Mail ons

Actieonderzoek als Interventie in Groepen

 • Duur 1 maand
 • Kosten € 1.850
 • Belasting 40 uur
 • Verblijfskosten € 175

 • Leer zorgvuldig het thema van onderzoek definiëren
 • Ontdek hoe je een aanpak en conceptueel (onderzoeks)model kiest
 • Herken en hanteer groepsdynamische aspecten van actieonderzoek
 • Begeleid actieonderzoek in de praktijk en kijk kritisch naar jouw eigen rol als begeleider
Actieonderzoek als Interventie in Groepen
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Anoek Huisman
Programmacoördinator
huisman@sioo.nl

 • Mensen willen best veranderen, maar liever niet veranderd worden. En dus gaan mensen het liefste aan de slag met veranderingen die ze zelf kunnen richten, zelf kunnen vormgeven en zelf kunnen aanpakken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Actieonderzoek is een gestructureerde manier om verandering in de eigen organisatie tot stand te brengen. Samen met de betrokken medewerkers, ontwikkel je nieuwe inzichten en breng je tegelijkertijd iets teweeg. Onderzoeken en toepassen gaan hand in hand.

  In de workshop Actieonderzoek als Interventie in Groepen leer je actieonderzoek op te zetten en uit te voeren. Je identificeert een vraag, zoekt daar de relevante mensen bij, geeft het onderzoek vorm en begeleidt het actieonderzoek. De voorbereiding van het actieonderzoek vindt grotendeels in de workshop plaats, net als de reflectie op het verloop ervan en op jouw eigen rol als begeleider van actieonderzoek. Je maakt zowel theoretisch als praktisch kennis met verschillende vormen van actieonderzoek en oefent in aspecten van de begeleiding ervan. Daarbij besteden we ook aandacht aan de groepsdynamische aspecten die een rol spelen en hoe jij daarop intervenieert.

 • De workshop Actieonderzoek als Interventie in Groepen geeft mensen die samen met groepen aan verandering willen werken een methode om al onderzoekend ook direct aan de slag te gaan. Deze werkwijze kan worden toegepast door leidinggevenden, teamcoaches, adviseurs, projectleiders, kwartiermakers, etc. Enige ervaring in het werken met groepen is noodzakelijk.

 • drs. Charles Engelen CMC
  Engelen & Partners Organisatieontwikkeling
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 9 november 2022
   Dag 1: 9 november 2022
   Dag 2: 8 december 2022

  Deze workshop bestaat uit 2 losse dagen.

  Extra informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. Voor deze workshop is er geen specifieke literatuur vereist.

 • “Ik heb beter leren letten op het uitstellen van een oordeel (of helemaal niet oordelen) en beter leren luisteren naar de mensen met wie ik werk.”
  “Ik heb mijn vakinhoudelijke kennis kunnen verdiepen en kan nu beter mijn persoonlijke ontwikkelingsdoel opstellen.”
  “Ik heb meer bewustzijn van mijn eigen rol in het veranderproces en daarmee meer bewegingsruimte gekregen.”