Mail ons

Executive Change Management

 • Duur 13 maanden
 • Kosten € 24.500 (exclusief overige kosten)
 • Belasting 600 uur
 • Verblijfkosten € 4200

 • Leer te sturen op strategisch relevante ‘onderstromen’ 
 • Experimenteer met verrassende interventies 
 • Combineer jouw positie van insider met de blik van de buitenstaander 
 • Breng jouw organisatie in een stroomversnelling en slaag in het proces van strategisch vernieuwen
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Wilfred Verweij
Programmamanager
verweij@sioo.nl

Esther Brakkee
Programmacoördinator
brakkee@sioo.nl

 • Executive Change Management (ECM) is dé masteropleiding voor leiders en bestuurders die in hun organisatie de regie willen voeren over strategische innovatieprocessen. Hun positie is een uitdagende. Ze zijn niet alleen spelbepaler en boegbeeld van de vernieuwing. Ze moeten tegelijkertijd met de ogen van een buitenstaander naar het spel der vernieuwing kunnen kijken. Het zijn juist deze leiders die zoeken naar alternatieve paden, omdat die meer kansen bieden. Ze willen zichzelf leren kennen als strategische spelbepaler. En zijn bereid zichzelf in het spel te brengen. 

  Door zelf de strategische vernieuwing ter hand te nemen, zonder hulp van externen, ontwikkelt de organisatie haar eigen vermogen om te kunnen veranderen. Dat is goud waard. Voor organisaties is verandering nu eenmaal de enige constante. Complexe vraagstukken en strategische processen zullen  er altijd zijn. Met Executive Change Management ontwikkelt jouw organisatie het vermogen om wendbaar te blijven en op eigen kracht te veranderen. 

 • De deelnemers aan ECM zijn nauw betrokken bij het proces van strategieontwikkeling in hun organisatie en hebben een regisserende rol in dat proces. Ze werken in verschillende sectoren, zoals zorg en bedrijfsleven. Daardoor brengen zij veel verschillende achtergronden met zich mee. Juist die verschillen bieden mooie kansen om organisatievraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 

  Deelnemers aan Executive Change Management kwamen de laatste jaren uit: 

  • Bedrijfsleven, zoals: Accor Hotels Nederland, Achmea, Agis Zorgverzekering, DSM Research, Dura Vermeer Groep, IHC Merwede Piping, ING, Koninklijke Auris Groep, Rabobank, Stern Groep, TenneT TSO en Vitens 
  • Onderwijs, zoals: A. Roland Holst College, Christelijke Hogeschool Windesheim, Gereformeerde Hogeschool, Hogeschool InHolland, Hogeschool van Amsterdam, ROC Horizoncollege en de Scholengroep Veluwezoom 
  • Overheid, zoals: Belastingdienst, Gemeentes als Arnhem, Rotterdam, Woerden, Zaanstad, Ministeries Binnenlandse zaken & Koninkrijkrelaties, Defensie, Justitie, Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en Verkeer & Waterstaat, diverse politieorganisaties en de provincies Zuid-Holland en Flevoland 
  • Zorg, zoals: Cardea jeugdzorg, Franciscus Ziekenhuis, Stg. Jeugdformaat, Mee Gelderse Poort, Samenwerkingsverband 41.1 VO, StgAltrecht, Stg. PVP, Welzijnsgroep Rijnmond en de Werkplaats voor Medezeggenschap 
 • Andrea Jaszmann
  Pieter van Foreest
  drs. ing. Pascal Heynen
  Saxion University of Applied Sciences
  drs. Gijsbert Buijs, MSM
  Strategie ontwikkeling en interimbestuur
  prof. dr. Danielle Zandee
  Nyenrode Business Universiteit
  drs. Max Wildschut
  Nederlands Instituut voor Management en Evolutionaire Psychologie
  dr. Wilfred Verweij
  Sioo
  dr. Marijke Spanjersberg
  Ons werk nu
  prof. dr. Jesse Segers
  Sioo, University of Exeter
  dr. Etiënne Rouwette
  Radboud Universiteit Nijmegen
  drs. Theo van Mullekom
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  drs. Wieger Janse
  Janse & Broeders
  ir. drs. Jan den Hollander
  Van de Bunt
  Jaap van 't Hek MCM CMC
  Organisatievragen
  drs. Frank Bosboom
  Innovention Change Management BV
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 27 oktober 2021
   Start: 27 oktober 2021

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten en inclusief studiereiskosten. De  literatuurkosten zijn €250. 

 • “Veranderen is moeilijk als je in je eentje een organisatie probeert te veranderen naar hoe jij het wil. Als je goed kijkt naar de bestaande dynamieken en naar wat er nodig is, dan is veranderen helemaal niet zo moeilijk. Dan gebeurt het bijna vanzelf. Het vraagt wel bewustzijn van je waarneming, de realiteit met elkaar onderzoeken en onder ogen zien. Het vraagt ook bewustzijn van je eigen patronen, je voorkeuren en valkuilen. En hoe je daar professioneel mee omgaat.”
  “Een typisch Sioo-programma met een meervoudige en integrale benadering van de organisatie. Dus geen functionele MBA indeling in vakken als marketing, strategie, HR en logistiek zonder de samenhang ertussen te leren kennen. Dus geen case studies maar werken aan de eigen organisatie. Dus geen onervaren deelnemers maar deelnemers die elk hun eigen expertise meebrengen en waarmee we het organisatiekundig vakgebied binnen het programma kunnen doorontwikkelen!”
  “We hebben gemerkt dat veranderingen op papier er aardig uitzien, maar uiteindelijk moeten mensen in interactie verandering realiseren. Dan blijkt dat wat op papier geweldig leek, in de praktijk niet altijd werkt. Omgekeerd kunnen dingen in de praktijk opborrelen die op papier niet bedacht zijn. Er is nu het besef dat je van zulke experimenten veel kunt leren. Er wordt nu meer in korte cycli veranderd, in plaats van in grote halen. In een onvoorspelbaar veranderende wereld kun je eigenlijk niet anders.”

Content & inspiratie

 • Sioo’s boekenplank: Over het Schone

  Lees meer

 • “Ons land is nog altijd afhankelijk van het ‘middenveld’ om grote hervormingen door te voeren”

  Lees meer