Mail ons

[Nieuw!] Turnaround Management

 • Vergroot je bekwaamheid om betekenis te geven aan (financiële) data zonder biases
 • Krijg inzicht in de verschillende strategische scenario’s voor jouw organisatie en de organisatiekundige implicaties ervan
 • Word effectiever in het omgaan met belangentegenstellingen, conflicten en leiderschapsdilemma’s in stresssituaties
 • Krijg zicht op de verschillende sturings- en inrichtingsmogelijkheden van een veranderproces in tijden van crises en leer soepeler in te spelen op wat er gebeurt
[Nieuw!] Turnaround Management
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Anoek Huisman
Programmacoördinator
huisman@sioo.nl

 • Grote heterogene crises onderscheiden zich van kleinere meer ‘routinematige’ reorganisaties door grote tijdsdruk en meer schaarste aan middelen en betrouwbare informatie. Juist dan is, vanuit allerlei structurele, politieke en psychologische redenen, de verleiding van het toepassen van reguliere instrumenten en strategieën groot, wat in dit type crisissituaties vaak averechts werkt. De opleidingstrack Turnaround Management gaat uit van een integratieve benadering van turnaround management om het leiderschap en handelen van deelnemers ten tijde van reorganisaties en crises te onderbouwen en succesvol te maken.

  Het traject ‘Turnaround Management’ maakt deel uit van Build Your Own Academy. De track bestaat uit drie workshops: ‘Cijfers bij verandering en crises’, ‘Organisatiekunde’ en ‘Dealen met belangentegenstellingen’. Daarnaast volg je een intensief intervisietraject van zes bijeenkomsten met een zorgvuldig samengestelde groep van vakgenoten. Met deze groep volg je ook drie themadagen die sterk gericht zijn op turnaround management: ‘Strategisch denken en handelen’, ‘Verandermanagement’ en ‘Leiderschap in tijden van turnaround en crisis’. Gedurende de gehele track word je begeleid door docenten en een vaste leerbegeleider (je intervisiedocent en coach). Zij dagen je uit tot stevige reflectie. In het eindgesprek met de leerbegeleider halen we gezamenlijk ‘het net’ op en blikken we vooruit op de toekomst.

 • De Build Your Own Academy Track ‘Turnaround Management’ is bedoeld voor leidinggevenden, departementshoofden, afdelingsverantwoordelijken, businessunit-managers en (midden)managers én hun interne adviseurs, die belast zijn met of nauw betrokken zijn bij de uitvoering en implementatie van de grote en complexe veranderprocessen die turnaround management, reorganisaties en crises met zich meebrengen. Zij willen hun financiële, veranderkundige en organisatiekundige kennis en handelingsrepertoire én hun leiderschap verder ontwikkelen. Ook betrokken HR– en financemanagers behoren tot de doelgroep.

 • Ton Berendsen, MBA
  Sioo
  drs. Maurits Jan Vink CMC
  Twynstra Gudde
  dr. Jeroen van der Velden
  Nyenrode Business Universiteit
  prof. dr. Jesse Segers
  Sioo, University of Exeter
  drs. Leike van Oss
  Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen
  prof.dr. Ard-Pieter de Man
  Vrije Universiteit Amsterdam
  Hanneke Elink Schuurman
  Zelfstandig gevestigd adviseur
  drs. Michiel van Dijk
  Turnaround Powerhouse, CFOlab
  Overzicht docenten
 • De startdatum en duur van het ‘Turnaround Management’-traject worden op maat en in overleg bepaald. Op basis van een persoonlijk intakegesprek maken wij een voorstel op maat.

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. De literatuurkosten zijn +/- €45.

 • “Acutele relevante informatie uit het vakgebied met goede voorbeelden en heel duidelijke structuur. Heel blij mee! Daarnaast was het heel fijn vakgenoten te ontmoeten (aanwinst voor het netwerk) en praktijkvoorbeelden van de docenten te krijgen. Dat is een plus bovenop de inhoudelijke kennis die ik opgedaan heb.”
  “Ik heb bij Sioo veel inzicht verkregen in strategievorming, financiële bedrijfsvoering en in theorie vs. praktijk.”
  “Er was veel ruimte om te oefenen met casuïstiek en ik vond het fijn dat het een kleine groep was met veel aandacht voor elkaar en voor de persoonlijke situatie van deelnemers.”

Content & inspiratie

 • Turnaround management: een huwelijk tussen ‘Facts & Figures’ en ‘Relations & Change’ – fase 2

  Lees meer

 • Turnaround management: een huwelijk tussen ‘Facts & Figures’ en ‘Relations & Change’ – fase 1

  Lees meer

 • Scenario’s voor het MBO in crisistijd

  Lees meer