Mail ons

Waarom Sioo incompany voor jouw organisatie?

✔ Door een groter leer- en ontwikkelvermogen zijn organisaties beter in staat hun doelen te behalen
✔ Sioo biedt al 60 jaar de meest complete en actuele kennis rond leiderschap, organiseren en veranderen
✔ Als netwerkorganisatie werken we alleen met de beste partners voor de opdracht

Wij helpen je graag verder

Angélique

Programmamanager incompany-trajecten

Durk Piet

Programmamanager incompany-trajecten

vries@sioo.nl

06-20449944

Organisatieontwikkeling en persoonlijk professionele ontwikkeling hangen samen. Sioo organiseert daarom leertrajecten op maat. Naar gelang de uitdagingen en vragen ontwerpen we in cocreatie met jouw organisatie(onderdeel) een traject dat we vervolgens met de meest ervaren experts uit ons netwerk verfijnen en invullen. Ook na start van het programma blijft ons team inspelen op nieuwe inzichten en behoeften. Zo staan we open voor alles wat zich onderweg aandient en werken we aan een resultaat dat echt werkt in de praktijk.

Waar kun je ons voor inzetten?

Wij hechten waarde aan een secuur ontwerpproces waarbij we graag met de juiste expertise rond ‘de tekentafel’ van een nieuw traject zitten. Als onafhankelijk instituut met wortels in de universitaire wereld kunnen wij met veel precisie een team samenstellen voor een incompany-traject. Onder onze 250 experts bevinden zich zowel wetenschappers van verschillende universiteiten als partners die hun sporen in de weerbarstige praktijk hebben verdiend. Thema’s waarin onze expertise en maatwerk zich duidelijk van andere aanbieders onderscheiden, zijn de volgende:

 • Verbinding maken met de missie, waarden en strategie
  We beschouwen de doelgroep in hun context en passen van ‘buiten naar binnen denken’ en van ‘binnen naar buiten werken’ daarop toe.
 • Organisatieontwikkeling
  Deelnemers krijgen elkaar en hun omgeving in beweging, aansluitend bij de doelstellingen van het programma en van de organisatie.
 • Meervoudig kijken
  We leren de deelnemers hun casuïstiek vanuit verschillende zienswijzen te onderzoeken en te kiezen uit verschillende methodes om verandering teweeg te brengen. Niet één vaste methode, niet one-size-fits-all. Zelf passen wij dat ook toe in de analysefase van een incompany-programma. Vervolgens kunnen wij putten uit een scala van interventies om een groep deelnemers, een team of een individu te ontwikkelen. Echt op maat.
 • Systemische invalshoek
  We reiken in onze leertrajecten graag methodes voor systemisch denken aan. Zo raken deelnemers geroutineerd in het snel in kaart krijgen en doorbreken van patronen bij individuen, in de relaties tussen individuen en op team- en organisatieniveau.
 • Eigenaarschap, zelfreflectie en zelfverbeterend vermogen ontwikkelen
  In iedere fase van een ontwikkeltraject creëren we eigenaarschap bij de deelnemers door deze te betrekken bij en invloed te geven op wat we doen en onze methodes te leren toepassen in hun eigen context.
 • Action Learning: werkend krijgen
  Uitgangspunt bij onze ontwikkelprogramma’s is het ‘werkend krijgen’ van aangeboden nieuwe inzichten en vaardigheden, zoals het realiseren van een nieuwe strategie of het ‘vlot trekken’ van een verandertraject.
 • Evidence-based practice en practice-based evidence
  Methodes voor analyse, ontwerp en leerinterventies zijn zowel getoetst aan wetenschappelijk onderzoek als aan de werking in de praktijk.
 • Vernieuwing van kennis en methodes
  Als opleider van gerenommeerde organisaties lopen wij voorop in state-of-the-art kennis en methoden op vlak van leiderschap, organisatie- en veranderkunde.

Enkele organisaties waarmee we aan de slag zijn gegaan

 • Philips, ASR, Prorail, NUON, UWV, BAM, Van Landschot, la lorraine, tergooi, achmea, randstad, tata, inholland, PGGM, Bouwfounds, Janssen pharmaceutica, pwc, hieroo, LUMC, KPN, agoria, Gemeente Amsterdam, Alliander, TNO, KPMG, BDO, Avelijn, Deventer Ziekenhuis, EY, Essent

Een aantal cases uitgelicht

 • Ministerie voor Justitie en Veiligheid

  Ministerie voor Justitie en Veiligheid

  Voor de interne adviseurs van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde Sioo een traject rond Adviseren en Veranderen bestaande uit een aantal workshopdagen rond de thema’s: leren en veranderen, diagnose en veranderkunde, contracteren, impact in gesprekken, systeemdenken en belangentegenstellingen. Tevens omvatte het programma door Sioo begeleide intervisiebijeenkomsten en een online leeromgeving voor persoonlijke reflectie en feedback.

 • BAM Bouw & Techniek

  BAM Bouw & Techniek

  Sioo begeleidde een groep van 10 change agents in hun rol als gedragsveranderaar binnen de organisatie (marksegment Overheid) met een focus op de kwaliteit van samenwerking en het niveau van dienstverlening. In acht bijeenkomsten werd gekeken naar -en geleerd van- lopende concrete projecten, aangevuld met passende en direct toepasbare kennis en inzichten alsmede reflectie op eigen rol en persoonlijke effectiviteit.

 • KPMG

  KPMG

  Onder de noemer ‘Advisory Foundations’ ontwikkelde en verzorgde Sioo een programma rond de essentiële skills en gehanteerde modellen voor de nieuwe instromende adviseurs bij KPMG. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een breed scala aan werkvormen, waaronder: een online omgeving gebaseerd op de principes van social learning, een DNA-test, een waarneemoefening, skills-training op basis van clinics, workshops rond het maken van vlogs, blogs, podcasts en infographics en een pubquiz.

 • BDO

  BDO

  In nauw overleg met de opdrachtgever en i.s.m. opleidingspartner Gooiconsult realiseerden wij het programma ‘Leiderschap in Beweging’ dat voorziet in de verdere professionele ontwikkeling van circa 240 partners en potentials binnen BDO. Samen met de deelnemers geven we invulling aan een aantal organisatiebrede uitdagingen zoals gedeeld leiderschap, gaan we aan de slag met actuele professionele vragen in MD-labs en werken we aan individuele ontwikkeling en reflectie inclusief training-on-the-job.

 • UWV

  UWV

  Voor het UWV ontwierp Sioo i.s.m. de NSOB een leiderschaps- en organisatieontwikkelingstraject waarin leidinggevenden die met een transformatie te maken kregen, werkten aan die transformatie in henzelf, in de organisatie en in hun medewerkers. Zij werkten aan deze opgaven door middel van actieonderzoek. Door steeds handelend en onderzoekend invulling te geven aan de ambitie van de verandering, werkten ze aan de ontwikkeling van de organisatie en leerden ze over hun eigen rol erin.

 • Deventer Ziekenhuis

  Deventer Ziekenhuis

  In samenwerking met Deventer Ziekenhuis werd een leiderschapstraject ontwikkeld voor alle managementniveaus. Een gezamenlijk ontwerpteam heeft de contouren van een maatwerkprogramma opgezet. Leidinggevenden zijn uitgedaagd zich te richten op vernieuwing en samenwerking, vanuit een meer externe oriëntatie. Het programma bood workshops rond organisatie- en veranderkunde en professionele ontwikkeling. Daarnaast werden groepen begeleid bij de realisatie van strategische veranderopgaven.


Ervaringen van onze opdrachtgevers

 • Veranderkunde - Susanne

  “Ik heb meer zicht gekregen op mijn eigen stijl van veranderen, een bredere kennis van mogelijke interventies en geleerd waarom eerdere ervaringen niet naar wens liepen.”
 • Veranderkunde - Frank

  “De kleurentheorie is mijn voorkeursverandertool. Ik heb geleerd dat de kleur van een gekozen strategie niet per se een belemmering voor interventies in een andere kleur vormt.”
 • Veranderkunde - André

  “Ik heb meer zicht op mijn eigen 'veranderkleur' en ‘steunkleuren’. Een systematisch proces doorlopen met behulp van een verandercanvas is echt winst.”
 • Summerschool Veranderkunde - Guy

  “Deze summerschool heeft geleid tot een verdieping van mijn politieke denken en doen en heeft me geleerd nog meer aandacht te hebben voor mensen die verandering begeleiden én voor mensen die ze ‘ondergaan’.”
 • Summerschool Veranderkunde - Lut

  “Ik heb me verdiept in verschillende aspecten rond het begeleiden van veranderingen en mildheid leren tonen ten opzichte van zogenaamde weerstand.”
 • Summerschool Veranderkunde - Annelies Schupp

  "Ik zou deze opleiding aan iedere change manager en ook aan andere profielen aanraden om te leren systemisch te kijken naar wat er om je heen gebeurt, heel waardevol."
 • Summerschool Veranderkunde - Kenny Follet

  "De docenten hebben naast veel expertise ook veel aandacht voor de verschillende contexten. Ze kunnen de theorie heel snel vertalen naar de specifieke organisatieuitdagingen van individuen en die samen vergelijken."
 • Summerschool Leiderschap - Josephine

  “De summerschool heeft me meer handvatten om persoonlijk gewenste invloed uit te oefenen en daarmee meer werkplezier te genereren. Ook heb ik meer rust in mijn hoofd, meer overzicht en beter focus op hoofdzaken.”
 • Summerschool Leiderschap - Jennifer

  “Ik heb het plezier in het begeleiden van groepen hervonden. Daarnaast heb ik een dieper inzicht in leiderschap in organisaties en systemen.”

Meer cases & inspiratie

 • Sioo op Maat: ‘Ontwikkeltraject Regiocoördinatoren’ bij S-BB

  Lees meer