Mail ons

Overzicht

Herkenbare ontwikkelingsfasen bij het verbeteren van inkoop in het sociale domein

White paper 1 Jul 2019

Als het over het sociale domein gaat in de media, gaat het over tekorten in Jeugdzorg, hoge administratieve lasten, wachtlijsten en carrousels van patiënten die van zorgaanbieder naar zorgaanbieder gaan. Zaken die niet goed gaan overheersen en leiden tot allerlei vragen bij gemeenten en de samenwerking met zorgaanbieders.

In deze paper onderzoeken we wat gemeentes en regio’s nodig hebben om te identificeren waar men nu staat, wat de ambitie is en wat daar eventueel voor moet gebeuren met betrekking tot inkoop in het sociale domein.

Lees deze white paper en ontdek:

  • hoe het speelveld van inkoop in het sociale domein eruit ziet;
  • de kenmerken van aantal voorbeeldregio’s (‘wegbereiders’) en de betrokkenen in hun speelveld;
  • ons ‘ontwikkelingsmodel Inkoop in het sociale domein’ en de totstandkoming daarvan;
  • een toelichting hoe dit model als handvat gebruikt kan worden ten behoeve van betere zorg

Als het over het sociale domein gaat in de media, gaat het over tekorten in Jeugdzorg, hoge administratieve lasten, wachtlijsten en carrousels van patiënten die van zorgaanbieder naar zorgaanbieder gaan. Zaken die niet goed gaan overheersen en leiden tot allerlei vragen bij gemeenten en de samenwerking met zorgaanbieders.

In deze paper onderzoeken we wat gemeentes en regio’s nodig hebben om te identificeren waar men nu staat, wat de ambitie is en wat daar eventueel voor moet gebeuren met betrekking tot inkoop in het sociale domein.

Lees deze white paper en ontdek:

  • hoe het speelveld van inkoop in het sociale domein eruit ziet;
  • de kenmerken van aantal voorbeeldregio’s (‘wegbereiders’) en de betrokkenen in hun speelveld;
  • ons ‘ontwikkelingsmodel Inkoop in het sociale domein’ en de totstandkoming daarvan;
  • een toelichting hoe dit model als handvat gebruikt kan worden ten behoeve van betere zorg