Mail ons

Summerschool Organisaties weer gezond

 • Duur 1 week
 • Kosten € 3.450
 • Belasting 64 uur
 • Verblijfskosten € 975

 • Leer situaties herkennen en analyseren in termen van verwaarlozing en organisatietrauma
 • Maak kennis met specifieke interventie-aanpakken die werken in dit soort situaties
 • Haal het beste uit jouw rol bij het begeleiden en oplossen van dergelijke vraagstukken
 • Maak belangentegenstellingen en conflicten productief en/of oplosbaar
Summerschool Organisaties weer gezond
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Anoek Huisman
Programmacoördinator
huisman@sioo.nl

 • Soms kom je in organisaties terecht waarvan je intuïtief voelt dat er iets niet klopt. Als je als leidinggevende of adviseur werkt in zulke organisaties zonder het juiste gereedschap, is dit vaak een uitputtingsslag. En als je niet oppast raak je ondanks je beste inspanningen en goede bedoelingen zelf beschadigd in het proces. Verwaarlozing en systeemtrauma vragen een andere benadering dan we gewend zijn. In dit programma komen interventies aan bod die in dit soort situaties wél werken.

  In deze summerschool leer je situaties analyseren in termen van verwaarlozing en organisatietrauma. Daarnaast brengen ervaringsdeskundigen interventie-aanpakken die werken en krijg je ook zicht op jouw eigen rol als medewerker, leidinggevende, adviseur en/of organisatiecoach en hoe hiermee aan de slag te gaan. Tijdens het derde deel van de summerschool leer je conflicten analyseren naar type van conflict en wat de bijhorende aanpak is. Doel van de summerschool is dat elke deelnemer na de afronding in staat is een grondige analyse van de (probleem) situatie te maken en een geschikte interventie op poten te zetten. Met oog voor de eigen rol in deze aanpak en hoe met mogelijke belangentegenstellingen en conflicten aan de slag te gaan.

 • Deze summerschool is voor alle organisatieprofessionals die werken in en met organisaties waarin gedoe is, schade bewust of onbewust is toegebracht en waar mensen lijden of knel zitten. Zij vragen zich af hoe vraagstukken in verwaarloosde organisaties in elkaar zitten, willen weten wat ze hieraan kunnen doen en willen leren waarom bepaalde interventies wel of niet werken. De deelnemers hebben ervaring in het leiden en begeleiden van veranderingen in organisaties en zijn nieuwsgierig naar hoe de werkelijkheid beleefd wordt in organisaties. Ook weten ze vanuit hun rol als organisatieprofessional wat ongemak is.

  De deelnemersgroep bestaat enerzijds uit managers die veranderingen leiden in uiteenlopende soorten organisaties die verantwoordelijkheid dragen voor een resultaat- verantwoordelijk onderdeel van de organisatie. Zij hebben bovendien een opdracht voor verandering die gedragsverandering omvat van de direct leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast bestaat de groep uit de internen en externe adviseurs: (senior) HR- adviseurs, intern organisatieadviseurs, extern organisatieadviseurs, trainers, coaches, projectmanagers en programmamanagers die werken aan een vergelijkbare opdracht als bovengenoemd.

 • Prof. dr. Griet Peeraer
  Antwerp Management School en Stalla
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 22 augustus 2022
   Dag 1 t/m 5: 22 augustus 2022 t/m 26 augustus 2022

  De deelnamekosten zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten en BTW.

  Ter voorbereiding op deze summerschool vragen we je een beschrijving te maken van jouw huidige rol, opdracht, organisatie en jouw persoonlijke en professionele leervragen. Ook ontvang je ruim voor aanvang van ons een literatuurlijst. Voorafgaand aan de start vindt een persoonlijk intakegesprek met de leerbegeleider plaats.

  Return On Investment

  Ben je geïnteresseerd, maar twijfel je nog of moet je jouw werkgever overtuigen?
  In dit document lees je meer over onze visie op leren en ontwikkelen en de Return On Investment van een Sioo-opleiding.

 • Herstellen van verwaarloosde organisaties: “Verbind je niet met het donkere van het trauma, maar met het licht erachter”

  Lees meer