Mail ons

Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO

 • Duur 8 maanden
 • Kosten € 3.650
 • Belasting 58 uur
 • Verblijfskosten € 250

 • Leer werken en waarnemen vanuit een onderzoekende en systemische bril
 • Krijg inzicht en vaardigheid in het verbinden van strategie en ambities met ontwikkel- en verandervraagstukken
 • Ontwikkel je eigen interventierepertoire en krijg meer variatie en impact rond leiderschap
 • Creëer een netwerk van vakgenoten en begeleiders met wie je het lerend veranderen samen vorm geeft

 

Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Durk Piet de Vries
Programmamanager
vries@sioo.nl

Evelyn van den Boom
Programmacoördinator
boom@sioo.nl

 • Het Nederlandse MBO is verantwoordelijk voor het opleiden van ruim 60 procent van de beroepsbevolking. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gaan hard en ook de politiek stelt steeds nieuwe eisen aan het onderwijs. Hoe leid je mensen op voor beroepen die er over een paar jaar heel anders uitzien? Welke rol moet het MBO spelen in de omscholing van de bestaande beroepsbevolking? Zowel op het vlak van onderwijs als op maatschappelijk vlak is het MBO uiterst zichtbaar. Eén ding is zeker: om voldoende kwaliteit te kunnen leveren moet er steeds meer samengewerkt worden.

  Met het Kwaliteitsnetwerk investeert het MBO nadrukkelijk in kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aandacht voor kwaliteit en innovatie hangt samen met de grote dynamiek en de onderling verbonden uitdagingen in de sector. Het samen met Sioo ontwikkelde programma ‘Lerend veranderen’ ondersteunt bestuurders en managers in MBO-instellingen om bevindingen uit audits en andere aanzetten tot verbetering en vernieuwing te vertalen in concrete verbeteracties om zo lerend veranderen en lerend vermogen tot kernkwaliteit van de medewerkers en de organisatie te maken. Het programma kent twee varianten: één specifiek bestemd voor bestuurders en één voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO.

 • Het vergroten van het verandervermogen met het oog op kwaliteitsverbetering vraagt aandacht voor mensen, systemen en de inrichting van de organisatie in onderlinge samenhang. Directeuren en opleidingsmanagers in het MBO leveren met hun verbindende rol bij strategie en realisatie een belangrijke bijdrage aan een organisatie waarin kwaliteitsverbetering duurzaam is verankerd. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken en ondersteunt tegelijkertijd concrete acties rond (onderwijs)kwaliteit die plaatsvinden in de eigen organisatie.

 • drs. Frank Bosboom
  Innovention Change Management BV
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 6 oktober 2021
   Startseminar: 6 oktober 2021
   Seminar 1: 24 november 2021
   Seminar 2: 26 januari 2022
   Masterclass 1: 23 maart 2022
   Seminar 3: 11 mei 2022
   Slotbijeenkomst masterclass 2: 22 juni 2022

  Korting

  Kwaliteitsnetwerk MBO draagt met € 2.000,- per deelnemer (voor max. 2 deelnemers per instelling) bij aan de professionalisering van de sector. De deelnameprijs voor leden van het Kwaliteitsnetwerk bedraagt daardoor nog slechts € 1.650,- (exclusief locatiekosten). Neem contact met ons op voor meer informatie over de bijbehorende voorwaarden.


Content & inspiratie

 • Freudiaans leiderschap in het MBO?

  Lees meer