Mail ons

Overzicht

Kunnen gemeentes samenwerken?

White paper 16 Apr 2014

Samenwerking met andere organisaties staat hoog op de gemeentelijke agenda. Zeker nu de gemeenten zich voorbereiden op de drie grote decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten (AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet), zoeken veel gemeenten elkaar op om gezamenlijk deze problematiek op te pakken.

Ook op andere gebieden dan de decentralisaties is een groei waarneembaar van het aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Lees de white paper en ontdek:

– de redenen achter de toenemende belangstelling voor samenwerking
– de theoretische achtergrond van ons onderzoek en hoe wij ons materiaal verzameld hebben
– wat gemeenten doen op samenwerkingsgebied en hoe succesvol ze daarmee zijn
– een gedetailleerde analyse van samenwerkingsvaardigheden
– onze aanbevelingen

LEES 'M HIER!

Samenwerking met andere organisaties staat hoog op de gemeentelijke agenda. Zeker nu de gemeenten zich voorbereiden op de drie grote decentralisaties van rijkstaken naar de gemeenten (AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet), zoeken veel gemeenten elkaar op om gezamenlijk deze problematiek op te pakken.

Ook op andere gebieden dan de decentralisaties is een groei waarneembaar van het aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Lees de white paper en ontdek:

– de redenen achter de toenemende belangstelling voor samenwerking
– de theoretische achtergrond van ons onderzoek en hoe wij ons materiaal verzameld hebben
– wat gemeenten doen op samenwerkingsgebied en hoe succesvol ze daarmee zijn
– een gedetailleerde analyse van samenwerkingsvaardigheden
– onze aanbevelingen

LEES 'M HIER!