Mail ons

Sioo-aanbod, nu en straks

Waarschijnlijk zijn jij, je collega’s, jouw teams of organisatie het best snel gewend geworden om anders te werken en te leren. Toch zijn er onzekerheden én kansen voor de nieuwe manieren van samenwerken die nu ontstaan. Daarnaast spelen vragen over de veranderingen die nu op ons af komen een grote rol. Onze opleidingen in organisatie- en veranderkunde, leiderschap en advieskunde richten zich op het wendbaar en geïntegreerd inspelen op verandering.


Uiteraard hebben we ons aanbod aangescherpt aan wat nu nodig en mogelijk is. Hieronder vind je het aanbod dat binnenkort online, blended of in kleine groepen van start gaat en andere expertise en opleidingen waarmee je kunt onderzoeken wat jou en jouw organisatie de komende tijd te doen staat.

Blended: Workshop Veranderkunde

Start: 3 juni

 

Het lijkt wel alsof nu echt alle professionals te maken zullen krijgen met het tot een goed eind brengen van verandertrajecten. En dat in een tijd waarin de gewoontes rond communicatie en samenwerking onder druk staan. In de workshop Veranderkunde krijg je in zicht in jouw persoonlijke stijl en mogelijkheden als veranderaar en in de succes- en faalfactoren van de verschillende veranderbenaderingen. Ook krijg je de nodige handvatten voor hoe om te gaan met dynamieken in veranderprocessen. Een stevige en onmisbare basis voor dynamische verandertijden. Deze workshop zal met een combinatie van online en face-to-facesessies werken.

Bekijk

Blended: Workshop Inzicht in Bedrijfskunde

Start: 18 juni

 

In de workshop Inzicht in Bedrijfskunde verkrijg je kennis en inzicht in de bijdrage van de verschillende functionele gebieden van de organisatie als geheel. Daarnaast leer je begrippen, termen en actuele discussies van de functionele gebieden te herkennen en te plaatsen. We gaan in op thema’s als: geschiedenis van de organisatiekunde, strategie, organisatiecultuur, marketing, inkoopmanagement, kwaliteitszorg, financiën, productielogistiek en medezeggenschap. Hiermee krijg je een compleet beeld van de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat en kun je bijdragen een integratieve benadering binnen jouw afdeling of organisatie.

 

Bekijk

Webinar: Leiderschapsdilemma's bij crises en reorganisaties

Datum: 19 juni

 

Ervaren turnaround- en crisisleiders hanteren creatieve strategieën om de juiste handelswijze rond leiderschapsdilemma’s in tijden van crisis en reorganisatie voorrang te geven. In deze webinar deelt leiderschapsexpert en Sioo-rector prof. dr. Jesse Segers de laatste wetenschappelijke inzichten rond de onderling afhankelijke dilemma’s, gekoppeld aan een procesbenadering van turnarounds. Daarbij geeft hij regelmatig voorbeelden uit de praktijk van overheden en bedrijfsleven, waardoor de kennis zeer inzichtelijk wordt voor verschillende leiderschapsniveaus in de organisatie.

Bekijk

Online: Workshop Dealen met Belangentegenstellingen

Start eerste editie: 29 juni

 

Tegenstellingen en conflicten spelen tijdens de Corona-crisis misschien wel meer en scherper dan normaal. Dagelijks is er nieuwe informatie over het virus. Die informatie maakt je voorzichtig, aarzelend of angstig. De stress, onzekerheid en dreiging van Corona neem je mee in je relaties thuis en op het werk. Voor je het weet zit je midden in een samenwerking die op scherp staat. De reguliere workshop ‘Dealen met Belangentegenstellingen’ is zo ontworpen dat deze optimaal past in de dagelijkse en digitale werkzaamheden.

 

Bekijk

Expertise: Turnaround Management en Crisisleiderschap

Start: flexibel en in verschillende vormen

 

Sioo gaat uit van een meervoudige, integratieve benadering van turnaround management om het leiderschap en handelen in organisaties tijdens reorganisaties en crises te onderbouwen en succesvol te maken. Deze expertise bieden wij aan in de vorm van een opleidingstraject voor leidinggevenden, afdelingsmanagers, (midden)managers en interne adviseurs. Daarnaast bieden we een eendaagse spoedcursus voor toezichthouders, bestuurders, CEO’s en hun adviseurs. Ten slotte kunnen we deze expertise ook op maat van specifieke (organisatie)vragen inzetten.

Bekijk

Online Coachingstraject: Doelgericht groeien in je professionele rol

Start: flexibel 

 

De snel veranderende wereld biedt veel kansen en mogelijkheden, maar is ook zo ambigue dat veel professionals niet meer helder voor ogen hebben wat nu echt belangrijk voor ze is. In samenwerking met assessmentpartner BrainCompass ontwikkelden we een kort maar intensief (online) coachingstraject. Op basis van een DNA-analyse, ontwikkelingsassessment en coachinggesprekken zal je meer inzicht krijgen in wat voor jou helpende en blokkerende automatische gedagspatronen zijn. Hierdoor vergroot je je zelfkennis, zelfbewustzijn én inzicht om nieuwe stappen te kunnen zetten.

Bekijk

Studieweek Systemen

Start: 24 augustus

 

Wat bedoelen we als er gezegd wordt dat complexe verandervraagstukken het beste systemisch bekeken kunnen worden? Welke systeemtheorie kan jou nieuwe handvaten geven om ‘anders’ te kijken? De Studieweek Systemen is een effectieve en efficiënte manier om het begrip systeem te ontrafelen en werkbaar te maken voor de praktijk. Tijdens de studieweek bestudeer je verschillende aspecten van systeemdenken. We wisselen stevige kennisoverdracht in colleges van experts af met ‘ervaren en doen’ in een breed palet van workshops.

Bekijk

Summerschool Leiderschap

Start: 24 augustus

 

Proactief kunnen omgaan met de toenemende complexiteit in de organisatie zal meer en meer bepalend zijn voor het succes van leiderschap in en het wendbare vermogen van organisaties. Er is toenemende behoefte aan leiderschap op verschillende niveaus in de organisatie: persoonlijk, team en systemisch. Voor effectief persoonlijk leiderschap is het belangrijk te weten wat je sterktes en zwaktes zijn en hoe je jouw leiderschap kan aanpassen aan veranderingsprocessen in de organisatie. De Summerschool Leiderschap biedt een grondige zelfreflectie én een kader waarmee je je beter tot nieuwe uitdagingen kunt verhouden.

Bekijk

Summerschool Veranderkunde

Start: 31 augustus

 

Op dit moment zijn veel organisaties met scenario’s voor ‘de nieuwe weg’ tijdens en na Corona. Je zal in jouw organisatie(s) geconfronteerd met nieuwe veranderingen en krijgt mogelijk de verantwoordelijkheid over een veranderopgave. Wat staat je nu te doen om deze verandering te realiseren? Waar begin je? Hoe ga je om met de verschillende belangen? En hoe vind je de juiste hefbomen om de verandering effectief te bewerkstelligen? In de vijfdaagse Summerschool Veranderkunde leer je jouw verandervraagstuk veel beter doorgronden en hanteerbaar te maken.

Bekijk