Mail ons

Overzicht

Innoveren, fouten en rakelingen

Blogpost 15 Jun 2010

Vernieuwingstrajecten gaan nogal eens verkeerd. In de USA vinden ze het onder durfkapitalisten al heel wat als 50% van de initiatieven positief uitpakt. In Nederland doen we daar schimmig over. Menig initiatief wordt met veel tamtam opgetuigd maar sterft een stille dood. Zelden kijken we terug op trajecten die fout zijn gegaan. En dat zijn er héél veel.

Een onderzoek van de EU liet in 2007 zien dat in tien vernieuwingstrajecten in het hoger onderwijs in Europa zo’n slordige 150 miljoen euro verloren ging. Dat betekent 15 miljoen per traject! En het bleef stil. Daarmee ontnamen we onszelf de kans om te leren en worden steeds dezelfde fouten gemaakt.

Op dit moment werk ik mee aan twee researchtrajecten waarin leren bij innoveren voorop staat, ook als het niet zo goed gaat.

Promotie Frans Vodegel

Op 18 juni a.s. promoveert Frans Vodegel – deelnemer aan het Sioo onderzoekplatform – bij de Open Universiteit. Frans heeft het aangedurfd om een grootschalig innovatietraject in het HBO, dat voortijdig is stopgezet, ex-post te evalueren. Hij was zelf programmamanager! Hij analyseert pijnlijk precies waar het wringt. Via een fraaie aanpak heeft hij vervolgens een “orientation base” gemaakt waar innovators in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Velen in het HBO en in het netwerk van Sioo en de Open Universiteit zijn betrokken geweest bij het werk van Frans.

Innoveren en rakelingen

Leon Sonnenschein schrijft op het moment een cahier in het kader van het SMS onderzoek naar leiderschap bij cultuurverandering. Hij kijkt terug op zijn werk bij InAxis, de innovatiecommissie Openbaar Bestuur. Werk van een jaar of zes is onlangs stopgezet. Langzaam groeit echter de waardering voor het werk van InAxis. In het cahier besteedt Leon aandacht aan zogeheten rakelingen. Dat zijn innovatieve trajecten die nét niet lukken. Volgens Leon is dáár het meest van te leren. Ik denk dat dit klopt.

Het werk van Frans gaat bij nader inzien ook over een rakeling. Een traject dat voortijdig wordt stopgezet moet je niet kenschetsen als een mislukking. Dat zegt namelijk alleen dat wat je eerst dacht niet is uitgekomen. Het heeft meer zin om te kijken naar wat het innoveren wél opgeleverd heeft. En dat is nu in elk geval een voortgaand gesprek over onderwijsvernieuwing met managers in het HBO, organisatiekundigen en wetenschappers. Dat is oogsten! Succes Frans!

Benieuwd naar de white paper die we naar aanleiding van deze cijfers maakten?
Lees ‘Mislukt 70% van de verandertrajecten?’ 

Vernieuwingstrajecten gaan nogal eens verkeerd. In de USA vinden ze het onder durfkapitalisten al heel wat als 50% van de initiatieven positief uitpakt. In Nederland doen we daar schimmig over. Menig initiatief wordt met veel tamtam opgetuigd maar sterft een stille dood. Zelden kijken we terug op trajecten die fout zijn gegaan. En dat zijn er héél veel.

Een onderzoek van de EU liet in 2007 zien dat in tien vernieuwingstrajecten in het hoger onderwijs in Europa zo’n slordige 150 miljoen euro verloren ging. Dat betekent 15 miljoen per traject! En het bleef stil. Daarmee ontnamen we onszelf de kans om te leren en worden steeds dezelfde fouten gemaakt.

Op dit moment werk ik mee aan twee researchtrajecten waarin leren bij innoveren voorop staat, ook als het niet zo goed gaat.

Promotie Frans Vodegel

Op 18 juni a.s. promoveert Frans Vodegel – deelnemer aan het Sioo onderzoekplatform – bij de Open Universiteit. Frans heeft het aangedurfd om een grootschalig innovatietraject in het HBO, dat voortijdig is stopgezet, ex-post te evalueren. Hij was zelf programmamanager! Hij analyseert pijnlijk precies waar het wringt. Via een fraaie aanpak heeft hij vervolgens een “orientation base” gemaakt waar innovators in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Velen in het HBO en in het netwerk van Sioo en de Open Universiteit zijn betrokken geweest bij het werk van Frans.

Innoveren en rakelingen

Leon Sonnenschein schrijft op het moment een cahier in het kader van het SMS onderzoek naar leiderschap bij cultuurverandering. Hij kijkt terug op zijn werk bij InAxis, de innovatiecommissie Openbaar Bestuur. Werk van een jaar of zes is onlangs stopgezet. Langzaam groeit echter de waardering voor het werk van InAxis. In het cahier besteedt Leon aandacht aan zogeheten rakelingen. Dat zijn innovatieve trajecten die nét niet lukken. Volgens Leon is dáár het meest van te leren. Ik denk dat dit klopt.

Het werk van Frans gaat bij nader inzien ook over een rakeling. Een traject dat voortijdig wordt stopgezet moet je niet kenschetsen als een mislukking. Dat zegt namelijk alleen dat wat je eerst dacht niet is uitgekomen. Het heeft meer zin om te kijken naar wat het innoveren wél opgeleverd heeft. En dat is nu in elk geval een voortgaand gesprek over onderwijsvernieuwing met managers in het HBO, organisatiekundigen en wetenschappers. Dat is oogsten! Succes Frans!

Benieuwd naar de white paper die we naar aanleiding van deze cijfers maakten?
Lees ‘Mislukt 70% van de verandertrajecten?’