Mail ons

Overzicht

Mislukt 70% van de verandertrajecten?

White paper 19 Apr 2016
Verandertrajecten mislukken geregeld. Tenminste, dat is de algemeen geldende opvatting. Het zou gaan om maar liefst 70%. Sioo onderzocht deze opvatting en kwam tot heel andere resultaten. Ard-Pieter de Man en Heleen Tours deden onderzoek en vroegen 151 managers naar het succes en het mislukken van een recent verandertraject. Hun onderzoek levert een drietal zeer interessante inzichten op:
 • 70% is een moeilijk hard te maken getal.
  Het percentage is erg afhankelijk van wat gemeten wordt en hoe hoog de lat wordt gelegd. Bepaalde typen verandering kennen daarnaast een zeer hoog faalpercentage terwijl andere typen veranderingen gemiddeld juist succesvoller zijn.
 • Organisaties blijven typen veranderingen die vaak mislukken gewoon uitvoeren.
  Het lerend vermogen van organisaties lijkt beperkt. Waarom blijven investeren in typen veranderingen zoals fusies, IT-projecten en cultuurverandering die een hoge faalkans hebben?
 • Verandertrajecten worden niet goed doordacht.
  Investeren in verandermanagement loont, want goeddoordachte verandertrajecten leiden vaker tot succes.

Lees de white paper en ontdek:

1. succes en falen van veranderingen in het algemeen
2. succes en falen van specifieke typen verandertrajecten
3. het effect van verandermanagement

LEES 'M HIER!
Verandertrajecten mislukken geregeld. Tenminste, dat is de algemeen geldende opvatting. Het zou gaan om maar liefst 70%. Sioo onderzocht deze opvatting en kwam tot heel andere resultaten. Ard-Pieter de Man en Heleen Tours deden onderzoek en vroegen 151 managers naar het succes en het mislukken van een recent verandertraject. Hun onderzoek levert een drietal zeer interessante inzichten op:
 • 70% is een moeilijk hard te maken getal.
  Het percentage is erg afhankelijk van wat gemeten wordt en hoe hoog de lat wordt gelegd. Bepaalde typen verandering kennen daarnaast een zeer hoog faalpercentage terwijl andere typen veranderingen gemiddeld juist succesvoller zijn.
 • Organisaties blijven typen veranderingen die vaak mislukken gewoon uitvoeren.
  Het lerend vermogen van organisaties lijkt beperkt. Waarom blijven investeren in typen veranderingen zoals fusies, IT-projecten en cultuurverandering die een hoge faalkans hebben?
 • Verandertrajecten worden niet goed doordacht.
  Investeren in verandermanagement loont, want goeddoordachte verandertrajecten leiden vaker tot succes.

Lees de white paper en ontdek:

1. succes en falen van veranderingen in het algemeen
2. succes en falen van specifieke typen verandertrajecten
3. het effect van verandermanagement

LEES 'M HIER!