Mail ons

Lerend veranderen voor bestuurders in het MBO

 • Duur 8 maanden
 • Kosten € 3.650
 • Belasting 58 uur
 • Verblijfskosten € 250

 • Leer werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril
 • Krijg inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken
 • Ontwikkel je eigen interventierepertoire en krijg meer variatie en impact rond leiderschap
 • Creëer een netwerk van vakgenoten en begeleiders met wie je het lerend veranderen samen vorm geeft

 

Lerend veranderen voor bestuurders in het MBO
Download brochure

Wij helpen je graag verder

Durk Piet de Vries
Programmamanager
vries@sioo.nl

Evelyn van den Boom
Programmacoördinator
boom@sioo.nl

 • Het Nederlandse MBO is verantwoordelijk voor het opleiden van ruim 60 procent van de beroepsbevolking. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan hard en ook de politiek stelt steeds nieuwe eisen aan het onderwijs. Hoe leid je mensen op voor beroepen die er over een paar jaar heel anders uitzien? Welke rol moet het MBO spelen in de omscholing van de bestaande beroepsbevolking? Zowel op het vlak van onderwijs als op maatschappelijk vlak is het MBO uiterst zichtbaar. Eén ding is zeker: om voldoende kwaliteit te kunnen leveren moet er steeds meer samengewerkt worden.

  Met het Kwaliteitsnetwerk investeert het MBO nadrukkelijk in kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en innovatie hangt samen met de grote dynamiek en de onderling verbonden uitdagingen in de sector. Het samen met Sioo ontwikkelde programma ‘Lerend veranderen’ ondersteunt bestuurders en managers in MBO-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken. Het programma kent twee varianten: één specifiek bestemd voor bestuurders en één voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO.

 • Het vergroten van het verandervermogen met het oog op kwaliteitsverbetering vraagt aandacht voor mensen, systemen en de inrichting van de organisatie in onderlinge samenhang. Bestuurders in het MBO leveren met hun strategische rol een belangrijke bijdrage aan een organisatie waarin kwaliteitsverbetering duurzaam is verankerd. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken, om de brug te slaan naar de realiteit van directeuren en opleidingsmanagers en ondersteunt tegelijkertijd concrete acties rond (onderwijs)kwaliteit die plaatsvinden in de eigen organisatie.

 • drs. Frank Bosboom
  Innovention Change Management BV
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 16 maart 2022
   Startseminar: 16 maart 2022
   Seminar 1: 13 april 2022
   Masterclass 1: 8 juni 2022
   Seminar 2: 21 september 2022
   Seminar 3: 26 oktober 2022
   Slotbijeenkomst masterclass 2: 23 november 2022

  Korting

  Het Kwaliteitsnetwerk MBO neemt een substantieel deel van de opleidingskosten van dit programma voor haar rekening. Voor nadere informatie hierover neemt u contact op met het netwerk.

  Overige informatie

  Dit programma kent ook een speciale versie voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO. Belangstellenden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Durk Piet de Vries (programmamanager).

  Aanmelden voor de eerstvolgende editie gebeurt via Kwaliteitsnetwerk MBO.

  Alle bijeenkomsten vinden ‘live’ en op locatie plaats (offline) tenzij door de overheid anders wordt aangegeven en er dan rekening gehouden wordt met de dan geldende maatregelen