Mail ons

Overzicht

Sioo werkt samen met opdrachtgevers aan uitdagingen van vandaag en vraagstukken van morgen. Een aantal trajecten uitgelicht.

Nieuws 24 Jun 2021

Sioo timmert hard aan de weg op vlak van organisatieontwikkeling, opleidingen op maat en advies op maat bij organisaties, ook wel onze incompany-klanten genoemd. Deze trajecten spelen vaak in op belangrijke organisatieuitdagingen en worden regelmatig uitgebreid naar andere delen van de organisatie. Trajecten waar we, met andere woorden, trots op zijn. Blij met het vertrouwen van de opdrachtgevers en de duurzame samenwerkingen die we mogen aangaan. In dit nieuwsbericht blikken we terug op 2020 en lichten we een aantal lopende trajecten uit.

‘Making it happen’ bij Gemeente Rotterdam

Door een leidinggevende van de Gemeente Rotterdam die Sioo’s opleiding Executive Change Management volgde, kwam de gemeente tot de conclusie dat haar bestuursdienst meer veranderkundige kennis en kunde kon gebruiken. We gingen in gesprek en kwamen tot het programma ‘Meesterschap in Advisering’, waarin rekening wordt gehouden met aspecten van de politiek-bestuurlijke context en de actuele Rotterdamse uitdagingen en omstandigheden. De derde editie is onlangs gestart en heeft weer net andere klemtonen gekregen, zowel in uitgangspunten waarrond het leertraject is ontworpen, als in de focus van workshops en van het actieleren in de praktijk. 

Leermanager Frank Bosboom: “De huidige editie is in Corona-tijd gestart en heeft daardoor een langere looptijd. We hebben dat ondervangen met korte online sessies, met onder andere docenten Shirine Moerkerken en Marijke Spanjersberg. Bij de Gemeente Rotterdam werken we met de adviseurs van de burgemeester en wethouders: communicatieadviseurs, juridische adviseurs, politiek assistenten, bestuursadviseurs, etc. met wie we het traject in een 4-daagse (die gelukkig weer live kon), hebben afgrond. Onze focus ligt op de professionalisering van de bestuursadviseurs en het versterken van de samenwerking met de organisatieonderdelen om deze groep adviseurs heen. Het traject biedt ruimte aan de deelnemers om de door hen ervaren complexiteit te benoemen en daarop te reflecteren, en om alles wat zij krijgen aangereikt (concepten, methoden, ervaringen, perspectieven e.d.) te verbinden met de specifieke complexe context waarin zij werken. Het gaat over onderwerpen als circulair denken, systemisch denken, leren interveniëren en ‘wat ben ik van de stad en hoe ga ik daar mee om’.” 

Samen bouwen aan Over Morgen

Over Morgen is een innovatief adviesbureau dat werkt aan een toekomstbestendige leefomgeving met expertise op het snijvlak van duurzame gebiedsontwikkeling en energietransitie. Sinds januari 2020 is Over Morgen gefuseerd met Arcadis Nederland en zijn de twee organisaties strategische samenwerkingspartners. Over Morgen behoudt daarbij de eigen identiteit, die gekenmerkt wordt door adviesdiensten op het gebied van innovatie en strategie. Daarbij past een besturingsfilosofie die veel ruimte geeft voor eigen initiatief. Over Morgen werkt al een aantal jaren op basis van zelfsturing. Daardoor kan zij de koploperspositie in de markt behouden.

Programmamanager Angélique Triesscheijn-van Groeninghen: “In het najaar van 2020 vroeg Over Morgen ons mee te denken met de ontwikkeling van een programma voor medior en senior adviseurs. Het moest een leertraject worden op het gebied van adviesvaardigheden en leiderschap. Dat bleken twee verschillende richtingen te zijn: een aantal adviseurs wilde zich meer professionaliseren in het werken met opdrachtgevers en daarbij leiderschap tonen in de projecten. Andere adviseurs wilden juist doorgronden hoe zij persoonlijk leiderschap konden inzetten voor hun eigen organisatie en tegelijkertijd recht blijven doen aan het karakter van zelfsturing.

Samen met Koen Marichal en Rob Leliveld werden twee aparte trajecten ontwikkeld. In beide trajecten nemen zowel medior als senior adviseurs deel. Triesscheijn-van Groeninghen: “Dat is het mooie van een organisatie als Over Morgen; rangen en standen bepalen niet de ontwikkeling van de medewerkers, maar de eigen belangstelling en ambitie. In beide trajecten werken we van workshop naar workshop. De deelnemers hebben steeds zelf veel inbreng in de inhoud en aanpak van de volgende workshop. Bij zelfsturing en persoonlijk leiderschap past natuurlijk ook regie nemen over je eigen leertraject!” Koen Marichal: ”Boeiend hoe in dit traject een ontwikkelingsruimte ontstaat voor leiderschap in het pendelen tussen inside out: ‘wat wil ik betekenen?’ en outside in: ‘wat is nodig?’. En hoe daarbij het narratief ‘what’s your story’-perspectief behulpzaam is.”

Sterk als interimmer bij Bureau Algemene Bestuursdienst

ABD Interim is opgezet om talentvolle managers de kans te geven gedurende drie jaar een aantal keer van managementpositie te veranderen. Zo doen zij brede ervaring op bij verschillende organisaties binnen de overheid. Deze groep interimmers bestaat uit ervaren managers met veranderkracht die zich via ‘learning on the job’ ontwikkelen én de interimopleiding van Sioo mogen volgen.

Programma- en leermanager Heleen Tours: “De deelnemers vervullen functies als programma- of projectdirecteur of lijnmanager in bedrijfsvoering, staf, beleid en toezicht. Ze doen opdrachten bij verschillende ministeries,uitvoeringsorganisaties en gemeenten zoals bijv. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Belastingdienst. Allemaal mensen met hart voor de publieke zaak en mooie uitdagingen. Op dit moment hebben twee van de drie groepen de leergang afgerond. Na de zomer start de derde groep. Het leertraject bestaat uit verschillende workshops en een tweedaagse rond de thema’s ‘organisatiediagnose’, ‘systemisch kijken’ en ‘macht en politiek’. Daarnaast volgen deelnemers een stevig intervisietraject met docenten Hilda de Reeder en Gerard Vréman.”

Een verinnerlijkte leiderschapsvisie voor Rechtspraak en OM

Voor SSR, opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, zijn we gestart met een groep potentiële bestuurders om een aantal specifieke thema’s, zoals de moderne functies van leiderschap en de invulling daarvan in de eigen organisatie, persoonlijk te onderzoeken. Daar werden een aantal behoeften gedetecteerd die in overleg zijn uitgetekend in een deel van het traject.

Rector van Sioo en leiderschapsexpert Jesse Segers: “Voor potentiële bestuurders uit alle lagen van de rechtspraak hebben we op initiatief van SSR een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond leiderschap, macht en politiek en het kijken als buitenstaander naar je organisatie. Begeleiders Hilda de Reeder en Hester van de Burg verzorgen zes intervisiebijeenkomsten over de leiderschapsclaim van deze bestuurders en zij geven deze claim vorm door middel van actieonderzoek in de praktijk. Het afgelopen jaar heb ik ook een aantal webinars over crisisleiderschap mogen geven bij SSR die leidden tot intervisiebijeenkomsten en bijbehorende acties op vlak van crisisleiderschap.”

Daarnaast bedient Sioo via SSR ook het Openbaar Ministerie. Voor drie cohorten van in totaal 45 deelnemers nemen we de top van het OM, zoals (plaatsvervangende) hoofdofficieren, hoofdadvocaten-generaal en directeuren, mee om als collectief (keten) het samenwerken en het verandermanagement verder te versterken. Segers: “In die posities is het onderdeel van je professie om te oordelen, maar dat kan voor uitdagingen zorgen in de samenwerking met andere organisaties.” Met programmanager Charles Engelen en leercoaches Ron Otten en Odette Moeskops is hier een sterk team Sioo-team voor samengesteld. Tot slot zullen we vanaf begin 2022 jaarlijks een groep teamvoorzitters van de Rechtspraak helpen hun middenmanagementpositie te versterken. Segers: “Met de verschillende trajecten waarin tegelijk aan een verinnerlijkte leiderschapsvisie gewerkt wordt, kunnen we de bredere context voor SSR, de rechtspraak en het OM meenemen, de kwaliteit van de aanpak bewaken en de voorwaarden mee helpen te creëren om de visie realiseren.”

Adviseren met impact bij Gelre Ziekenhuis

Voor Gelre Ziekenhuis werkten Marguerithe de Man, Angélique Triesscheijn – van Groeninghen en Jesse Segers op basis van een uitvraag aan een traject voor leiderschapsontwikkeling voor hun managers. Programmamanager Marguerithe de Man: “Het ging allemaal vrij snel in samenwerking met Gelre Ziekenhuis, van de uitvraag gingen we naadloos over in een intensieve samenwerking in een ‘Gelre-Sioo-ontwerpteam’.  Al snel ontstond in het ontwerpteam het inzicht dat als de managers zich op bepaalde vlakken zouden ontwikkelen, dat de adviseurs met wie ze samenwerken daar niet in achter konden blijven. Daardoor startten er twee trajecten die uit homogene en heterogene groepen bestonden en die in een bepaalde fase (deels) bij elkaar zouden komen

Het initiële programma liep anders dan bedoeld doordat Corona roet in het eten gooide. De Man: “Het ene moment waren we aan het werk, het volgende moment kwam alles stil te liggen, letterlijk. Het programma van de managers was net toe aan wat we de ‘versnellingskamers’ noemden: in gemende teams over de zorgeenheden heen op basis van action learning aan strategische vraagstukken werken. Voor de zomer zijn we langzaam weer gestart. Eerst door een kerngroep te begeleiden om zelf actieonderzoek te doen naar wat men geleerd had tijdens de lockdownperiode, want dat was natuurlijk één grote ‘versnellingskamer’.”

In de tweede ‘Coronagolf’ besloot Gelre Ziekenhuis om niet weer alles stil te leggen. Dat geeft namelijk niet het goede signaal, essentiële zaken zoals professionalisering moeten doorlopen, vond men. Wel was er begrip dat het voor sommige afdelingen echt onmogelijk was. De Man: “De vrijwillige online keuzeworkshopronde bood uitkomst. Toen er meer ruimte was, is het programma van de adviseurs naar een compleet online programma omgebouwd. Anders maar uiteindelijk zeer gewaardeerd. Dat is inmiddels doorlopen door de vier groepen adviseurs. Het programma van de managers ronden we binnenkort af.”

Zowel de managers als adviseurs tonen meer bewustwording en laten zien dat de onderlinge verbinding versterkt is en als waardevol beleefd wordt. De lijnen naar elkaar zijn korter, er is meer uitwisseling met diverse collega’s over de vakgroep of afdelingsgrenzen heen. De Man: “Er wordt geëxperimenteerd met krachtig leiderschap tonen en ‘een goede manager worden’. Bij de adviseurs is er een meer collectief beeld ontstaan over wat er anders kan. Zij zetten vaker een meer observerende en adviserende bril op in plaats van in de uitvoerende modus te schieten. Na de zomer zijn de zorgeenheden aan zet, waarmee we de besturingsfilosofie verder gaan doorontwikkelen.”

Lees meer over onze incompany-trajecten en aanpak.

Sioo timmert hard aan de weg op vlak van organisatieontwikkeling, opleidingen op maat en advies op maat bij organisaties, ook wel onze incompany-klanten genoemd. Deze trajecten spelen vaak in op belangrijke organisatieuitdagingen en worden regelmatig uitgebreid naar andere delen van de organisatie. Trajecten waar we, met andere woorden, trots op zijn. Blij met het vertrouwen van de opdrachtgevers en de duurzame samenwerkingen die we mogen aangaan. In dit nieuwsbericht blikken we terug op 2020 en lichten we een aantal lopende trajecten uit.

‘Making it happen’ bij Gemeente Rotterdam

Door een leidinggevende van de Gemeente Rotterdam die Sioo’s opleiding Executive Change Management volgde, kwam de gemeente tot de conclusie dat haar bestuursdienst meer veranderkundige kennis en kunde kon gebruiken. We gingen in gesprek en kwamen tot het programma ‘Meesterschap in Advisering’, waarin rekening wordt gehouden met aspecten van de politiek-bestuurlijke context en de actuele Rotterdamse uitdagingen en omstandigheden. De derde editie is onlangs gestart en heeft weer net andere klemtonen gekregen, zowel in uitgangspunten waarrond het leertraject is ontworpen, als in de focus van workshops en van het actieleren in de praktijk. 

Leermanager Frank Bosboom: “De huidige editie is in Corona-tijd gestart en heeft daardoor een langere looptijd. We hebben dat ondervangen met korte online sessies, met onder andere docenten Shirine Moerkerken en Marijke Spanjersberg. Bij de Gemeente Rotterdam werken we met de adviseurs van de burgemeester en wethouders: communicatieadviseurs, juridische adviseurs, politiek assistenten, bestuursadviseurs, etc. met wie we het traject in een 4-daagse (die gelukkig weer live kon), hebben afgrond. Onze focus ligt op de professionalisering van de bestuursadviseurs en het versterken van de samenwerking met de organisatieonderdelen om deze groep adviseurs heen. Het traject biedt ruimte aan de deelnemers om de door hen ervaren complexiteit te benoemen en daarop te reflecteren, en om alles wat zij krijgen aangereikt (concepten, methoden, ervaringen, perspectieven e.d.) te verbinden met de specifieke complexe context waarin zij werken. Het gaat over onderwerpen als circulair denken, systemisch denken, leren interveniëren en ‘wat ben ik van de stad en hoe ga ik daar mee om’.” 

Samen bouwen aan Over Morgen

Over Morgen is een innovatief adviesbureau dat werkt aan een toekomstbestendige leefomgeving met expertise op het snijvlak van duurzame gebiedsontwikkeling en energietransitie. Sinds januari 2020 is Over Morgen gefuseerd met Arcadis Nederland en zijn de twee organisaties strategische samenwerkingspartners. Over Morgen behoudt daarbij de eigen identiteit, die gekenmerkt wordt door adviesdiensten op het gebied van innovatie en strategie. Daarbij past een besturingsfilosofie die veel ruimte geeft voor eigen initiatief. Over Morgen werkt al een aantal jaren op basis van zelfsturing. Daardoor kan zij de koploperspositie in de markt behouden.

Programmamanager Angélique Triesscheijn-van Groeninghen: “In het najaar van 2020 vroeg Over Morgen ons mee te denken met de ontwikkeling van een programma voor medior en senior adviseurs. Het moest een leertraject worden op het gebied van adviesvaardigheden en leiderschap. Dat bleken twee verschillende richtingen te zijn: een aantal adviseurs wilde zich meer professionaliseren in het werken met opdrachtgevers en daarbij leiderschap tonen in de projecten. Andere adviseurs wilden juist doorgronden hoe zij persoonlijk leiderschap konden inzetten voor hun eigen organisatie en tegelijkertijd recht blijven doen aan het karakter van zelfsturing.

Samen met Koen Marichal en Rob Leliveld werden twee aparte trajecten ontwikkeld. In beide trajecten nemen zowel medior als senior adviseurs deel. Triesscheijn-van Groeninghen: “Dat is het mooie van een organisatie als Over Morgen; rangen en standen bepalen niet de ontwikkeling van de medewerkers, maar de eigen belangstelling en ambitie. In beide trajecten werken we van workshop naar workshop. De deelnemers hebben steeds zelf veel inbreng in de inhoud en aanpak van de volgende workshop. Bij zelfsturing en persoonlijk leiderschap past natuurlijk ook regie nemen over je eigen leertraject!” Koen Marichal: ”Boeiend hoe in dit traject een ontwikkelingsruimte ontstaat voor leiderschap in het pendelen tussen inside out: ‘wat wil ik betekenen?’ en outside in: ‘wat is nodig?’. En hoe daarbij het narratief ‘what’s your story’-perspectief behulpzaam is.”

Sterk als interimmer bij Bureau Algemene Bestuursdienst

ABD Interim is opgezet om talentvolle managers de kans te geven gedurende drie jaar een aantal keer van managementpositie te veranderen. Zo doen zij brede ervaring op bij verschillende organisaties binnen de overheid. Deze groep interimmers bestaat uit ervaren managers met veranderkracht die zich via ‘learning on the job’ ontwikkelen én de interimopleiding van Sioo mogen volgen.

Programma- en leermanager Heleen Tours: “De deelnemers vervullen functies als programma- of projectdirecteur of lijnmanager in bedrijfsvoering, staf, beleid en toezicht. Ze doen opdrachten bij verschillende ministeries,uitvoeringsorganisaties en gemeenten zoals bijv. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Belastingdienst. Allemaal mensen met hart voor de publieke zaak en mooie uitdagingen. Op dit moment hebben twee van de drie groepen de leergang afgerond. Na de zomer start de derde groep. Het leertraject bestaat uit verschillende workshops en een tweedaagse rond de thema’s ‘organisatiediagnose’, ‘systemisch kijken’ en ‘macht en politiek’. Daarnaast volgen deelnemers een stevig intervisietraject met docenten Hilda de Reeder en Gerard Vréman.”

Een verinnerlijkte leiderschapsvisie voor Rechtspraak en OM

Voor SSR, opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie, zijn we gestart met een groep potentiële bestuurders om een aantal specifieke thema’s, zoals de moderne functies van leiderschap en de invulling daarvan in de eigen organisatie, persoonlijk te onderzoeken. Daar werden een aantal behoeften gedetecteerd die in overleg zijn uitgetekend in een deel van het traject.

Rector van Sioo en leiderschapsexpert Jesse Segers: “Voor potentiële bestuurders uit alle lagen van de rechtspraak hebben we op initiatief van SSR een aantal bijeenkomsten georganiseerd rond leiderschap, macht en politiek en het kijken als buitenstaander naar je organisatie. Begeleiders Hilda de Reeder en Hester van de Burg verzorgen zes intervisiebijeenkomsten over de leiderschapsclaim van deze bestuurders en zij geven deze claim vorm door middel van actieonderzoek in de praktijk. Het afgelopen jaar heb ik ook een aantal webinars over crisisleiderschap mogen geven bij SSR die leidden tot intervisiebijeenkomsten en bijbehorende acties op vlak van crisisleiderschap.”

Daarnaast bedient Sioo via SSR ook het Openbaar Ministerie. Voor drie cohorten van in totaal 45 deelnemers nemen we de top van het OM, zoals (plaatsvervangende) hoofdofficieren, hoofdadvocaten-generaal en directeuren, mee om als collectief (keten) het samenwerken en het verandermanagement verder te versterken. Segers: “In die posities is het onderdeel van je professie om te oordelen, maar dat kan voor uitdagingen zorgen in de samenwerking met andere organisaties.” Met programmanager Charles Engelen en leercoaches Ron Otten en Odette Moeskops is hier een sterk team Sioo-team voor samengesteld. Tot slot zullen we vanaf begin 2022 jaarlijks een groep teamvoorzitters van de Rechtspraak helpen hun middenmanagementpositie te versterken. Segers: “Met de verschillende trajecten waarin tegelijk aan een verinnerlijkte leiderschapsvisie gewerkt wordt, kunnen we de bredere context voor SSR, de rechtspraak en het OM meenemen, de kwaliteit van de aanpak bewaken en de voorwaarden mee helpen te creëren om de visie realiseren.”

Adviseren met impact bij Gelre Ziekenhuis

Voor Gelre Ziekenhuis werkten Marguerithe de Man, Angélique Triesscheijn – van Groeninghen en Jesse Segers op basis van een uitvraag aan een traject voor leiderschapsontwikkeling voor hun managers. Programmamanager Marguerithe de Man: “Het ging allemaal vrij snel in samenwerking met Gelre Ziekenhuis, van de uitvraag gingen we naadloos over in een intensieve samenwerking in een ‘Gelre-Sioo-ontwerpteam’.  Al snel ontstond in het ontwerpteam het inzicht dat als de managers zich op bepaalde vlakken zouden ontwikkelen, dat de adviseurs met wie ze samenwerken daar niet in achter konden blijven. Daardoor startten er twee trajecten die uit homogene en heterogene groepen bestonden en die in een bepaalde fase (deels) bij elkaar zouden komen

Het initiële programma liep anders dan bedoeld doordat Corona roet in het eten gooide. De Man: “Het ene moment waren we aan het werk, het volgende moment kwam alles stil te liggen, letterlijk. Het programma van de managers was net toe aan wat we de ‘versnellingskamers’ noemden: in gemende teams over de zorgeenheden heen op basis van action learning aan strategische vraagstukken werken. Voor de zomer zijn we langzaam weer gestart. Eerst door een kerngroep te begeleiden om zelf actieonderzoek te doen naar wat men geleerd had tijdens de lockdownperiode, want dat was natuurlijk één grote ‘versnellingskamer’.”

In de tweede ‘Coronagolf’ besloot Gelre Ziekenhuis om niet weer alles stil te leggen. Dat geeft namelijk niet het goede signaal, essentiële zaken zoals professionalisering moeten doorlopen, vond men. Wel was er begrip dat het voor sommige afdelingen echt onmogelijk was. De Man: “De vrijwillige online keuzeworkshopronde bood uitkomst. Toen er meer ruimte was, is het programma van de adviseurs naar een compleet online programma omgebouwd. Anders maar uiteindelijk zeer gewaardeerd. Dat is inmiddels doorlopen door de vier groepen adviseurs. Het programma van de managers ronden we binnenkort af.”

Zowel de managers als adviseurs tonen meer bewustwording en laten zien dat de onderlinge verbinding versterkt is en als waardevol beleefd wordt. De lijnen naar elkaar zijn korter, er is meer uitwisseling met diverse collega’s over de vakgroep of afdelingsgrenzen heen. De Man: “Er wordt geëxperimenteerd met krachtig leiderschap tonen en ‘een goede manager worden’. Bij de adviseurs is er een meer collectief beeld ontstaan over wat er anders kan. Zij zetten vaker een meer observerende en adviserende bril op in plaats van in de uitvoerende modus te schieten. Na de zomer zijn de zorgeenheden aan zet, waarmee we de besturingsfilosofie verder gaan doorontwikkelen.”

Lees meer over onze incompany-trajecten en aanpak.