Mail ons

Overzicht

Leren en ontwikkelen met Flores en Arbo Unie

Nieuws 7 Dec 2021

Sioo timmert hard aan de weg op vlak van organisatieontwikkeling, opleidingen op maat en advies op maat bij organisaties, ook wel onze incompany-klanten genoemd. Deze trajecten spelen vaak in op belangrijke organisatieuitdagingen en worden regelmatig uitgebreid naar andere delen van de organisatie. Trajecten waar we, met andere woorden, trots op zijn. Blij met het vertrouwen van de opdrachtgevers en de duurzame samenwerkingen die we mogen aangaan. In dit nieuwsbericht lichten we weer twee actuele opdrachtgevers uit.

Flores Onderwijs: ambitieuze visie en strategie werkend krijgen

“Ieder kind kan alles leren”. Dat is de ambitieuze visie van Flores Onderwijs, een organisatie van 33 basisscholen in de regio Arnhem-Renkum. Vanuit die visie heeft Flores haar strategische richting ingezet: ‘De Expeditie’. Een proces van continue verandering gericht op een positieve bijdrage aan kansengelijkheid, inclusie en actief burgerschap. Zonder dat van meet af aan duidelijk is waar zij uit zullen komen. Een beweging vanuit het besef dat alle 1100 professionals van Flores daar optimaal aan kunnen meewerken door leergemeenschappen te creëren die voortdurend het onderwijs ontwikkelen en innoveren. En door het blikveld op te rekken van binnen de school naar binnen de regio. Daarvoor pro-actief samen te werken met partners in de community waarin de kinderen opgroeien. Dat kan alleen wanneer er veel wordt samengewerkt, samen geleerd en er structuren zijn voor het inzetten van ieders kennis. Leerkrachten werken samen in professionele leergemeenschappen, schooldirecteuren in directeurenleerkringen en op stichtingsniveau zijn er leergroepen voor schooloverstijgende thema’s. In de leergemeenschappen wordt gewerkt vanuit zelfsturende principes.

Nieuw samenspel tussen leiders

Als het gaat om onderwijskundig leiderschap dan hebben de leiders van Flores het flink op orde. Maar de ambitie van Flores gaat een stap verder, het gaat om haar betekenis in de maatschappij. Om de lerende communities te versterken bij de beweging die zij wil maken, vroeg Flores aan Sioo een leertraject ‘veranderkundig leiderschap’ te organiseren voor alle schooldirecteuren, stafmanagers en de beide bestuurders. Samen in één groep, zodat zij ook gezamenlijk kunnen werken aan de beweging die intern nodig is om de verbinding naar buiten goed te maken: hoe werken we samen als managers en bestuur, als lijn en staf, als directeuren in een leerking? Wie richt zich op de samenwerking tussen school en maatschappij?  

Directeuren ontwerpen het programma zelf met veel gevoel voor eigenaarschap

Bij het ontwerpen van het programma wilden we ook vanuit de zelfsturende principes en de bewegingsgedachte uitgaan. Het leertraject meer als organisatieontwikkeling in te zetten, dan als de optelsom van zich individueel ontwikkelende deelnemers. De deelnemers bij elkaar ook een leergemeenschap laten vormen. Waarbij Sioo de rol heeft om vraagstukken scherp te krijgen door theoretische kaders aan te reiken. Dat begon al bij het maken van het ontwerp. Vanuit een interviewronde met 30 stakeholders binnen en buiten Flores brachten we thema’s in kaart. In enkele ontwerpsessies met 12 directeuren en stafmanagers bouwden we een grove opzet van een programma van anderhalf jaar. We? Nee, de deelnemers zelf.

Met veel enthousiasme en veel gevoel voor eigenaarschap. Wij faciliteerden alleen het proces, reikten wat kaders en principes aan. Vanuit hun vraagstukken konden we al snel samen filteren welke inhoudelijke bagage hen zou helpen. Maar andere aspecten in het programma kwamen ook heel helder naar boven: “In die periode willen we een paar sessies met de directeurenleerkringen om samen uit te zoeken welke missie die hebben en hoe ze zich willen organiseren”. “We moeten ook iets van weefsessies organiseren, waarin we key players van binnen en buiten de organisatie kunnen betrekken die niet aan de seminars deelnemen”. Zo kwamen we tot een programma met meer sporen. Dagen zijn gepland, dat is nu eenmaal fijn in het onderwijs. Maar voor de invulling ervan kijken we steeds slechts een paar maanden vooruit. Zodat we – meebewegend met de verandering bij Flores – het programma als een support structuur voor de organisatieontwikkeling kunnen laten werken. 


‘Een leernetwerk in de steigers’ bij Arbo Unie

Het team van Arbeid & Organisatieadviseurs van Arbo Unie loopt zich het vuur uit de sloffen. Een economie op toeren én Corona leveren continu uitdagingen: vraagstukken rondom mentale gezondheid, werkbeleving en de invloed van ieders gedrag daarop vragen om steeds nieuwe inzichten en aanpak. Er ontstond een behoefte om zich als adviesteam en als individuele adviseur te blijven ontwikkelen. Geen standaard, individueel gerichte opleiding maar liever met elkaar de verbinding aangaan, persoonlijk en professioneel. Een georganiseerde en verdiepende leerdialoog over marktontwikkelingen en elkaars expertise.

Cocreatie met conceptuele inhoudsdriehoek

In het voorjaar van 2021 kropen Ina Marsman en Jan van den Hoogen achter het computerscherm om namens het A&O-team hierover door te praten met Charles Engelen en Durk Piet de Vries namens Sioo. Het was de eerste stap die leidde tot het initiatief om een leernetwerk in de steigers te zetten met inzet van het hele team A&O. Geen ‘consumptief’ leertraject maar een co-creatief leernetwerk. Er wordt gewerkt met een conceptuele inhoudsdriehoek waarin de markt en de externe omgeving verbonden wordt met de eigen professie en het ‘zelf’: wat is mijn persoonlijke signatuur? Deze drieslag wordt met de groep vertaald naar de groep ter versterking van het collectieve leiderschap. Voorafgaand aan iedere leernetwerkdag wordt de thematiek in samenspraak met de groep bepaald.

Het is inmiddels realiteit. De eerste twee dagen zitten erop die samen met ‘de redactie’ zijn voorbereid. Deze redactie heeft een dynamische insteek: steeds nemen andere mensen zitting om de betrokkenheid en het eigenaarschap aan te boren én om gebruik te maken van ‘the wisdom of the crowd’, om de ideeën en suggesties van de hele leergroep te benutten van het kersverse leernetwerk dat verder reist in 2022.

Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur: “We merken aan den lijve dat leren vraagt om een heldere kijk op de markt én een volwassen reflectie op jezelf. De hulp van collega’s is soms confronterend maar altijd essentieel. Charles en Durk Piet creëren samen met ons de juiste voorwaarden.”

Ina Marsman, health officer en arbeidshygiënist: “Een werkrelatie is elkaar een meerwaarde geven. Weliswaar een open deur, echter, het werkt als je met elkaar in verbinding bent zowel op persoonlijk niveau als wel op professioneel niveau. De impact hiervan mag ik inmiddels al wel in de dagelijkse praktijk ervaren. Mijn droom is dat we als team het beste uit onszelf halen, uit de ‘operatie’ komen en momenten pakken om te reflecteren, zodat we de juiste efficiency-slag kunnen maken welke ook nog eens kwalitatief het beste is! Charles en Durk Piet zie ik hierin als onze ‘gatekeepers’.”

Meer weten?
Ontdek onze incompany-trajecten en aanpak

Sioo timmert hard aan de weg op vlak van organisatieontwikkeling, opleidingen op maat en advies op maat bij organisaties, ook wel onze incompany-klanten genoemd. Deze trajecten spelen vaak in op belangrijke organisatieuitdagingen en worden regelmatig uitgebreid naar andere delen van de organisatie. Trajecten waar we, met andere woorden, trots op zijn. Blij met het vertrouwen van de opdrachtgevers en de duurzame samenwerkingen die we mogen aangaan. In dit nieuwsbericht lichten we weer twee actuele opdrachtgevers uit.

Flores Onderwijs: ambitieuze visie en strategie werkend krijgen

“Ieder kind kan alles leren”. Dat is de ambitieuze visie van Flores Onderwijs, een organisatie van 33 basisscholen in de regio Arnhem-Renkum. Vanuit die visie heeft Flores haar strategische richting ingezet: ‘De Expeditie’. Een proces van continue verandering gericht op een positieve bijdrage aan kansengelijkheid, inclusie en actief burgerschap. Zonder dat van meet af aan duidelijk is waar zij uit zullen komen. Een beweging vanuit het besef dat alle 1100 professionals van Flores daar optimaal aan kunnen meewerken door leergemeenschappen te creëren die voortdurend het onderwijs ontwikkelen en innoveren. En door het blikveld op te rekken van binnen de school naar binnen de regio. Daarvoor pro-actief samen te werken met partners in de community waarin de kinderen opgroeien. Dat kan alleen wanneer er veel wordt samengewerkt, samen geleerd en er structuren zijn voor het inzetten van ieders kennis. Leerkrachten werken samen in professionele leergemeenschappen, schooldirecteuren in directeurenleerkringen en op stichtingsniveau zijn er leergroepen voor schooloverstijgende thema’s. In de leergemeenschappen wordt gewerkt vanuit zelfsturende principes.

Nieuw samenspel tussen leiders

Als het gaat om onderwijskundig leiderschap dan hebben de leiders van Flores het flink op orde. Maar de ambitie van Flores gaat een stap verder, het gaat om haar betekenis in de maatschappij. Om de lerende communities te versterken bij de beweging die zij wil maken, vroeg Flores aan Sioo een leertraject ‘veranderkundig leiderschap’ te organiseren voor alle schooldirecteuren, stafmanagers en de beide bestuurders. Samen in één groep, zodat zij ook gezamenlijk kunnen werken aan de beweging die intern nodig is om de verbinding naar buiten goed te maken: hoe werken we samen als managers en bestuur, als lijn en staf, als directeuren in een leerking? Wie richt zich op de samenwerking tussen school en maatschappij?  

Directeuren ontwerpen het programma zelf met veel gevoel voor eigenaarschap

Bij het ontwerpen van het programma wilden we ook vanuit de zelfsturende principes en de bewegingsgedachte uitgaan. Het leertraject meer als organisatieontwikkeling in te zetten, dan als de optelsom van zich individueel ontwikkelende deelnemers. De deelnemers bij elkaar ook een leergemeenschap laten vormen. Waarbij Sioo de rol heeft om vraagstukken scherp te krijgen door theoretische kaders aan te reiken. Dat begon al bij het maken van het ontwerp. Vanuit een interviewronde met 30 stakeholders binnen en buiten Flores brachten we thema’s in kaart. In enkele ontwerpsessies met 12 directeuren en stafmanagers bouwden we een grove opzet van een programma van anderhalf jaar. We? Nee, de deelnemers zelf.

Met veel enthousiasme en veel gevoel voor eigenaarschap. Wij faciliteerden alleen het proces, reikten wat kaders en principes aan. Vanuit hun vraagstukken konden we al snel samen filteren welke inhoudelijke bagage hen zou helpen. Maar andere aspecten in het programma kwamen ook heel helder naar boven: “In die periode willen we een paar sessies met de directeurenleerkringen om samen uit te zoeken welke missie die hebben en hoe ze zich willen organiseren”. “We moeten ook iets van weefsessies organiseren, waarin we key players van binnen en buiten de organisatie kunnen betrekken die niet aan de seminars deelnemen”. Zo kwamen we tot een programma met meer sporen. Dagen zijn gepland, dat is nu eenmaal fijn in het onderwijs. Maar voor de invulling ervan kijken we steeds slechts een paar maanden vooruit. Zodat we – meebewegend met de verandering bij Flores – het programma als een support structuur voor de organisatieontwikkeling kunnen laten werken. 


‘Een leernetwerk in de steigers’ bij Arbo Unie

Het team van Arbeid & Organisatieadviseurs van Arbo Unie loopt zich het vuur uit de sloffen. Een economie op toeren én Corona leveren continu uitdagingen: vraagstukken rondom mentale gezondheid, werkbeleving en de invloed van ieders gedrag daarop vragen om steeds nieuwe inzichten en aanpak. Er ontstond een behoefte om zich als adviesteam en als individuele adviseur te blijven ontwikkelen. Geen standaard, individueel gerichte opleiding maar liever met elkaar de verbinding aangaan, persoonlijk en professioneel. Een georganiseerde en verdiepende leerdialoog over marktontwikkelingen en elkaars expertise.

Cocreatie met conceptuele inhoudsdriehoek

In het voorjaar van 2021 kropen Ina Marsman en Jan van den Hoogen achter het computerscherm om namens het A&O-team hierover door te praten met Charles Engelen en Durk Piet de Vries namens Sioo. Het was de eerste stap die leidde tot het initiatief om een leernetwerk in de steigers te zetten met inzet van het hele team A&O. Geen ‘consumptief’ leertraject maar een co-creatief leernetwerk. Er wordt gewerkt met een conceptuele inhoudsdriehoek waarin de markt en de externe omgeving verbonden wordt met de eigen professie en het ‘zelf’: wat is mijn persoonlijke signatuur? Deze drieslag wordt met de groep vertaald naar de groep ter versterking van het collectieve leiderschap. Voorafgaand aan iedere leernetwerkdag wordt de thematiek in samenspraak met de groep bepaald.

Het is inmiddels realiteit. De eerste twee dagen zitten erop die samen met ‘de redactie’ zijn voorbereid. Deze redactie heeft een dynamische insteek: steeds nemen andere mensen zitting om de betrokkenheid en het eigenaarschap aan te boren én om gebruik te maken van ‘the wisdom of the crowd’, om de ideeën en suggesties van de hele leergroep te benutten van het kersverse leernetwerk dat verder reist in 2022.

Jan van den Hoogen, strategisch arbeids- en organisatieadviseur: “We merken aan den lijve dat leren vraagt om een heldere kijk op de markt én een volwassen reflectie op jezelf. De hulp van collega’s is soms confronterend maar altijd essentieel. Charles en Durk Piet creëren samen met ons de juiste voorwaarden.”

Ina Marsman, health officer en arbeidshygiënist: “Een werkrelatie is elkaar een meerwaarde geven. Weliswaar een open deur, echter, het werkt als je met elkaar in verbinding bent zowel op persoonlijk niveau als wel op professioneel niveau. De impact hiervan mag ik inmiddels al wel in de dagelijkse praktijk ervaren. Mijn droom is dat we als team het beste uit onszelf halen, uit de ‘operatie’ komen en momenten pakken om te reflecteren, zodat we de juiste efficiency-slag kunnen maken welke ook nog eens kwalitatief het beste is! Charles en Durk Piet zie ik hierin als onze ‘gatekeepers’.”

Meer weten?
Ontdek onze incompany-trajecten en aanpak