Mail ons

Summerschool Leiderschap

 • Duur 5 dagen
 • Kosten € 3.295
 • Belasting 64 uur
 • Verblijfskosten Circa € 795

 • Verwerf inzicht in alle aspecten van leiderschap en onderzoek jezelf als leider
 • Herken patronen in jezelf, jouw team en jouw organisatie
 • Leer adaptief leiderschap toe te passen op veranderingsprocessen in de organisatie
 • Leer proactief om te gaan met de toenemende complexiteit in jouw organisatie
Summerschool Leiderschap
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Anoek Huisman
Programmacoördinator
huisman@sioo.nl

 • Leidinggevenden worden niet meer per definitie gezien als leiders, terwijl de complexiteit van het ondernemen in toenemende mate behoefte heeft aan leiderschap op verschillende niveaus in de organisatie: persoonlijk, team en systemisch. Organisaties hebben behoefte aan leiders die de status-quo voortdurend uitdagen, met aandacht voor de organisatie, de mensen erin en de maatschappij eromheen. Maar dergelijk leiderschap vereist eerst een grondige zelfreflectie. Welk type leider ben je? Wat zijn je sterktes en zwaktes? Hoe kun je jouw leiderschap aanpassen?

  De Summerschool Leiderschap geeft je meer inzicht in je eigen, team- en organisatiepatronen en hoe die jouw leiderschap steunen of hinderen. Dankzij die nieuw verworven zelfkennis zul je bewuster kunnen omgaan met situaties waarin je leiderschapskwaliteiten op de proef worden gesteld. Je creëert een kader om veranderings- en innovatieprocessen zo efficiënt mogelijk te begeleiden en de mensen om je heen op de juiste manier te stimuleren.

  Er is een gratis proefcollege te volgen!

 • De summerschool is bedoeld voor professionals die bereid zijn hun leiderschapsrol onder de loep te nemen en kijkend vanuit de organisatie op zoek willen gaan naar een grotere impact. Die impact komt voort uit een bredere kennis van moderne functies van leiderschap in teams en systemen en meer inzicht in het eigen leiderschap. Vaak zijn het professionals die actief betrokken zijn bij veranderingstrajecten en die bereid zijn om dingen in vraag te stellen. De variëteit aan achtergronden en ervaringen van de deelnemers draagt bij aan de meerwaarde van de leergroep.

 • Anne Lemaire
  Antwerp Management School
  drs. Peter Rombouts MCM CMC
  Inter'Motion
  prof. dr. Jesse Segers
  Sioo, University of Exeter
  drs. Hilda de Reeder
  Zelfstandig adviseur, trainer, coach
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 23 augustus 2021
   Dag 1 t/m 5: 23 augustus 2021 t/m 27 augustus 2021
  2. Startdatum: 24 januari 2022
   Dag 1 t/m 5: 24 januari 2022 t/m 28 januari 2022
  3. Startdatum: 29 augustus 2022
   Dag 1 t/m 5: 29 augustus 2022 t/m 2 september 2022

  Overige informatie

  Er is een gratis proefcollege te volgen!

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. Bij inschrijving krijg je ook een literatuurlijst. Die literatuurvoorbereiding is niet verplicht maar geeft wel een verdieping.

 • “Het was een intense week met veel afwisseling in opdrachten, reflectie, ontspanning en leermomenten. De docenten waren niet alleen uitermate kundig op hun vakgebied maar ook echt onderdeel van onze groep. Er was veel ruimte voor een-op-eengesprekken met docenten en veel aandacht voor elke deelnemer en zijn/haar leerbehoefte. Ik ben me veel bewuster van mijn rol en omgeving, maak bewuster keuzes en kan meer ontspannen handelen. Onlangs heb ik de regie gevoerd over de totstandkoming van ons nieuwe beleidsplan. Ik heb daar wat minder voortvarend opgetreden en met rust en vertrouwen mensen vanuit de inhoud hun bijdrage laten leveren.”
  “De summerschool heeft me meer handvatten om persoonlijk gewenste invloed uit te oefenen en daarmee meer werkplezier te genereren. Ook heb ik meer rust in mijn hoofd, meer overzicht en beter focus op hoofdzaken.”
  “Ik heb het plezier in het begeleiden van groepen hervonden. Daarnaast heb ik een dieper inzicht in leiderschap in organisaties en systemen.”

Content & inspiratie

 • Sioo’s boekenplank: Over het Schone

  Lees meer

 • Persoonlijk leiderschap: een ‘holding space’ voor jezelf en anderen creëren

  Lees meer