Mail ons

Overzicht

Turnaround- en crisisleiderschap: een integratieve visie

White paper 12 May 2020

Door de Corona-crisis is het thema van turnaround- en crisisleiderschap weer helemaal terug, hoewel het eigenlijk nooit helemaal weg is geweest. De financiële crisis van 2008 zit bij velen nog redelijk vers in het geheugen. Bovendien kennen onze economie en organisaties naast grotere of kleinere incidenten van nature ook allerlei cycli en crises die veroorzaakt worden door externe en/of interne factoren.   

In lijn met de wetenschappelijk bevindingen pleiten we bij Sioo voor een integratieve benadering van turnaround management waarbij het werken met dilemma’s een belangrijke plaats inneemt. Dit staat in schril contrast met adviezen van vooraanstaande adviesbureaus en opleidingen van vooraanstaande instituten die te vaak een eendimensionale kijk op turnaround- en crisisleiderschap bepleiten. In deze white paper focussen we op hoe succesvolle turnaround- en crisisleiders handelen, met een bijzondere focus op de inspanningen van CEO’s en hun directe leidinggevenden, om de achteruitgang te stabiliseren en de organisatie richting herstel te sturen.

Lees deze white paper en ontdek:

  • de kenmerken van een crisis en turnaround-proces
  • de verschillende fases van het turnaround-proces
  • de bijbehorende leiderschapsdilemma’s
  • hoe succesvolle leiders omgaan met dilemma’s en spanningen

Door de Corona-crisis is het thema van turnaround- en crisisleiderschap weer helemaal terug, hoewel het eigenlijk nooit helemaal weg is geweest. De financiële crisis van 2008 zit bij velen nog redelijk vers in het geheugen. Bovendien kennen onze economie en organisaties naast grotere of kleinere incidenten van nature ook allerlei cycli en crises die veroorzaakt worden door externe en/of interne factoren.   

In lijn met de wetenschappelijk bevindingen pleiten we bij Sioo voor een integratieve benadering van turnaround management waarbij het werken met dilemma’s een belangrijke plaats inneemt. Dit staat in schril contrast met adviezen van vooraanstaande adviesbureaus en opleidingen van vooraanstaande instituten die te vaak een eendimensionale kijk op turnaround- en crisisleiderschap bepleiten. In deze white paper focussen we op hoe succesvolle turnaround- en crisisleiders handelen, met een bijzondere focus op de inspanningen van CEO’s en hun directe leidinggevenden, om de achteruitgang te stabiliseren en de organisatie richting herstel te sturen.

Lees deze white paper en ontdek:

  • de kenmerken van een crisis en turnaround-proces
  • de verschillende fases van het turnaround-proces
  • de bijbehorende leiderschapsdilemma’s
  • hoe succesvolle leiders omgaan met dilemma’s en spanningen