Mail ons

Impact in Gesprekken

 • Duur 3 dagen
 • Kosten € 2.500 (exclusief overige kosten)
 • Belasting 36 uur
 • Verblijfkosten € 540
 • Startdata
 • 25 november 2020

 • Leer interactie bewust te beïnvloeden om je doelen te realiseren
 • Leer verschillende niveaus en stijlen in gesprekken toe te passen
 • Ontwikkel een breder handelingsrepertoire om te sturen in gesprekken
 • Reflecteer op jouw eigen positionering en profilering in het gesprek
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Anoek Huisman
Programmacoördinator
huisman@sioo.nl

 • Voor managers en adviseurs is het voeren van gesprekken een essentieel middel. Wie de interactie in gesprekken bewust kan beïnvloeden, maakt meer kans om het gesprek te doen slagen. Toch groeit vaak pas na afloop van het gesprek het inzicht op welke punten het beter had gekund. Hoe kon het gesprek zo lopen? Wat ging er mis? Vaak is de verleiding groot om helemaal op te gaan in de inhoud van het gesprek. Wat beter werkt is om tijdens het gesprek voortdurend te signaleren wat er gebeurt, te achterhalen waardoor dat komt en tijdig de juiste dingen te doen.

  In de workshop Impact in Gesprekken leer je hoe je jouw impact in gesprekken vergroot zodat de realisatie van je gespreksdoel een stuk dichter bij komt. We maken gebruik van een inzichtelijk model dat helder maakt hoeveel ruimte en mogelijkheden zich in gesprekken voordoen. De workshop heeft het karakter van een development center. Naast theoretische kaders krijg je vooral gelegenheid om ‘vlieguren’ te maken. Na elke oefening volgt feedback die je in de volgende ronde gelijk kunt integreren. Zo zet je meerdere stappen in het verbeteren en verbreden van je stijl en kwaliteiten.

 • De workshop is ontwikkeld voor adviseurs, (interim)managers, bestuurders en andere organisatieprofessionals die meer impact willen in de gesprekken die ze voeren. Na het volgen van de workshop lukt het hen beter om doelgericht allerlei alternatieven in te zetten die zorgen voor een plezierig en functioneel gesprek. Dat maakt hen als gesprekspartner effectiever, zelfbewuster en steviger.

 • Martin Buursen
  MB Creativity
  Jaap van 't Hek MCM CMC
  Organisatievragen
  drs. ing. Wibo van der Heide
  Het veranderburo, Zeo
  drs. Hester van der Burg
  Van de Bunt
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 25 november 2020
   Dag 1 t/m 3: 25 november 2020 t/m 27 november 2020

  Deze workshop bestaat uit 1 seminar van 3 aaneengesloten dagen.

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. Voor deze workshop is geen verplichte literatuur.
  Deze workshop kan rekenen op 24 PE-uren van Ooa en 26 accreditatiepunten bij NIP.

 • “Ik herken paradoxale klantvragen beter, kan doel en effect van een gesprek in lijn brengen en ben me bewust geworden van mijn eigen communicatiestijl.”
  “Ik heb inzicht gekregen in hoe ik overkom op anderen en wat ik kan doen om een gesprek de goede kant op te sturen. Begrip tonen komt alleen over als je vertraagt en het vertragen is iets dat ik heb geleerd te verduren.”
  “Door het oefenen heb ik meer inzicht in mijn eigen valkuilen in gespreksvoering. Ik heb mijn eigen handelingsrepertoire m.b.t. gespreksinterventies en theoretische kennis over gespreksvoering uitgebreid.”
  “Ik heb nu taal en een denkwijze om wat er gebeurt in gesprekken beter te begrijpen en te beïnvloeden. De combinatie van theorie en heel veel oefenen sprak mij aan, dat levert het meeste op.”