Mail ons

Overzicht

Sioo wil Belgische bedrijven succesvoller in verandering maken

Nieuws 4 Mar 2019

Denk aan blockchaintechnologie waardoor de werking van onze Belgische overheden en notarissen zal veranderen; aan onze energiemaatschappijen die moeten dealen met de noodzakelijke energietransitie; aan de bouwsector die moet inspelen op de circulaire economie, innovatie op vlak van robotica en uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening; aan de bank- en verzekeringsmaatschappijen wiens ‘risicoproducten’ minder relevant worden door slimme technologie. De technologische vergezichten zijn niet enkel op globaal niveau met rasse schreden aan het naderen, maar Belgische bedrijven staan in het bijzonder voor grote uitdagingen bij succesvol organiseren van de vereiste veranderingen.

Waar de organisatie die in 1920 werd opgericht een gemiddelde levensduur van 60 tot 90 jaar kende, is dat voor organisaties vandaag nog maar 15 tot 18 jaar. Bedrijven kunnen het toenemende tempo waarmee veranderingen gepaard gaan, dus steeds minder goed bijbenen. “Nu in deze sectoren nieuwe spelers gaan opstaan die kunnen inspelen op de nieuwe technologische mogelijkheden en verwachtingen van de consument, staan de bestaande spelers voor grote uitdagingen,” aldus Jesse Segers, rector van Sioo, het Nederlandse instituut voor organisatie- en veranderkunde in Utrecht.

Veranderingen van tweede en derde orde

“Deze industrieën staan voor uitdagingen van tweede of derde orde. Het gaat dan niet om veranderingen binnen bestaande systemen (eerste orde), maar om veranderingen waarbij de organisatie zelf diepgaande veranderingen moet ondergaan.” Naast de veelal technologische disrupties, verandert daarnaast de arbeidsmarkt. Voor machinebureaucratische bedrijven maakt ‘controle’ vaak inherent deel uit van hun business. Jonge professionals van vandaag verlangen echter de nodige autonomie en flexibiliteit.

Jesse Segers, sinds maart 2018 rector van Sioo en in België gekend als leiderschapsexpert, was zich al jaren bewust van het hogere niveau van veranderkunde in Nederland. “We doen aan evidence-based practice en aan practice-based evidence. Ik sta nu in deze rol als rector nog meer met mijn voeten in de modder, in de complexiteit, waardoor ik als docent met meer embodied knowledge kan spreken.” Kijkend naar het niveau van veranderkunde in Nederland viel er nog wel meer op. “In België houdt bijna niemand zich bezig met veranderkunde. De paar experts die we hebben moesten voor hun promotieonderzoeken dan ook naar Nederland.”

Veranderkunde in België

Een van die Belgische veranderexperts is Daan Sorgeloos, die samen met 3 partners Ginkgo Consulting startte. Sorgeloos was de eerste in België om inductief onderzoek te doen naar welk type interventies de veranderliteratuur voorschrijft om die vervolgens door een groep managers te laten categoriseren naar type resultaat. Zo ontstonden 5 veranderstijlen en 9 change agent-rollen. “In België wordt vaak vanuit een en hetzelfde paradigma naar verandering gekeken. Vanuit de grote veranderliteratuur en –ervaring weten we dat die blik vrij eenzijdig is. Sioo (ook in België) staat bekend om hun systemische aanpak: het multidimensionaal kijken naar patronen en verandering in systemen. In dat opzicht spreekt men in Nederland dan ook terecht van veranderkunde en in België veelal van verandermanagement.”

Van management naar kunde

Belgische bedrijven zetten gemiddeld meer in op onzekerheidsvermijding, veranderingen worden dan met projectplannen vanuit structuur- en voortgangsbewaking opgepakt. Dan is er vaak minder oog voor noden op vlak van weerstand, energie, belangentegenstellingen en het betekenisgevingsproces. Het is de combinatie van al deze factoren die leidt tot een meer of minder geslaagd verandertraject. Sorgeloos: “Veel managers en organisatieprofessionals hebben brede managementopleidingen genoten waar vooral vanuit 1 paradigma geredeneerd wordt.”

De eerste stap in Sioo’s en Ginkgo’s gezamenlijke missie is het organiseren van de Summerschool Veranderkunde in België. “Wij hopen de interne en externe adviseurs en change agents te bereiken en daarnaast professionals die vanuit een rol als projectmanager onderdeel uitmaken van een uitdagend verandertraject. In een week tijd leer je zowel meer over de verschillende paradigma’s, als de eigen veranderstijl en interventievoorkeuren. Volgens gaat men aan de slag met de eigen concrete verandercasus. Zonder actueel en meerledig verandertraject kan er niet worden deelgenomen.” 

Dat er in België behoefte is aan meer veranderkundige kennis, is voor zowel Ginkgo als Sioo duidelijk. Segers: “Steeds wanneer ik in België leiderschaps- of verandertrajecten begeleid of wanneer ik daarover doceer, merk ik dat er ongelofelijk veel vragen zijn over hoe men een volgende stap kan zetten, hoe men om moet gaan met weerstand en hoe men betekenisgeving kan creëren. Een complexe, en dus per definitie niet-planmatige verandering, los je ook niet planmatig op. We kunnen dus heel wat betekenen in het verbreden van het handelsrepertoire van Belgische veranderaars, of dat nou adviseurs of managers zijn.”

Meer informatie?
Neem contact op!

Denk aan blockchaintechnologie waardoor de werking van onze Belgische overheden en notarissen zal veranderen; aan onze energiemaatschappijen die moeten dealen met de noodzakelijke energietransitie; aan de bouwsector die moet inspelen op de circulaire economie, innovatie op vlak van robotica en uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening; aan de bank- en verzekeringsmaatschappijen wiens ‘risicoproducten’ minder relevant worden door slimme technologie. De technologische vergezichten zijn niet enkel op globaal niveau met rasse schreden aan het naderen, maar Belgische bedrijven staan in het bijzonder voor grote uitdagingen bij succesvol organiseren van de vereiste veranderingen.

Waar de organisatie die in 1920 werd opgericht een gemiddelde levensduur van 60 tot 90 jaar kende, is dat voor organisaties vandaag nog maar 15 tot 18 jaar. Bedrijven kunnen het toenemende tempo waarmee veranderingen gepaard gaan, dus steeds minder goed bijbenen. “Nu in deze sectoren nieuwe spelers gaan opstaan die kunnen inspelen op de nieuwe technologische mogelijkheden en verwachtingen van de consument, staan de bestaande spelers voor grote uitdagingen,” aldus Jesse Segers, rector van Sioo, het Nederlandse instituut voor organisatie- en veranderkunde in Utrecht.

Veranderingen van tweede en derde orde

“Deze industrieën staan voor uitdagingen van tweede of derde orde. Het gaat dan niet om veranderingen binnen bestaande systemen (eerste orde), maar om veranderingen waarbij de organisatie zelf diepgaande veranderingen moet ondergaan.” Naast de veelal technologische disrupties, verandert daarnaast de arbeidsmarkt. Voor machinebureaucratische bedrijven maakt ‘controle’ vaak inherent deel uit van hun business. Jonge professionals van vandaag verlangen echter de nodige autonomie en flexibiliteit.

Jesse Segers, sinds maart 2018 rector van Sioo en in België gekend als leiderschapsexpert, was zich al jaren bewust van het hogere niveau van veranderkunde in Nederland. “We doen aan evidence-based practice en aan practice-based evidence. Ik sta nu in deze rol als rector nog meer met mijn voeten in de modder, in de complexiteit, waardoor ik als docent met meer embodied knowledge kan spreken.” Kijkend naar het niveau van veranderkunde in Nederland viel er nog wel meer op. “In België houdt bijna niemand zich bezig met veranderkunde. De paar experts die we hebben moesten voor hun promotieonderzoeken dan ook naar Nederland.”

Veranderkunde in België

Een van die Belgische veranderexperts is Daan Sorgeloos, die samen met 3 partners Ginkgo Consulting startte. Sorgeloos was de eerste in België om inductief onderzoek te doen naar welk type interventies de veranderliteratuur voorschrijft om die vervolgens door een groep managers te laten categoriseren naar type resultaat. Zo ontstonden 5 veranderstijlen en 9 change agent-rollen. “In België wordt vaak vanuit een en hetzelfde paradigma naar verandering gekeken. Vanuit de grote veranderliteratuur en –ervaring weten we dat die blik vrij eenzijdig is. Sioo (ook in België) staat bekend om hun systemische aanpak: het multidimensionaal kijken naar patronen en verandering in systemen. In dat opzicht spreekt men in Nederland dan ook terecht van veranderkunde en in België veelal van verandermanagement.”

Van management naar kunde

Belgische bedrijven zetten gemiddeld meer in op onzekerheidsvermijding, veranderingen worden dan met projectplannen vanuit structuur- en voortgangsbewaking opgepakt. Dan is er vaak minder oog voor noden op vlak van weerstand, energie, belangentegenstellingen en het betekenisgevingsproces. Het is de combinatie van al deze factoren die leidt tot een meer of minder geslaagd verandertraject. Sorgeloos: “Veel managers en organisatieprofessionals hebben brede managementopleidingen genoten waar vooral vanuit 1 paradigma geredeneerd wordt.”

De eerste stap in Sioo’s en Ginkgo’s gezamenlijke missie is het organiseren van de Summerschool Veranderkunde in België. “Wij hopen de interne en externe adviseurs en change agents te bereiken en daarnaast professionals die vanuit een rol als projectmanager onderdeel uitmaken van een uitdagend verandertraject. In een week tijd leer je zowel meer over de verschillende paradigma’s, als de eigen veranderstijl en interventievoorkeuren. Volgens gaat men aan de slag met de eigen concrete verandercasus. Zonder actueel en meerledig verandertraject kan er niet worden deelgenomen.” 

Dat er in België behoefte is aan meer veranderkundige kennis, is voor zowel Ginkgo als Sioo duidelijk. Segers: “Steeds wanneer ik in België leiderschaps- of verandertrajecten begeleid of wanneer ik daarover doceer, merk ik dat er ongelofelijk veel vragen zijn over hoe men een volgende stap kan zetten, hoe men om moet gaan met weerstand en hoe men betekenisgeving kan creëren. Een complexe, en dus per definitie niet-planmatige verandering, los je ook niet planmatig op. We kunnen dus heel wat betekenen in het verbreden van het handelsrepertoire van Belgische veranderaars, of dat nou adviseurs of managers zijn.”

Meer informatie?
Neem contact op!