Mail ons

Onderzoeksdoelen en -initiatieven

Sioo hecht grote waarde aan onderzoek en kennisontwikkeling. We organiseren uitwisseling, stimuleren actiegericht onderzoek en leveren bijdragen aan nieuwe kennis over organiseren en veranderen. We slaan daarmee een brug tussen practitioners en wetenschap.

Wij helpen je graag verder

Wilfred Verweij

Programmamanager

Jesse Segers

Rector

Om betekenis te geven aan ontwikkelingen in het domein van organiseren en veranderen en in de samenleving, doen we onderzoek vanuit twee richtingen. Enerzijds zetten we in op evidence-based practice om te zorgen dat de theorie die geproduceerd wordt in de wetenschap terecht komt waar ze hoort: in de praktijk. Anderzijds signaleren we patronen in de praktijk die we door practice-based evidence verder exploreren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het voeren van actieonderzoek dat inzet op kennisontwikkeling om daadwerkelijk verandering te realiseren.

Wetenschappelijke publicaties

Leerstoel

Gerefereerde artikelen

Gerefereerde hoofdstukken

Gerefereerde boeken

Vakpublicaties

Missiegedreven beleid en wat we in 2019 zo graag hadden willen begrijpen - De Staat van Nederland Innovatieland

J. Grin 27 november 2018

Onderzoeksrapporten

Congresbijdragen