Mail ons

Overzicht

Ceremoniële adoptie van institutionele complexiteit

White paper 10 Dec 2020

Veel verhalen rond organisatieverandering beginnen met het bekende ‘alibi’ dat 70 tot 80% van de verandertrajecten faalt. Dit vormt vaak een springplank naar het eigen voorstel, maar zijn al de duizenden verandertrajecten die in organisaties gaande zijn nu wel op één essentialistische hoop te gooien? Heeft het begrip ‘verandertraject’ voor iedereen eenzelfde betekenis? En hangt het ‘mislukken’ ervan samen met een door iedereen op eenzelfde manier begrepen set met universele beoordelingscriteria? Wat leveren falende verandertrajecten dus op? En voor wie?

Veel verhalen rond organisatieverandering beginnen met het bekende ‘alibi’ dat 70 tot 80% van de verandertrajecten faalt. Dit vormt vaak een springplank naar het eigen voorstel, maar zijn al de duizenden verandertrajecten die in organisaties gaande zijn nu wel op één essentialistische hoop te gooien? Heeft het begrip ‘verandertraject’ voor iedereen eenzelfde betekenis? En hangt het ‘mislukken’ ervan samen met een door iedereen op eenzelfde manier begrepen set met universele beoordelingscriteria? Wat leveren falende verandertrajecten dus op? En voor wie?