Mail ons

Overzicht

Succesvolle 'Systeemweek' verschijnt in boekvorm

Nieuws 28 Aug 2018

De organisatie zien als een systeem: in ons vak vinden we dat heel gewoon. Zó gewoon, dat we het woord achteloos gebruiken en ons bijna niet meer afvragen of een organisatie ook géén systeem kan zijn. Systeemdenken zoals we het nu kennen, stamt uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Inmiddels is het een veelzijdig vakgebied met een gedeelde grondslag en een groot aantal theorieën met elk eigen uitgangspunten. Allemaal gebruiken ze het woord systeem, maar de invulling ervan, de focus ofwel dat waarnaar gekeken wordt, is steeds anders. 

Dit was het uitgangspunt voor Sioo om een aantal jaar geleden te starten met de ‘Studieweek Systemen’, of de ‘Systeemweek’, zoals intimi de workshop inmiddels afkorten. Leike van Oss en Brechtje Kessener zijn de grondleggers van Sioo’s Systeemweek die in een week tijd de diversiteit aan systeembenaderingen zichtbaar maakt. Van Oss: “Wij zijn al een aantal jaren gefascineerd door het begrip systeem en de veelheid aan betekenissen en invullingen ervan. Uit die fascinatie kwam zeven jaar geleden deze studieweek voort.”

“Veel mensen hebben geen idee van de breedte van dit vakgebied. Vaak overvalt hen aan het begin een gevoel van ‘waar ben ik nu in terecht gekomen’. Op een gegeven moment beginnen dan de kwartjes te vallen en ontstaat de samenhang.” Een uniek concept dus, waar veel interesse in is. “Wij brengen zo’n 20 individuele experts samen die sessies over een bepaalde systeembenadering verzorgen en tijdens de studieweek leggen wij deze verschillende benaderingen naast elkaar. Door de grote vraag besloten we de week twee keer per jaar te organiseren.”

De afgelopen jaren kregen Van Oss en Kessener regelmatig de vraag of ze al die kennis niet in een boek konden bundelen. De theoretische en praktijkgerichte verdieping die in de systeemweken ontstond, wordt op dit moment verwerkt in ‘Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen’. “Het boek is geordend in delen die steeds een andere systeembenadering centraal zetten. Een groot deel van de meer dan 30 auteurs die meewerkten, doceert in de Systeemweek. In verschillende hoofdstukken belichten zij steeds een belangrijke systeemdenker en verbinden dat gedachtegoed met hun eigen werkpraktijk.” Het belooft een onmisbaar overzichtswerk te worden.

Eind dit jaar verschijnt het bij Vakmedianet. In M&O verscheen alvast een voorpublicatie.
Lees meer over de inhoud van ‘De organisatie als systeem. Een caleidoscoop van zienswijzen.’

In januari 2019 vindt een nieuwe ‘Studieweek Systemen’ plaats.
Lees meer over de invulling van deze unieke workshop.

De organisatie zien als een systeem: in ons vak vinden we dat heel gewoon. Zó gewoon, dat we het woord achteloos gebruiken en ons bijna niet meer afvragen of een organisatie ook géén systeem kan zijn. Systeemdenken zoals we het nu kennen, stamt uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Inmiddels is het een veelzijdig vakgebied met een gedeelde grondslag en een groot aantal theorieën met elk eigen uitgangspunten. Allemaal gebruiken ze het woord systeem, maar de invulling ervan, de focus ofwel dat waarnaar gekeken wordt, is steeds anders. 

Dit was het uitgangspunt voor Sioo om een aantal jaar geleden te starten met de ‘Studieweek Systemen’, of de ‘Systeemweek’, zoals intimi de workshop inmiddels afkorten. Leike van Oss en Brechtje Kessener zijn de grondleggers van Sioo’s Systeemweek die in een week tijd de diversiteit aan systeembenaderingen zichtbaar maakt. Van Oss: “Wij zijn al een aantal jaren gefascineerd door het begrip systeem en de veelheid aan betekenissen en invullingen ervan. Uit die fascinatie kwam zeven jaar geleden deze studieweek voort.”

“Veel mensen hebben geen idee van de breedte van dit vakgebied. Vaak overvalt hen aan het begin een gevoel van ‘waar ben ik nu in terecht gekomen’. Op een gegeven moment beginnen dan de kwartjes te vallen en ontstaat de samenhang.” Een uniek concept dus, waar veel interesse in is. “Wij brengen zo’n 20 individuele experts samen die sessies over een bepaalde systeembenadering verzorgen en tijdens de studieweek leggen wij deze verschillende benaderingen naast elkaar. Door de grote vraag besloten we de week twee keer per jaar te organiseren.”

De afgelopen jaren kregen Van Oss en Kessener regelmatig de vraag of ze al die kennis niet in een boek konden bundelen. De theoretische en praktijkgerichte verdieping die in de systeemweken ontstond, wordt op dit moment verwerkt in ‘Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen’. “Het boek is geordend in delen die steeds een andere systeembenadering centraal zetten. Een groot deel van de meer dan 30 auteurs die meewerkten, doceert in de Systeemweek. In verschillende hoofdstukken belichten zij steeds een belangrijke systeemdenker en verbinden dat gedachtegoed met hun eigen werkpraktijk.” Het belooft een onmisbaar overzichtswerk te worden.

Eind dit jaar verschijnt het bij Vakmedianet. In M&O verscheen alvast een voorpublicatie.
Lees meer over de inhoud van ‘De organisatie als systeem. Een caleidoscoop van zienswijzen.’

In januari 2019 vindt een nieuwe ‘Studieweek Systemen’ plaats.
Lees meer over de invulling van deze unieke workshop.