Mail ons

Veranderkunde

 • Duur 2 dagen
 • Kosten € 2.050 (exclusief overige kosten)
 • Belasting 28 uur
 • Verblijfkosten € 325
 • Startdata
 • 10 februari 2021
 • 9 juni 2021
 • 6 oktober 2021

 • Verwerf kennis van en inzicht in de fundamenten van veranderkunde
 • Krijg zicht op jouw effectiviteit als veranderaar en geef taal aan jouw intuïtieve en ervaringskennis
 • Vertaal theorie en praktijk naar jouw eigen stijl als veranderaar en de context van het vraagstuk
 • Wees in staat passende veranderstrategieën te kiezen bij vraagstukken en omgevingen
Aanmelden opleiding Download brochure

Wij helpen je graag verder

Judie van Breukelen
Programmamanager
breukelen@sioo.nl

Anoek Huisman
Programmacoördinator
huisman@sioo.nl

 • Het lijkt wel alsof alle professionals te maken hebben met het tot een goed eind brengen van verandertrajecten. Veranderen is echter ook een containerbegrip, waar veel verschillende waarden en betekenissen achter schuilgaan. Dit maakt de communicatie en het samenwerken aan veranderingen niet altijd gemakkelijk. Een goede basis in veranderkunde is dus voor niemand overbodig.

  In de workshop Veranderkunde behandelen we verschillende veranderkundige benaderingen en strategieën en verkennen we verschillende sturings- en inrichtingsmogelijkheden van een veranderproces. Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke stijl en mogelijkheden als veranderaar en in de succes- en faalfactoren van de verschillende veranderbenaderingen. Daarnaast maken we de koppeling tussen theorie en praktijk door de vertaling naar jouw eigen stijl als veranderaar, de context van het vraagstuk en de kenmerken van jouw veranderopdrachten. Ten slotte krijg je de nodige handvatten voor hoe om te gaan met dynamieken in veranderprocessen.

 • De workshop Veranderkunde is bedoeld voor (interim)-managers, interne of externe adviseurs, projectleiders, programmamanagers, kwartiermakers en andere organisatieprofessionals die betrokken zijn bij het realiseren van veranderopgaven en een fundament wil leggen onder veranderen, het eigen verandervermogen en dat van anderen. Eerdere opleidingen op dit gebied zijn niet per se noodzakelijk.

 • Theo Hermsen MSc
  Theo Hermsen Organisatieadvies
  Jelger Spijkerboer MA
  Veranderkompas
  Overzicht docenten
 • Planning

  1. Startdatum: 10 februari 2021
   Dag 1 en 2: 10 februari 2021 t/m 11 februari 2021
  2. Startdatum: 9 juni 2021
   Dag 1 en 2: 9 juni 2021 t/m 10 juni 2021
  3. Startdatum: 6 oktober 2021
   Dag 1 en 2: 6 oktober 2021 t/m 7 oktober 2021

  Deze workshop bestaat uit een seminar van 2 dagen.

  Overige informatie

  De deelnamekosten (vrijgesteld van BTW) zijn exclusief verblijf- en literatuurkosten. De literatuurkosten zijn €60, bestel hier het boek Leren Veranderen van Hans Vermaak.

  Deze workshop kan op 15 PE-uren van OOa en 17 accreditatiepunten van NIP rekenen.

 • “Ik heb meer zicht gekregen op mijn eigen stijl van veranderen, een bredere kennis van mogelijke interventies en geleerd waarom eerdere ervaringen niet naar wens liepen.”
  “De kleurentheorie is mijn voorkeursverandertool. Ik heb geleerd dat de kleur van een gekozen strategie niet per se een belemmering voor interventies in een andere kleur vormt.”

Content & inspiratie

 • Van High Touch en Low Tech naar High Tech en Andere Touch

  Lees meer