Mail ons

Lerend veranderen in het MBO

 • Duur 8 maanden
 • Kosten € 3.650 (exclusief overige kosten)
 • Belasting 65 uur
 • Verblijfkosten € 250

  • Leer werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril
  • Krijg inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken
  • Ontwikkel je eigen interventierepertoire en krijg meer variatie en impact rond leiderschap
  • Creëer een netwerk van vakgenoten en begeleiders met wie je het lerend veranderen samen vorm geeft
  Download brochure

  Wij helpen je graag verder

  Peter Paul Kerpel
  Programmamanager
  kerpel@sioo.nl

  Evelyn van den Boom
  Programmacoördinator
  boom@sioo.nl

  • Het Nederlandse MBO is verantwoordelijk voor het opleiden van ruim 60 procent van de beroepsbevolking. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan hard en ook de politiek stelt steeds nieuwe eisen aan het onderwijs. Hoe leid je mensen op voor beroepen die er over een paar jaar heel anders uitzien? Welke rol moet het MBO spelen in de omscholing van de bestaande beroepsbevolking? Zowel op het vlak van onderwijs als op maatschappelijk vlak is het MBO uiterst zichtbaar. Eén ding is zeker: om voldoende kwaliteit te kunnen leveren moet er steeds meer samengewerkt worden.

   Het door het Kwaliteitsnetwerk MBO samen met Sioo ontwikkelde programma Lerend Veranderen in het MBO ondersteunt bestuurders en managers in MBO-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties. Zo kunnen we lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie maken.

  • Het vergroten van het verandervermogen met het oog op kwaliteitsverbetering vraagt aandacht voor mensen, systemen en de inrichting van de organisatie in onderlinge samenhang. Directeuren en opleidingsmanagers in het MBO leveren met hun verbindende rol bij strategie en realisatie een belangrijke bijdrage aan een organisatie waarin kwaliteitsverbetering duurzaam is verankerd. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken en ondersteunt tegelijkertijd concrete acties rond (onderwijs)kwaliteit die plaatsvinden in de eigen organisatie.

  • drs. Frank Bosboom
   Innovention Change Management BV
   Overzicht docenten
  • Overige informatie

   Dit programma kent ook een speciale versie voor CvB-leden in het MBO. Belangstellenden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Peter Paul Kerpel (programmamanager)


  Content & inspiratie

  • Scenario’s voor het MBO in crisistijd

   Lees meer

  • Sioo op Maat: ‘Ontwikkeltraject Regiocoördinatoren’ bij S-BB

   Lees meer