Mail ons

Een systemische blik op leiderschapsuitdagingen

Leiderschapsstijlen

De afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar leiderschap en verscheen er menig boek over het thema. De populaire wetenschapsliteratuur focuste zich vooral op leiderschapsstijlen, waarbij de ene nieuwe stijl de vorige veelal als achterhaald bestempelde. Verbindend, dienend of transformationeel leiderschap, situationeel of coachend leidinggeven: wat is het verschil eigenlijk? Is het en-en of of/of en wanneer is wat van belang?

Leiderschapsfuncties

Bij Sioo kijken we naar leiderschapsstijlen als antwoord op de hoe-vraag van leiderschap. Daarvoor moet eerst de ‘wat’ van leiderschap in de organisatie helder zijn. Leiderschap vervult namelijk verschillende functies in een (organisatie)systeem en de leiderschapsstijl is vaak slechts een invulling van de functie, de ‘leiderschapsopdracht‘.

Organisaties hebben op veel niveaus veel verschillende leiderschapsuitdagingen. Die verschillende behoeften kunnen niet langer door enkele personen aan de top vervuld worden, daar zijn onze organisatiesystemen te complex voor geworden.

Het leiderschap dat we vandaag en morgen nodig hebben, wordt gevormd door veranderingen in de buitenwereld die geen vervangende maar bijkomende eisen stelt aan leiderschap. Die eisen staan onderling op gespannen voet en kunnen paradoxen opleveren op verschillende leiderschapsniveaus: voor het individu, het team, de afdeling, de organisatie en het ecosysteem.

Effectief leiderschap op verschillende niveaus

We beschouwen het (organisatie)systeem daarom in zijn geheel en hebben dus een systemische blik op leiderschap. Dat betekent dat we eerst bekijken welke verschillende leiderschapsfuncties in een specifiek systeem ingevuld zouden moeten worden, om aan de adaptieve uitdagingen die er op een of meerdere organisatieniveaus spelen, tegemoet te komen. Onze visie op leiderschap is verankerd in een diep begrip van de geschiedenis van het leiderschapsdenken, zowel gestoeld op wetenschappelijk onderzoek als op onze ruime ervaring bij de organisaties waar we actief zijn. 

Ook werken we aan het onderling werkend krijgen van deze verschillende leiderschapsfuncties (taakgericht leiderschap, relatiegericht leiderschap, transformatiegericht leiderschap, netwerkgericht en waardengericht leiderschap) op verschillende organisatieniveaus. Deze verantwoordelijkheden zullen ook verder in de organisatie als gedeeld leiderschap opgenomen moeten worden. Dit doen we steeds in dialoog en zoveel mogelijk in de praktijk van het ‘hier en nu’ in plaats van een theoretisch ‘daar en dan’ met het systeem zoals we dat voor ons krijgen via de opdrachtgever, klant, deelnemer, het team, de organisatie of andere systeemvormen.

Leiderschapsopleidingen

Wil je werken aan jouw leiderschapskwaliteiten of het leiderschap in jouw team of organisatie ontwikkelen? Zin een opleiding, training, workshop of masterclass leiderschap om hiermee aan de slag te gaan? Hieronder vind je een selectie van cursussen en workshops rond leiderschap en intensieve professionaliseringsprogramma’s en opleidingen voor verschillende niveaus en branches. Daarnaast bieden we ook incompany-trajecten en advies op maat waarvoor we onze leiderschapsexpertise inzetten. Lees hieronder meer over onze laatste inzichten rond leiderschap en leiderschapsontwikkeling.

Executive Change Management

OPLEIDING
Belasting: 600 uur
Diploma: master

 

Executive Change Management is dé masteropleiding voor leiders en bestuurders die in hun organisatie de regie willen voeren over strategische innovatieprocessen. In hun positie zijn zij niet alleen spelbepaler en boegbeeld van de vernieuwing, maar moeten ze tegelijkertijd met de ogen van een buitenstaander naar het spel der vernieuwing kunnen kijken. Het zijn juist deze leiders die zoeken naar alternatieve paden, omdat die meer kansen bieden.

 

Bekijk

Succesvol Verandering Organiseren

OPLEIDING
Belasting: 400 uur
Diploma: certificaat

 

Als leidinggevende of projectleider sta je vaak opgesteld om de ambities van de organisatie door te vertalen naar gedrag van mensen. Of je nu functioneel of hiërarchisch leiding geeft aan dit soort veranderingen, je eigen leiderschapspositie tegen het licht houden, geeft niet alleen inzicht, maar ook concreet handelingsperspectief. In Succesvol Verandering Oragniseren leer je vanuit die ingewikkelde middenpositie de juiste stappen te zetten.

Bekijk

Lokaal Leiderschap

BRANCHE-OPLEIDING
Belasting: 200 uur
Diploma: certificaat

 

Heb je de leiding over een veranderproces in jouw gemeentelijke organisatie? In Lokaal Leiderschap leert de ambtelijke top van gemeenten en gemeentelijke organisaties te kijken naar signalen die van invloed kunnen zijn op de ambtelijke organisatie en het lokaal bestuur. Door middel van scenarioplanning leren zij zich voor te bereiden op wat kan komen.

Bekijk

Lerend veranderen voor bestuurders in het MBO

BRANCHE-OPLEIDING
Belasting: 58 uur
Diploma: certificaat

 

‘Lerend veranderen voor bestuurders in het MBO’ ondersteunt bestuurders in MBO-instellingen om met hun strategische rol een belangrijke bijdrage te leveren aan een organisatie waarin kwaliteitsverbetering duurzaam is verankerd. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken en om de brug te slaan naar de realiteit van directeuren en opleidingsmanagers in hun organisatie(s).

 

Bekijk

Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO

BRANCHE-OPLEIDING
Belasting: 58 uur
Diploma: certificaat

 

In een variant van het programma voor bestuurders richten we ons op directeuren en opleidingsmanagers. Door strategie en management te verbinden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de organisatie. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken en ondersteunt tegelijkertijd concrete acties rond (onderwijs)kwaliteit die plaatsvinden in de eigen organisatie.

 

Bekijk

Succesvol Besturen van Ziekenhuizen

BRANCHE-OPLEIDING
Belasting: 300 uur
Diploma: certificaat

 

Sioo biedt bestuurders en apirant-bestuurders in de zorg de ruimte hun ontwikkeling op bestuurlijk niveau in deze sector zelf te optimaliseren. In een inspirerende omgeving onderzoek je als deelnemer in Succesvol Besturen van Ziekenhuizen ontwikkelingen in en rond de sector en bestuurlijke vraagstukken. Samen met andere ervaren professionals, managers en bestuurders ontdek je wat goed werkt en toegevoegde waarde oplevert.

Bekijk

Summerschool Leiderschap

SUMMERSCHOOL
Belasting: 64 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

De Summerschool Leiderschap geeft inzicht in je eigen, team- en organisatiepatronen en hoe die het persoonlijk leiderschap steunen of hinderen. Dankzij die nieuw verworven zelfkennis kunnen deelnemers bewuster omgaan met situaties waarin hun leiderschapskwaliteiten op de proef worden gesteld. Creëer een kader om veranderings- en innovatieprocessen zo efficiënt mogelijk te begeleiden en de mensen om je heen op de juiste manier te stimuleren.

Bekijk

Lapland Leadership Expedition

EXPEDITIE
Belasting: 200 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

Uit onderzoek weten we dat het confrontatie, actie en reflectie vraagt om nieuwe inzichten op een duurzame manier tot nieuwe vaardigheden en patronen te ontwikkelen. Veel professionals lukt het niet om daar in de dagelijkse praktijk voldoende ruimte voor te creëren. Onze leiderschapsexpeditie in Finland daagt jou uit om helemaal los te komen van je dagelijkse context en op een onvergetelijke manier aan jouw leiderschap te werken.

Bekijk

Incompany

Sioo organiseert leertrajecten op maat. Naar gelang de leiderschapsuitdagingen en -vragen ontwerpen we in cocreatie met jouw organisatie(onderdeel) een traject dat we vervolgens met de meest ervaren experts uit ons netwerk verfijnen en invullen.

Bekijk

Advies

In onze adviestrajecten maken we ruimte voor ‘het andere perspectief’. Onze ruime ervaring met complexe leiderschapsvraagstukken van organisaties, bestuurders en professionals vertaalt zich in een duurzaam en integratief advies voor opdrachtgevers in verschillende sectoren.

Bekijk

Actuele inzichten en onderbouwde expertise

  • Onbewuste fantasieën en de state of mind van leiders en leiderschapsteams

    Lees meer

  • ‘Mijn agenda met de wereld en de agenda van de wereld met mij’ – verslag van de Winterschool Leiderschap

    Lees meer

  • Sioo onderzoekt en ontwikkelt ‘homo florens’-mensbeeld in executive education

    Lees meer