Mail ons

Overzicht

De 10 capabilities van de nieuwe adviseur

White paper 27 Mar 2018

De samenleving verandert in een rap tempo naar een informatiesamenleving. In organisaties  wordt het verwerken van data en beelden van meer economische betekenis is dan de bewerking van fysieke materialen. Organisaties  komen met andere vragen, hebben behoefte aan andere aanpakken en het consultancy vak verandert mee. Het is lastig om te zien wat er nu precies verandert. Bij paradigmaverschuivingen blijven de bestaande opvattingen, methodes, aanpakken, modellen, theorie en praktijken naast de nieuwe bestaan.

Sioo is al geruime tijd bezig te onderzoeken wat consultancy in de informatiesamenleving aan nieuwe en bestaande kennis en kunde van consultants vraagt. We zijn in 2013 begonnen met de onderzoeken die geleid hebben tot white papers, het boek Nieuwe Businessmodellen voor Consultants en nieuwe consultingopleidingen.

Een volgende stap in ons proces is het concretiseren en expliciteren wat er anno 2018 aan kennis en kunde van consultants in de informatiesamenleving verwacht mag worden.

Lees deze white paper en ontdek:

  • het Sioo-ICMCI Capabilities Model 2018;
  • de uitgangspunten waarop dit model gebaseerd is;
  • de verschillen en overeenkomsten met bestaande modellen;
  • de consequenties van het model voor de professionalisering van consultants


LEES 'M HIER!

De samenleving verandert in een rap tempo naar een informatiesamenleving. In organisaties  wordt het verwerken van data en beelden van meer economische betekenis is dan de bewerking van fysieke materialen. Organisaties  komen met andere vragen, hebben behoefte aan andere aanpakken en het consultancy vak verandert mee. Het is lastig om te zien wat er nu precies verandert. Bij paradigmaverschuivingen blijven de bestaande opvattingen, methodes, aanpakken, modellen, theorie en praktijken naast de nieuwe bestaan.

Sioo is al geruime tijd bezig te onderzoeken wat consultancy in de informatiesamenleving aan nieuwe en bestaande kennis en kunde van consultants vraagt. We zijn in 2013 begonnen met de onderzoeken die geleid hebben tot white papers, het boek Nieuwe Businessmodellen voor Consultants en nieuwe consultingopleidingen.

Een volgende stap in ons proces is het concretiseren en expliciteren wat er anno 2018 aan kennis en kunde van consultants in de informatiesamenleving verwacht mag worden.

Lees deze white paper en ontdek:

  • het Sioo-ICMCI Capabilities Model 2018;
  • de uitgangspunten waarop dit model gebaseerd is;
  • de verschillen en overeenkomsten met bestaande modellen;
  • de consequenties van het model voor de professionalisering van consultants


LEES 'M HIER!