Mail ons

Overzicht

‘Socrates op sneakers’ van Elke Wiss tot Ooa Boek van het Jaar 2021 verkozen

Nieuws 29 Apr 2021

Elk jaar leest een jury van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) alle boeken in- en rondom het vakgebied die het afgelopen jaar verschenen zijn. Dit jaar stelden zij uit meer dan honderd boeken een shortlist van 10 genomineerde boeken samen die de organisatieadviseur, naar de mening van de jury, gelezen moet hebben om bij te blijven in het vak.

Dit jaar heeft de jury, bestaande uit Gérard Brockhof, Martin Groenhuis, Martijn Jansen, Marguerithe de Man, Odette Moeskops, Jacco van Uden en Paul Vergeer, 102 boeken gelezen in de voorselectiefase. Met meer dan 100 boeken kunnen zij met recht zeggen dat de doelstelling die vanaf de oprichting van de jury centraal stond -het bevorderen van het schrijven van Nederlandse vakliteratuur- gehaald is. Daarnaast hebben ze dit jaar de doelstelling om het lézen van vakliteratuur te bevorderen een extra impuls proberen geven door het organiseren van de ‘leespods’ waarin groepjes lezers met elkaar een boekbespreking hielden over een van de boeken uit de top 10. Boek&Festival was het sluitstuk van de verkiezing, die medegeorganiseerd werd door Sioo, waarop de winnaar op 20 oktober bekend werd gemaakt.

Trends en ontwikkelingen

In grote getalen doorgedrongen tot de lijst zijn de boeken waarin afscheid en afstand wordt genomen van het neoliberale discours. Ook in bredere zin stonden er dit jaar meer boeken op de lijst dan voorheen waarin trends en ontwikkelingen in de samenleving centraal staan. “Als jury zijn we van mening dat je als adviseur je werk in organisaties niet goed kunt doen zonder bewustzijn van de wisselwerking tussen organisaties en de samenleving. Een ontwikkeling waar we verheugd over zijn is de toename in de laatste jaren van het aandeel organisatiekundige boeken. Gebaseerd op beter onderzoek, doorleefdere ervaring en met aandacht voor beperkingen. Het aantal boeken over leiderschap bleef min of meer stabiel. Waarbij wel talloze aspecten van leiderschap de revue passeerden.”

Dit jaar zagen de juryleden maar weinig écht nieuwe thema’s. Met één uitzondering. “Opvallend was het grote aantal boeken over wellbeing en happiness in organisaties. Een relevant thema, zeker, maar verdient nog een ‘beter’ boek.” In de vormgeving viel vooral de doorzettende trend van de ‘(persoonlijke) casus als rode draad’ op met dit jaar zelfs een heuse ‘organisatieroman’. Alles overwegende noemt de jury het afgelopen jaar: “vooral in kwantitatief opzicht een topjaar, misschien was er in coronatijd meer tijd om tóch dat boek te gaan schrijven of te gaan afmaken.”

Criteria

Gelukkig bleef er in kwalitatief opzicht een mooie top 10 over op basis van selectie op de volgende vijf criteria:
• Biedt het boek een vernieuwend inzicht, een ander perspectief of een kritische reflectie; geeft het te denken?
• Sluit het aan bij actuele thema’s in de samenleving waar organisaties zich toe moeten verhouden; is het maatschappelijk relevant?
• Is het boek goed onderbouwd, heeft de auteur zelf onderzoek gedaan en heeft hij of zij eigen denkwerk verricht; is het boek oorspronkelijk?
• Is het boek toepasbaar in de praktijk van de organisatieadviseur?
• En tot slot: is het boek toegankelijk geschreven en ziet het er goed verzorgd uit?

De top 10

De top 10 bestond uit:
1: Fantoomgroei van Sander Heijne en Hendrik Noten.
2: Wit is nu aan zet van Lida van den Broek.
3: Een draad in het weefsel van Ellen Boleij.
4: Platformrevolutie van Martijn Arets.
5: De strategie van de kreeft van Yousri Mandour, Dorien van der Heijden en Sven Turnhout.
6: De supportorganisatie van Jirstin Beenhakker.
7: Leading from the middle van Koen Marichal, Daan Sorgeloos en Jesse Segers.
8: Adviseren in verwaarloosde organisaties van Joost Kampen.
9: Onmacht van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek.
10: Socrates op sneakers van Elke Wiss.

Winnaar

Er is bewust gekozen om niet voor een specifiek thema te gaan, maar voor bagage die elke adviseur nodig heeft in het vak, om deze thema’s in de context van organisatievraagstukken te kunnen adresseren. De jury: “Grote thema’s vragen om kleine vragen. Die helpen bij het bevragen van de steeds meer gesloten, ‘gestolde’ verhalen en van mensen die elkaar steeds minder goed lijken te begrijpen, van oplopende tegenstellingen.”

Dat heeft de jury ertoe gebracht om Socrates op sneakers tot winnaar van de ‘Boek van het jaar 2021’ uit te roepen. Wij feliciteren Elke Wiss met haar eerste positie en danken de andere auteurs voor hun kennis en inspiratie die tot hun plek in de top 10 hebben geleid.

Elk jaar leest een jury van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) alle boeken in- en rondom het vakgebied die het afgelopen jaar verschenen zijn. Dit jaar stelden zij uit meer dan honderd boeken een shortlist van 10 genomineerde boeken samen die de organisatieadviseur, naar de mening van de jury, gelezen moet hebben om bij te blijven in het vak.

Dit jaar heeft de jury, bestaande uit Gérard Brockhof, Martin Groenhuis, Martijn Jansen, Marguerithe de Man, Odette Moeskops, Jacco van Uden en Paul Vergeer, 102 boeken gelezen in de voorselectiefase. Met meer dan 100 boeken kunnen zij met recht zeggen dat de doelstelling die vanaf de oprichting van de jury centraal stond -het bevorderen van het schrijven van Nederlandse vakliteratuur- gehaald is. Daarnaast hebben ze dit jaar de doelstelling om het lézen van vakliteratuur te bevorderen een extra impuls proberen geven door het organiseren van de ‘leespods’ waarin groepjes lezers met elkaar een boekbespreking hielden over een van de boeken uit de top 10. Boek&Festival was het sluitstuk van de verkiezing, die medegeorganiseerd werd door Sioo, waarop de winnaar op 20 oktober bekend werd gemaakt.

Trends en ontwikkelingen

In grote getalen doorgedrongen tot de lijst zijn de boeken waarin afscheid en afstand wordt genomen van het neoliberale discours. Ook in bredere zin stonden er dit jaar meer boeken op de lijst dan voorheen waarin trends en ontwikkelingen in de samenleving centraal staan. “Als jury zijn we van mening dat je als adviseur je werk in organisaties niet goed kunt doen zonder bewustzijn van de wisselwerking tussen organisaties en de samenleving. Een ontwikkeling waar we verheugd over zijn is de toename in de laatste jaren van het aandeel organisatiekundige boeken. Gebaseerd op beter onderzoek, doorleefdere ervaring en met aandacht voor beperkingen. Het aantal boeken over leiderschap bleef min of meer stabiel. Waarbij wel talloze aspecten van leiderschap de revue passeerden.”

Dit jaar zagen de juryleden maar weinig écht nieuwe thema’s. Met één uitzondering. “Opvallend was het grote aantal boeken over wellbeing en happiness in organisaties. Een relevant thema, zeker, maar verdient nog een ‘beter’ boek.” In de vormgeving viel vooral de doorzettende trend van de ‘(persoonlijke) casus als rode draad’ op met dit jaar zelfs een heuse ‘organisatieroman’. Alles overwegende noemt de jury het afgelopen jaar: “vooral in kwantitatief opzicht een topjaar, misschien was er in coronatijd meer tijd om tóch dat boek te gaan schrijven of te gaan afmaken.”

Criteria

Gelukkig bleef er in kwalitatief opzicht een mooie top 10 over op basis van selectie op de volgende vijf criteria:
• Biedt het boek een vernieuwend inzicht, een ander perspectief of een kritische reflectie; geeft het te denken?
• Sluit het aan bij actuele thema’s in de samenleving waar organisaties zich toe moeten verhouden; is het maatschappelijk relevant?
• Is het boek goed onderbouwd, heeft de auteur zelf onderzoek gedaan en heeft hij of zij eigen denkwerk verricht; is het boek oorspronkelijk?
• Is het boek toepasbaar in de praktijk van de organisatieadviseur?
• En tot slot: is het boek toegankelijk geschreven en ziet het er goed verzorgd uit?

De top 10

De top 10 bestond uit:
1: Fantoomgroei van Sander Heijne en Hendrik Noten.
2: Wit is nu aan zet van Lida van den Broek.
3: Een draad in het weefsel van Ellen Boleij.
4: Platformrevolutie van Martijn Arets.
5: De strategie van de kreeft van Yousri Mandour, Dorien van der Heijden en Sven Turnhout.
6: De supportorganisatie van Jirstin Beenhakker.
7: Leading from the middle van Koen Marichal, Daan Sorgeloos en Jesse Segers.
8: Adviseren in verwaarloosde organisaties van Joost Kampen.
9: Onmacht van Leike van Oss en Jaap van ’t Hek.
10: Socrates op sneakers van Elke Wiss.

Winnaar

Er is bewust gekozen om niet voor een specifiek thema te gaan, maar voor bagage die elke adviseur nodig heeft in het vak, om deze thema’s in de context van organisatievraagstukken te kunnen adresseren. De jury: “Grote thema’s vragen om kleine vragen. Die helpen bij het bevragen van de steeds meer gesloten, ‘gestolde’ verhalen en van mensen die elkaar steeds minder goed lijken te begrijpen, van oplopende tegenstellingen.”

Dat heeft de jury ertoe gebracht om Socrates op sneakers tot winnaar van de ‘Boek van het jaar 2021’ uit te roepen. Wij feliciteren Elke Wiss met haar eerste positie en danken de andere auteurs voor hun kennis en inspiratie die tot hun plek in de top 10 hebben geleid.