Mail ons

Overzicht

Vernieuwing bij Sioo in Raad van Toezicht, programmamanagement en partnerships

Nieuws 24 Feb 2020

Eind 2019 ging Sioo’s Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden. We mochten 21 interessante kandidaturen ontvangen, onder wie die van Sieto de Leeuw en Heske van Eyck van Heslinga die onlangs zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Prof. dr. Aukje Nauta en drs. Eline den Boer zijn afgezwaaid. Aukje bekleedt sinds eind 2018 de Sioo-leerstoel bij Universiteit Leiden ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’. Het opnemen van dit hoogleraarschap zou het RvT-mandaat in de weg staan. We zijn echter verheugd dat zij nu op andere manieren bij kan dragen aan groei, professionalisering en kennisuitwisseling bij Sioo.

Eline den Boer was sinds 2008 actief als lid in de Raad van Toezicht. Eline is Programmamanager Lifelong Learning bij Universiteit Utrecht en leverde door haar bestuurlijke ervaring in onderwijsinstellingen in het verleden altijd een waardevolle blik vanuit de academische wereld. Haar twee termijnen als RvT-lid zijn net afgerond. We bedanken Eline voor haar waardevolle inzichten en immer positieve drive.

Zij worden vervangen door Heske van Eyck van Heslinga en Sieto de Leeuw. Heske Van Eyck van Heslinga is tijdelijk bestuurder en toezichthouder. Daarnaast is zij verbonden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en wordt ze door het Hof aangesteld als bestuurder/bewindvoerder, commissaris en beheerder van aandelen. Tevens staat ze bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij op het gebied van corporate governance-vraagstukken en bemiddelt ze in conflicten op bestuursniveau.

Ook ervaren bestuurder Sieto de Leeuw treedt toe tot de Raad van Toezicht. Sieto De Leeuw heeft tijdens diverse directiefuncties bij Randstad Nederland en Randstad Holding een sterk internationaal netwerk uitgebouwd in de corporate wereld. Vandaag is hij DB-lid van werkgeversorganisatie VNO-NCW, voorzitter van Algemene Bond Uitzendondernemingen en lid van de Sociaal-Economische Raad.

Intern hebben we versterking gekregen van programmamanager Durk Piet de Vries. Durk Piet was jarenlang actief bij AOG School of Management, waar hij het bureau voor incompany-trajecten opzette. Met de gegroeide vraag in de incompany-markt in de afgelopen jaren zijn we blij op zijn ervaring te kunnen rekenen. Bij Sioo gaat hij voor de maatwerk- en incompany-trajecten aan de slag.

Ten slotte hebben we Radius, in de personen van Anne-Marie Gunnink en Paulien ’t Hoen, mogen verwelkomen als partner met hun programma ‘Scholing van de Geest’. Het programma vormt, net als onze andere partnerprogramma’s, een specifieke aanvulling op ons bestaande portfolio. In ‘Scholing van de Geest’ vinden managers, adviseurs en veranderaars een methode om hun kompas in een complexe wereld scherper af te stellen. Het programma gaat in september van start.

Met twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht, versterking van het programmamanagement en nieuwe partnerprogramma’s verwacht Sioo de mogelijke uitdagingen in de toekomst een goed antwoord te kunnen bieden.

Vragen over dit nieuws? Neem contact op: sioo@sioo.nl


Eind 2019 ging Sioo’s Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden. We mochten 21 interessante kandidaturen ontvangen, onder wie die van Sieto de Leeuw en Heske van Eyck van Heslinga die onlangs zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht.

Prof. dr. Aukje Nauta en drs. Eline den Boer zijn afgezwaaid. Aukje bekleedt sinds eind 2018 de Sioo-leerstoel bij Universiteit Leiden ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’. Het opnemen van dit hoogleraarschap zou het RvT-mandaat in de weg staan. We zijn echter verheugd dat zij nu op andere manieren bij kan dragen aan groei, professionalisering en kennisuitwisseling bij Sioo.

Eline den Boer was sinds 2008 actief als lid in de Raad van Toezicht. Eline is Programmamanager Lifelong Learning bij Universiteit Utrecht en leverde door haar bestuurlijke ervaring in onderwijsinstellingen in het verleden altijd een waardevolle blik vanuit de academische wereld. Haar twee termijnen als RvT-lid zijn net afgerond. We bedanken Eline voor haar waardevolle inzichten en immer positieve drive.

Zij worden vervangen door Heske van Eyck van Heslinga en Sieto de Leeuw. Heske Van Eyck van Heslinga is tijdelijk bestuurder en toezichthouder. Daarnaast is zij verbonden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en wordt ze door het Hof aangesteld als bestuurder/bewindvoerder, commissaris en beheerder van aandelen. Tevens staat ze bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij op het gebied van corporate governance-vraagstukken en bemiddelt ze in conflicten op bestuursniveau.

Ook ervaren bestuurder Sieto de Leeuw treedt toe tot de Raad van Toezicht. Sieto De Leeuw heeft tijdens diverse directiefuncties bij Randstad Nederland en Randstad Holding een sterk internationaal netwerk uitgebouwd in de corporate wereld. Vandaag is hij DB-lid van werkgeversorganisatie VNO-NCW, voorzitter van Algemene Bond Uitzendondernemingen en lid van de Sociaal-Economische Raad.

Intern hebben we versterking gekregen van programmamanager Durk Piet de Vries. Durk Piet was jarenlang actief bij AOG School of Management, waar hij het bureau voor incompany-trajecten opzette. Met de gegroeide vraag in de incompany-markt in de afgelopen jaren zijn we blij op zijn ervaring te kunnen rekenen. Bij Sioo gaat hij voor de maatwerk- en incompany-trajecten aan de slag.

Ten slotte hebben we Radius, in de personen van Anne-Marie Gunnink en Paulien ’t Hoen, mogen verwelkomen als partner met hun programma ‘Scholing van de Geest’. Het programma vormt, net als onze andere partnerprogramma’s, een specifieke aanvulling op ons bestaande portfolio. In ‘Scholing van de Geest’ vinden managers, adviseurs en veranderaars een methode om hun kompas in een complexe wereld scherper af te stellen. Het programma gaat in september van start.

Met twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht, versterking van het programmamanagement en nieuwe partnerprogramma’s verwacht Sioo de mogelijke uitdagingen in de toekomst een goed antwoord te kunnen bieden.

Vragen over dit nieuws? Neem contact op: sioo@sioo.nl