Mail ons

Dealen met Belangentegenstellingen [volgende editie = online!]

 • Duur 1 maand
 • Kosten € 2.595 (exclusief overige kosten)
 • Belasting 48 uur
 • Verblijfkosten € 650
 • Startdata
 • 29 juni 2020
 • 26 oktober 2020

Let op: De volgende editie van deze workshop zal in de vorm van een aangepast online leerprogramma plaatsvinden. Hiermee spelen we op een aantrekkelijke manier in op jouw conflictvragen en persoonlijke planning in thuiswerktijden (Lees onder ‘Details’ meer over de precieze vorm).

 • Krijg meer inzicht in wat je zelf kunt doen om werkrelaties zo soepel mogelijk te houden
 • Verwerf handige mediation-vaardigheden, waardoor je weet hoe te handelen in conflictsituaties
 • Leer tegenstellingen en conflicten in de praktijk beter te hanteren
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Anoek Huisman
Programmacoördinator
huisman@sioo.nl

 • Het leren omgaan met belangentegenstellingen en het op tijd bijsturen van gespannen werksituaties zorgt ervoor dat iedereen prettig en open met elkaar blijft samenwerken en de doelstellingen worden gehaald. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je signalen herkennen en doeltreffend ingrijpen in een vroeg stadium? Hoe ga je te werk als de belangentegenstellingen al zijn geëscaleerd tot echte conflicten?

  In deze vierdaagse workshop krijg je de kennis en tools aangereikt om de aanpak te vinden die in jouw context werkt. Je leert meer oog te hebben voor signalen van gespannen werkrelaties en je krijgt inzicht in hoe je vastgelopen samenwerkingsrelaties weer kunt vlottrekken. Je leert tegengestelde belangen dusdanig met elkaar te verzoenen dat positieve resultaten worden bereikt. Met de nieuwverworven inzichten kun je in je eigen organisatie aan de slag, waarbij de docenten je uitgebreide sturing en begeleiding geven om je op het pad naar succes te zetten.

 • Deze workshop is bedoeld voor iedereen die autonoom moet acteren. Zowel leidinggevenden als projectleiders en adviseurs halen uit deze workshop praktische toepassingsmogelijkheden. We werken graag met een diverse groep, omdat diversiteit een wezenlijk onderdeel van conflictmanagement is.

 • drs. Maurits Jan Vink CMC
  Twynstra Gudde
  Hanneke Elink Schuurman
  Zelfstandig gevestigd adviseur
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 29 juni 2020
   Online groepssessie 1 (09.30-12.30 uur): 29 juni 2020
   Online groepssessie 2 (09.30-12.30 uur): 30 juni 2020
   Online groepssessie 3 (09.30-12.30 uur): 29 juli 2020
   Online groepssessie 4 (09.30-12.30 uur): 12 augustus 2020
  2. Startdatum: 26 oktober 2020
   Dag 1 en 2: 26 oktober 2020 t/m 27 oktober 2020
   Dag 3 en 4: 30 november 2020 t/m 1 december 2020

  Deze workshop bestaat uit 2 seminars van elk 2 dagen.

  De editie van 29 juni t/m 12 augustus zal online plaatsvinden

  In de online workshop combineren we korte, dynamische online groepssessies met opdrachten die je individueel of met een andere deelnemer voorbereidt. Ook in de sessies zelf wisselen we af tussen het werken in groep en het rustig verwerken in subgroepen of individueel. Je maakt opdrachten waarop je feedback krijgt. De vertaling naar jouw eigen werkpraktijk wordt ook makkelijker en effectiever, door tussentijdse 1-op-1 mentoring en advies. Deze opzet maakt het mogelijk de workshop beter te combineren met de eigen agenda. Alleen de gezamenlijke sessies staan vast, de overige activiteiten plannen we in overleg met jou. Meer weten? Download de brochure van de aangepaste workshop of neem contact op!

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. De literatuurkosten zijn €15.
  Deze workshop kan op 30 PE-uren van OOa rekenen.

 • “Naast veel nieuwe theorieën en modellen heeft het mij ook nieuw zelfinzicht gegeven.”
  “Ik heb theoriemodellen leren kennen die ik meteen in de praktijk kon toepassen en weet nu dat negatieve gevoelens altijd eerst besproken moeten worden voordat er ruimte is voor verbetering.”

Content & inspiratie

 • De waarde van conflict en escalatie: kantelmomenten

  Lees meer

 • De waarde van conflict en escalatie: hoe deal je met belangentegenstellingen?

  Lees meer

 • Van High Touch en Low Tech naar High Tech en Andere Touch

  Lees meer