Mail ons

Studieweek Systemen

 • Duur 5 dagen
 • Kosten € 3.295
 • Belasting 64 uur
 • Verblijfskosten € 885

 • Krijg in een intensieve vijfdaagse meer inzicht in het systeemdenken o.l.v. Leike van Oss en Hans Vermaak
 • Maak je eigen keuze uit een breed en actueel programma van workshops en subdisciplines
 • Werk met een keur aan docenten die elk een stroming en invulling van het begrip presenteren
 • Maak het begrip ‘systeem’ met vele instrumenten en methoden werkbaar voor jouw beroepspraktijk
Studieweek Systemen
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Evelyn van den Boom
Programmacoördinator
boom@sioo.nl

 • Achter het woord ‘systeem’ schuilt een wereld van verschillende, al dan niet op elkaar voortbouwende, theorieën. Het is niet eenvoudig om (theoretische) verschillen of samenhang te zien. Voor velen blijft ‘systeemdenken’ een ambigu begrip. Organisatieprofessionals praten daardoor, als het om systemen gaat, vaak langs elkaar heen.

  De Studieweek Systemen is een effectieve en efficiënte manier om het begrip systeem te ontrafelen en werkbaar te maken voor je beroepspraktijk. We starten gezamenlijk vanuit een historische samenhang tussen de stromingen die we interactief verder versterken. Tijdens de studieweek bestudeer je verder verschillende aspecten van systeemdenken. We wisselen stevige kennisoverdracht in colleges van experts af met ‘ervaren en doen’ in een breed palet van workshops. We spelen in op de verschillende instapniveaus van deelnemers door reflectie op verschillende ervaringsniveaus aan te bieden.

 • Met de Studieweek Systemen richten we ons op organisatieprofessionals die het systeembegrip in de organisatie- en veranderkunde beter willen begrijpen. De studieweek is geschikt voor zowel professionals voor wie het begrip relatief nieuw is, als voor de meer gevorderde systeemdenker. Deze vijfdaagse biedt hen de mogelijkheid om de samenhang en verschillen tussen de stromingen te begrijpen, de stromingen theoretisch flink te verdiepen en praktische ervaring op te doen met een groot aantal instrumenten en methoden.

 • Martijn Vroemen
  Teamchange
  Geert van Hootegem
  KU Leuven, Prepared Mind
  drs. Wanda Stevens
  Philips
  dr. Hans Vermaak
  hansvermaak.com, TwynstraGudde
  dr. Marijke Spanjersberg
  Ons werk nu
  dr. Gertjan Schuiling
  Thierry & Schuiling en VU Amsterdam
  dr. Jos Roemer
  Zelfstandig gevestigd adviseur
  drs. Harrie Regtering
  Ratio Regtering Advies
  drs. Odette Moeskops
  RoodPurper
  drs. Shirine Moerkerken
  Strange | Strategy and Change
  ir. Brechtje Kessener
  Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling
  drs. Wieger Janse
  Janse & Broeders
  prof. dr. Thijs Homan
  Open Universiteit Nederland, Nyenrode Business Universiteit
  Jaap van 't Hek MCM CMC
  Organisatievragen
  prof. dr. John Grin
  Universiteit van Amsterdam
  dr. ir. Hans de Bruin
  Hogeschool Zeeland
  dr. Adriaan Bekman
  Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 30 augustus 2021
   Dag 1 t\m 5: 30 augustus 2021 t/m 3 september 2021

  Deze workshop bestaat uit 5 achtereenvolgende dagen. Het inhoudelijke programma is dagelijks van 09.00 uur tot 20.00 uur, waarna het diner (optioneel) start. Op donderdag is het diner om 18.30 waarna er vanaf 20.30 uur een niet-verplicht avondprogramma volgt. Op vrijdag sluiten we de studieweek af om 17.00 uur.

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijfkosten. Verplichte literatuur is het overzichtswerk van Brechtje Kessener en Leike van Oss: ‘Meer dan de som der delen’.

  Deze workshop kan rekenen op 42 accreditatiepunten van NIP.

 • “Ik stel nu de vraag: wat is functioneel aan het huidige systeem en ga niet sleutelen aan interactie of individu als de structuur niet goed is ingeregeld.”
  “Ik ben beter in staat tot het creëren van professionele distantie en heb door verdieping op het organisatieperspectief mijn rol als trusted advisor van bestuur versterkt."
  “Zeer interessant en prettige manier van interactie. Mooie theorietoepassing, veel uit gehaald. En een prettige manier van uitleg en interactie.”

Content & inspiratie

 • Systeemdenken in coronatijd: ‘Wat mij nou is overkomen…’

  Lees meer

 • Sioo’s boekenplank: Onmacht in samenleving en organisatie

  Lees meer