Mail ons

Overzicht

Sioo lanceert nieuwe workshop rond systeeminzicht voor bestuurders

Nieuws 15 Apr 2019

Besturen is een bijzonder vak, bestuurder zijn een bijzonder beroep. Als geen ander functioneer je op de grens tussen buiten en binnen, tussen lange- en korte-termijn, tussen resultaat en relatie. Je moet de grote lijn bewaken, kader en richting geven en op afstand besluiten nemen, maar hoe hou je dan voeling met de praktijk? Het is soms een eenzame wereld waarin je knopen moet doorhakken die soms niet door te hakken zijn, dilemma’s moet oplossen die zich niet laten oplossen, standpunten moet innemen terwijl er teveel nuances mogelijk zijn. Een wereld waarin je kwetsbaar bent, maar niet altijd kwetsbaar kunt zijn.

Het is deze wereld die centraal staat tijdens de tweedaagse Workshop Systeemdenken voor bestuurders: Strategische Patroonherkenning op 28 en 29 mei. De workshop is onderdeel van het Sioo Internationaal Systeemfestival dat van 23 mei tot en met 7 juni in Utrecht gehouden wordt.

Strategische patroonherkenning

Deze week werkten Aris van Veldhuisen, Brechtje Kessener, Jaap van ’t Hek, Marijke Spanjersberg en Leike van Oss aan de invulling van die tweedaagse. Zij kennen de bestuurlijke wereld, werken met bestuurders en zien wat er van bestuurders gevraagd wordt. Ze zijn ook systeemdenkers, weten dat de systemische blik waardevol is voor bestuurders en dat het onderliggende patronen zichtbaar maakt. Het helpt te besturen in de complexe, genetwerkte dynamiek in de organisatie, in de omgeving en de wisselwerking daartussen.

  • De workshop richt zich tot bestuurders en zet de voor hen meest relevante inzichten van het systeemdenken centraal. Brechtje Kessener verbindt de praktijkwoorden missie, visie en strategie aan de systeemtaal en laat zien dat een organisatie een betekenisvol werksysteem is. Ze focust op de identiteit van de organisatie en de rol en het werk van de bestuurder binnen, op en buiten de organisatiegrens.
  • Aris van Veldhuisen pakt hierop door en zet de systeemblik op de patronen en dynamiek in het Nederlandse hybride stelsel van markt en overheid. Hij laat zien hoe stelsel, organisatie en uitvoering op elkaar doorwerken hoe je als bestuurder en organisatie je maatschappelijke rol in de transities kan nemen. De inzichten van Brechtje en Aris helpen de dynamiek te begrijpen en van daaruit de bestuurdersrol te pakken. Maar ook met dit diepere inzicht kunnen en zullen onverwachte dingen gebeuren.
  • Daarom gaat Jaap van ’t Hek nog een stapje verder: Hij daagt uit dat wat ‘for granted’ is, toch te betwijfelen en voor te bereiden op die onvermijdelijke crisis – hoe die er ook uit gaat zien. Om het onverwachte te benutten en de organisatie veerkrachtiger, weerbaar en adaptief te laten worden. In de loop van de workshop ontstaan steeds meer inzicht op de rol, het werk en de bijdrage van de bestuurder. De verantwoordelijkheid en spanning die dat oproept kan de bestuurder vaak alleen delen met zijn medebestuurders en Raad van Toezicht/ Commissarissen. Juist in die setting kunnen relationele systeempatronen opspelen en conflicten ontstaan. De eerste reflex is vaak dit te duiden als persoonlijk onvermogen van een of meer betrokkenen.
  • Marijke Spanjersberg laat zien hoe je de spanning en het conflict kan duiden als kenmerk van het systeem, als bestaande tussen mensen en niet in mensen. Daarmee wordt het mogelijk te ontschuldigen en weer constructief aan het werk te gaan.
  • Leike van Oss geeft de workshop een kop en staart en rijgt de parels aan elkaar.

In de workshop ‘Strategische patroonherkenning’ wordt systeemdenken toegankelijk en tastbaar. De workshop biedt korte inleidingen op de systemische noties en focust op de toepassing daarvan op de eigen bestuurderspraktijk van de deelnemers. Meer leren zien en verbreden van de handelingsmogelijkheden is het beoogde resultaat. Uiteindelijk is de wereld van de bestuurder ook een heel gewone wereld waarin je met opgedane inzichten iets moet kunnen doen. Als bestuurder moet je echter wel zelf ruimte maken om die nieuwe inzichten te kunnen opdoen.

Maak je tijd voor nieuwe inzichten?
Klik op de afbeelding en lees er meer over.

Klik door naar de workshop

Besturen is een bijzonder vak, bestuurder zijn een bijzonder beroep. Als geen ander functioneer je op de grens tussen buiten en binnen, tussen lange- en korte-termijn, tussen resultaat en relatie. Je moet de grote lijn bewaken, kader en richting geven en op afstand besluiten nemen, maar hoe hou je dan voeling met de praktijk? Het is soms een eenzame wereld waarin je knopen moet doorhakken die soms niet door te hakken zijn, dilemma’s moet oplossen die zich niet laten oplossen, standpunten moet innemen terwijl er teveel nuances mogelijk zijn. Een wereld waarin je kwetsbaar bent, maar niet altijd kwetsbaar kunt zijn.

Het is deze wereld die centraal staat tijdens de tweedaagse Workshop Systeemdenken voor bestuurders: Strategische Patroonherkenning op 28 en 29 mei. De workshop is onderdeel van het Sioo Internationaal Systeemfestival dat van 23 mei tot en met 7 juni in Utrecht gehouden wordt.

Strategische patroonherkenning

Deze week werkten Aris van Veldhuisen, Brechtje Kessener, Jaap van ’t Hek, Marijke Spanjersberg en Leike van Oss aan de invulling van die tweedaagse. Zij kennen de bestuurlijke wereld, werken met bestuurders en zien wat er van bestuurders gevraagd wordt. Ze zijn ook systeemdenkers, weten dat de systemische blik waardevol is voor bestuurders en dat het onderliggende patronen zichtbaar maakt. Het helpt te besturen in de complexe, genetwerkte dynamiek in de organisatie, in de omgeving en de wisselwerking daartussen.

  • De workshop richt zich tot bestuurders en zet de voor hen meest relevante inzichten van het systeemdenken centraal. Brechtje Kessener verbindt de praktijkwoorden missie, visie en strategie aan de systeemtaal en laat zien dat een organisatie een betekenisvol werksysteem is. Ze focust op de identiteit van de organisatie en de rol en het werk van de bestuurder binnen, op en buiten de organisatiegrens.
  • Aris van Veldhuisen pakt hierop door en zet de systeemblik op de patronen en dynamiek in het Nederlandse hybride stelsel van markt en overheid. Hij laat zien hoe stelsel, organisatie en uitvoering op elkaar doorwerken hoe je als bestuurder en organisatie je maatschappelijke rol in de transities kan nemen. De inzichten van Brechtje en Aris helpen de dynamiek te begrijpen en van daaruit de bestuurdersrol te pakken. Maar ook met dit diepere inzicht kunnen en zullen onverwachte dingen gebeuren.
  • Daarom gaat Jaap van ’t Hek nog een stapje verder: Hij daagt uit dat wat ‘for granted’ is, toch te betwijfelen en voor te bereiden op die onvermijdelijke crisis – hoe die er ook uit gaat zien. Om het onverwachte te benutten en de organisatie veerkrachtiger, weerbaar en adaptief te laten worden. In de loop van de workshop ontstaan steeds meer inzicht op de rol, het werk en de bijdrage van de bestuurder. De verantwoordelijkheid en spanning die dat oproept kan de bestuurder vaak alleen delen met zijn medebestuurders en Raad van Toezicht/ Commissarissen. Juist in die setting kunnen relationele systeempatronen opspelen en conflicten ontstaan. De eerste reflex is vaak dit te duiden als persoonlijk onvermogen van een of meer betrokkenen.
  • Marijke Spanjersberg laat zien hoe je de spanning en het conflict kan duiden als kenmerk van het systeem, als bestaande tussen mensen en niet in mensen. Daarmee wordt het mogelijk te ontschuldigen en weer constructief aan het werk te gaan.
  • Leike van Oss geeft de workshop een kop en staart en rijgt de parels aan elkaar.

In de workshop ‘Strategische patroonherkenning’ wordt systeemdenken toegankelijk en tastbaar. De workshop biedt korte inleidingen op de systemische noties en focust op de toepassing daarvan op de eigen bestuurderspraktijk van de deelnemers. Meer leren zien en verbreden van de handelingsmogelijkheden is het beoogde resultaat. Uiteindelijk is de wereld van de bestuurder ook een heel gewone wereld waarin je met opgedane inzichten iets moet kunnen doen. Als bestuurder moet je echter wel zelf ruimte maken om die nieuwe inzichten te kunnen opdoen.

Maak je tijd voor nieuwe inzichten?
Klik op de afbeelding en lees er meer over.

Klik door naar de workshop