel, nieuwe vaardigheden zijn nodig om te kunnen blijven functioneren.
2. Tegelijk lijkt het steeds moeilijker om leren vorm te geven.
3. Oude vertrouwde concepten zoals MBA’s liggen al jaren onder vuur.
4. Ook het aanbod was, is en blijft gefragmenteerd.

Welke mogelijkheden voor opleiden zijn er allemaal? Hoe kunnen organisaties opleidingen organiseren? Wat zijn de financieringsmechanismen ervoor? Hoe verhoudt mijn organisatie zich eigenlijk met andere organisaties? Hoe verantwoorden L&D’ers zich over de bijdrage die ze leveren? Met deze white paper doen we een poging om deze vragen te beantwoorden.

Lees deze white paper en kom meer te weten over:

  • De strategische kant: trends en visievorming rondom L&D activiteiten
  • De besturing en organisatie van L&D
  • Typen L&D activiteiten die organisaties aanbieden

LEES ‘M HIER!