Mail ons

Succesvol Verandering Organiseren

 • Duur 10 maanden
 • Kosten € 13.950
 • Belasting 400 uur
 • Verblijfskosten € 2650

 • Leer je veranderopgave beter te doorgronden  
 • Leer methodischer te handelen en richt het veranderproces effectiever in 
 • Breid jouw handelingsrepertoire uit en groei in jouw rol als veranderaar  
 • Leer met ongemak en weerbarstigheid om te gaan en ervaar meer rust, effect en voldoening 
Succesvol Verandering Organiseren
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Heleen Tours
Programmamanager
tours@sioo.nl

Esther Brakkee
Programmacoördinator
brakkee@sioo.nl

 • Een groot deel van je taak bestaat uit veranderen. Ondertussen moet de organisatie goed blijven draaien. Dat alles vraagt om lef en wendbaarheid, incasseringsvermogen, de nodige realiteitszin en bewustzijn van de positie die je inneemt en om de nodige competenties. Succesvol Verandering Organiseren biedt inspiratie en houvast om je eigen stijl van veranderen te ontwikkelen. Daar worden jij én jouw organisatie beter van. 

  Wil je slimme keuzes maken en spanningen rond veranderingen beter hanteerbaar maken? Wil je leren hoe je met weerbarstigheid kan omgaan en hoe je de vele niet-voorziene en niet-ingeplande problemen kan tackelenTerwijl je handelingsrepertoire zich uitbreidt, leer je in de SVO jezelf als veranderaar steeds beter kennen. Het effect daarvan ervaren deelnemers direct in hun werk. Ze ervaren meer rust, meer stabiliteit, meer lef, meer effect en meer voldoening. 

 • Succesvol Verandering Organiseren is speciaal ontwikkeld voor personen die in alle hectiek binnen en buiten hun organisatie voor veranderopgaven staan. SVO is niet alleen een opleiding waarin je leert en ervaart hoe je jouw veranderklussen doelbewust kan klaren, het is vooral ook een platform waarin collega’s en vakgenoten kritisch met je meedenken. Dat vergroot het effect op de klus die je onderhanden hebt. Je professionaliteit neemt toe en je groeit zichtbaar in je rol als trekker van verandering.

  De deelnemers aan SVO vormen een gemêleerde groep: ze zijn werkzaam in verschillende branches en sectoren. Op het moment van de opleiding hebben zij een concrete veranderklus onderhanden. 

  Deelnemers van Succesvol Verandering Organiseren kwamen de laatste jaren uit: 

  • Financiële dienstverlening, zoals: Crédit Agricole Cheuvreux, SNS Reaal, Westland Utrecht Bank
  • Bedrijven, waaronder: Connexxion, Alliander, TNO, UPC
  • Gemeentes, onder meer: Den Haag, Utrecht, Vianen, Naarden
  • Ministeries en ZBO’s, onder meer: Ministerie van Veiligheid en Justitie, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI), UWV 
  • Politie en Justitie, onder meer: Politie Regio Alkmaar, Politie Regio Nijmegen, Politie Regio Zaanstreek Waterland, Rechtbank Zwolle
  • Onderwijs, zoalsTU Eindhoven, Universiteit Leiden, VU Amsterdam, Albeda College, HAN Nijmegen, Hogeschool Windesheim
  • Zorg, onder andere: GGZ Rivierduinen Leiden, De Haarstee Leiden, De Schoor Almere
  • Woningbouwcorporaties zoals Talis 
 • drs. Selma Busser
  Cinclus Advies & Mediation
  prof. dr. Wayne Visser
  Antwerp Management School
  drs. Eric Spaans
  KaapZ
  Toon Torbeyns
  Ginkgo Consulting cvba
  dr. Arienne van Staveren
  Radiant, Marnix University of Applied Sciences
  drs. Daan Sorgeloos
  Antwerp Management School, Vrije Universiteit Brussel, We Walk
  prof. dr. Jesse Segers
  Sioo, University of Exeter
  drs. Hilda de Reeder
  Zelfstandig adviseur, trainer, coach
  drs. Leike van Oss
  Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen
  drs. Shirine Moerkerken
  Strange | Strategy and Change
  prof.dr. Ard-Pieter de Man
  Vrije Universiteit Amsterdam
  drs. Rob Leliveld
  Rob Leliveld Advies & Opleiding
  drs. Tarcies Kisters MWO CMC
  Engelen & Partners Organisatieontwikkeling
  drs. Erik Boers
  Het Nieuwe Trivium
  dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst
  PlusPulse, De Verandervierdaagse
  drs. Ina Ahuis
  Ahuis Organisatieontwikkeling
  drs. Heleen Tours
  Sioo
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 17 november 2021
   Aftrap online: 17 november 2021
   Startseminar: 1 december 2021 t/m 3 december 2021
   Seminar 2: 13 januari 2022 t/m 14 januari 2022
   Seminar 3: 9 februari 2022 t/m 11 februari 2022
   Seminar 4: 30 maart 2022 t/m 31 maart 2022
   Seminar 5: 23 mei 2022 t/m 24 mei 2022
   Seminar 6: 23 juni 2022 t/m 24 juni 2022
   Slotdag: 7 juli 2022

  Succesvol Verandering Organiseren bestaat uit een startdag (eventueel online) een seminar van 3 aaneengesloten dagen, 6 seminars van 2 aaneengesloten dagen en een slotdag. Meestal is instroming nog mogelijk tot het eerste  seminar.  

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. Literatuurkosten zijn €300. Literatuur wordt door Sioo verzorgd.

 • "De reflectievraag uit de SVO die ik mezelf in opdrachten herhaaldelijk blijf stellen is ‘ben ik nu uitvoerder of veranderaar?’. Een uitvoerder geeft vorm aan een oplossing bedacht vanuit hetzelfde denken als waar het probleem is ontstaan. Dat houdt de status quo in stand. Een veranderaar doorbreekt patronen en rekt de perceptie van de huidige zienswijze op. Zo ontstaat beweging. Dat vraagt telkens weer bewustwording van mijn eigen patronen, overtuigingen en stijl om effectief te zijn."
  "De seminars van de SVO waren stuk voor stuk inspirerend en concreet toepasbaar in mijn toenmalige veranderopdracht. Het leek haast wel alsof ze bij de samenstelling rekening hadden gehouden met mijn uitdagingen! In het concreet toepassen zit de absolute winst van deze opleiding. Dat heeft er zonder meer voor gezorgd dat ik sindsdien afhankelijk van het vraagstuk en de situatie kan putten uit een goed gevulde veranderrugzak en waar nodig verdieping op kan zoeken. Daarnaast bestond de groep uit stuk voor stuk bijzondere vakgenoten van en met wie ik intensief geleerd heb. Met sommige van hen spar ik nog regelmatig. Dat levert altijd weer mooi nieuwe inzichten en invalshoeken op! Kortom, de SVO is voor mij in veel opzichten een absolute verrijking geweest!"
  “Voor mijn werkomgeving heeft het opgeleverd dat ik sneller patronen herken en in staat ben deze te doorbreken.”
  “SVO gaf mij hernieuwd inzicht in mijn unieke talenten om beelden en verhalen neer te zetten.”
  “Bij SVO leer je heel breed kijken naar verandering en op key-issues de diepte in te gaan.”
  “Ik heb me van ‘knecht’ van de opdracht naar eigenaar van het vraagstuk ontwikkeld.”