Mail ons

Overzicht

De interactie tussen zorgaanbieders en gemeenten in het sociaal domein

White paper 30 Apr 2021

Als het over het sociale domein gaat in de media, gaat het al snel over tekorten in Jeugdzorg, hoge administratieve lasten, wachtlijsten en carrousels van cliënten die van zorgaanbieder naar zorgaanbieder gaan. In 2019 beschreven we in samenwerking met de jeugdhulpregio West-Brabant West de ontwikkelfasen die we bij gemeenten waarnemen. In de afgelopen periode is ons meermaals gevraagd: ΅En wat is dan het beeld bij zorgaanbieders?”. Dat is het onderwerp van deze white paper.

We baseren ons daarbij op een twintigtal gesprekken met managers en directeuren van zorgaanbieders. Op basis van deze gesprekken beschrijven we vijf verschillende velden, elk met een kenmerkende dynamiek bij aanbieders en een daarmee samenhangend interactiepatroon tussen aanbieder en gemeente. Aan de hand van de beschreven velden en de kenmerkende interactiepatronen bieden we handelingsperspectieven aan voor zowel aanbieders als gemeenten.

Als het over het sociale domein gaat in de media, gaat het al snel over tekorten in Jeugdzorg, hoge administratieve lasten, wachtlijsten en carrousels van cliënten die van zorgaanbieder naar zorgaanbieder gaan. In 2019 beschreven we in samenwerking met de jeugdhulpregio West-Brabant West de ontwikkelfasen die we bij gemeenten waarnemen. In de afgelopen periode is ons meermaals gevraagd: ΅En wat is dan het beeld bij zorgaanbieders?”. Dat is het onderwerp van deze white paper.

We baseren ons daarbij op een twintigtal gesprekken met managers en directeuren van zorgaanbieders. Op basis van deze gesprekken beschrijven we vijf verschillende velden, elk met een kenmerkende dynamiek bij aanbieders en een daarmee samenhangend interactiepatroon tussen aanbieder en gemeente. Aan de hand van de beschreven velden en de kenmerkende interactiepatronen bieden we handelingsperspectieven aan voor zowel aanbieders als gemeenten.