Mail ons

Een dynamisch fundament voor moderne organisaties

Ontwikkelingen in de organisatiekunde

De meeste moderne organisaties zien anno 2021 de noodzaak om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de hedendaagse informatiesamenleving en zoeken manieren om zich wendbaar en adaptief te kunnen organiseren. Denk aan de veranderingen in technologie, de mogelijkheden die data ons bieden en het steeds meer werken in ecosystemen. Denk concreet aan plaforms als Spotify, aan Holocracy en ‘agile‘ werken; het zijn allemaal uitingen die in het verlengde liggen van ‘anders organiseren’. Vaak maken ze eerder gebruik van een platte organisatiestructuur dan een traditionele hierarchische structuur zodat iedereen flexibel en actiegericht aan de besluitvorming kan bijdragen. Het lijkt voor veel organisaties nu vanzelfsprekend om bezig te zijn met nieuwe organisatievormen, maar ooit werd er anders tegen dit vakgebied aangekeken.

“In een sfeer van grote voldoening, blijdschap over een geslaagd initiatief en met een optimistische blik op de toekomst heeft, op 15 december 1958, de opening van de eerste cursus van de Stichting Interacademiale Opleiding Organisatiekunde (Sioo) plaatsgehad,” aldus Sioo’s eerste rector prof. ir. Herman K. Volbeda. In de jaren ’50 werd Nederland heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Er was veel werk voor ingenieurs die wel over de technische maar minder over organisatie- en veranderkundige inzichten beschikten. Volgens verschillende technische en economische universiteiten moest er een extern opleidingsinstituut komen dat de ingenieurs in de praktijk hierop coachte. Meer dan 60 jaar later helpen we nog altijd bij veranderingen op de werkvloer en hebben we nog steeds de ambitie om instrumentele waarden met humane waarden te verbinden.

Organisatiekunde vs. bedrijfskunde

De organisatiekunde of organisatieleer is een vakgebied dat het gedrag van en in organisaties bestudeert, alsook de factoren die dit gedrag veroorzaken (zoals de bedrijfscultuur) en hoe deze organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden. Het vakgebied richt zich met name op de ontwikkeling van methoden en technieken voor organisatieanalyse en organisatieontwerp en is verwant aan de organisatiepsychologie, arbeidspsychologie en bedrijfskunde.

Bedrijfskunde en organisatiekunde worden echter nogal eens ‘op een hoop gegooid’. Vanuit de bedrijfskunde wordt er traditioneel eerder op de ‘blauwe processen’ van het organiseren gefocust en vanuit de ‘klassieke organisatiekunde‘ wordt er meer holistisch naar op elkaar inwerkende organisatieprocessen gekeken. Daarnaast heeft het vakgebied een imago gekregen van zeer theoretisch en minder actueel te zijn. Onterecht, want welke organisatie experimenteert er niet met een van de vele (bovengenoemde) nieuwe organisatieconcepten?

Nieuwe manieren van organiseren

In voorgaande decennia konden kenniswerkers in de diensteneconomie met een ander besturingsmodel nog relatief snel de knopen ontwarren die waren ontstaan door het oprichten van nieuwe afdelingen, het opsplitsen of samenvoegen van (sub)afdelingen, kerntaken of -processen.

Deze destijds gangbare organiseerprocessen initieerden tal van veranderingstrajecten in organisaties. Het waren vaak onnodige organisatieveranderingsprocessen als er beter naar de ‘grondplaat’ van het organisatieontwerp was gekeken.

Oude fundamenten en nieuwe concepten

Gelukkig zien we nu een ware ‘revival’ van dit vakgebied; we zien hoe advieurs, managers en leiders van organisaties aan de slag willen met nieuwe organisatieconcepten. Zij doen er verstandig aan om zich daar terdege in te verdiepen. Wat past wanneer en waar? Het is daarbij ook aangeraden terug te gaan naar een aantal van de klassieke uitgangspunten uit de organisatiekunde. Denk aan de vraag: wat is eigenlijk het werk dat hier gedaan wordt? Bij Sioo helpen we om bestaande kennis over strategie, coördinatie en besturing, organisatiestructuren en organisatiecultuur én nieuwe inzichten over nieuwe organisatiemodellen op de juiste manier te duiden en tot elkaar te verhouden.

Deze kennis bieden we onder andere in de vorm van cursussen en opleidingen op vlak van organisatiekunde. Zin in een training, masterclass of andersoortige studie Organisatiekunde? Hieronder vind je een specifieke selectie. Ook in veel van onze andere opleidingen vormt organisatiekunde en ‘nieuw organiseren‘ een gedegen thema. Daarnaast bieden we ook incompany-trajecten en advies op maat waarvoor we onze ruime expertise in organisatiekunde inzetten. Lees hieronder meer over onze laatste inzichten rond organisatiekunde en organisatieontwikkeling.

Organiseren en Ontwerpen van Organisaties

OPLEIDING OP MAAT
Belasting: 290 uur
Diploma: certificaat

 

Kunnen we huidige organisaties begrijpen en zodanig inrichten dat beoogde veranderingen ook echt impact hebben en meerwaarde opleveren voor stakeholders? De toegenomen complexiteit en dynamiek van de markten en maatschappelijke vraagstukken vragen om effectieve, efficiënte en flexibele organisaties waar medewerkers graag werken. Organisatiekundige aandacht loont daarbij, daarom zijn de kennis en inzichten in dit vakgebied volop in ontwikkeling.

 

Bekijk

Veranderen en Organiseren in Gemeenten

OPLEIDING OP MAAT
Belasting: 280 uur
Diploma: certificaat

 

De complexe opgaven en dynamiek in de samenleving vragen van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers steeds meer over de organisatiegrenzen heen te werken. Dit leidt tot grote, en soms drastische, veranderingen in inrichting en werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Deze Build Your Own Academy-track is bedoeld voor (lijn)managers, transitiemanagers, senior adviseurs en programmamanagers die zowel op de hoogte willen blijven van hun vakgebied als op het gebied van verandermanagement, organisatieinrichting en besturing.

Bekijk

Organisatiediagnose

OPLEIDING OP MAAT
Belasting: 60 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

Veel organisatieprofessionals staan regelmatig voor de uitdaging om een nieuwe aanpak in gang te zetten of om een situatie uit het slop te trekken. In de workshop Organisatiediagnose gaan we in op een aantal veel voorkomende organisatiediagnosemodellen. Die passen we toe op een actuele casus, waarna je als deelnemer jouw diagnose aan de opdrachtgever presenteert. Daarnaast sta je stil bij de ‘bril’ die je bewust of onbewust hanteert en onderzoek je het effect hiervan in het stellen van de organisatiediagnose. Natuurlijk passen we het geleerde ook toe op je eigen werkpraktijk.

Bekijk

Organisatiekunde 1

WORKSHOP
Belasting: 28 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

In de workshop Organisatiekunde 1 maken deelnemers kennis met de kernvragen in de organisatiekunde, de belangrijkste organisatievormen die in de geschiedenis zijn ontstaan en de grondslagen van die vormen. De essentiële vragen rondom ontwerpen, managen en besturen passeren de revue. Ook is er uitgebreid aandacht voor de nieuwste organisatievormen die zich in de praktijk ontwikkelen. Tijdens de workshop wordt telkens de vertaalslag gemaakt naar praktijkvoorbeelden en de vraagstukken waar je zelf tegenaan loopt.

Bekijk

Organisatiekunde 2

VERVOLGWORKSHOP
Belasting: 28 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

Waarom gaan de dingen binnen jouw organisatie altijd zoals ze gaan? Als je beter begrijpt hoe de ’grondplaat’ van jouw organisatie en haar relatie met de omgeving eruit ziet, weet je beter wat je echt moet veranderen om het geheel in beweging te krijgen. De workshop Organisatiekunde 2 is ontwikkeld voor wie al bekend is met verschillende organisatiemodellen en -theorieën, hun historische ontwikkeling, hun mogelijkheden, beperkingen en toepassingen. We gaan echt aan de slag met de praktijk; we brengen jouw eigen organisatieopgave gericht en onderbouwd vooruit.

Bekijk

Inzicht in Bedrijfskunde

WORKSHOP
Belasting: 40 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

In de workshop Inzicht in Bedrijfskunde verkrijg je kennis en inzicht in de bijdrage van de verschillende functionele gebieden van de organisatie als geheel. Daarnaast leer je begrippen, termen en actuele discussies van de functionele gebieden te herkennen en te plaatsen. Zo krijg je inzicht in de verschillende manieren waarop bedrijven georganiseerd kunnen worden. In deze workshop leer je een meer generalistische visie ten aanzien van organisatievraagstukken te hanteren. Hierdoor kan je voorstellen en adviezen van anderen beter beoordelen en word je een stevigere gesprekspartner.

Bekijk

Incompany

Sioo organiseert leertrajecten op maat. Naar gelang de organisatievraagstukken ontwerpen we in cocreatie met jouw organisatie(onderdeel) een traject dat we vervolgens met de meest ervaren experts uit ons netwerk verfijnen en invullen.

Bekijk

Advies

In onze adviestrajecten maken we ruimte voor ‘het andere perspectief’. Onze ruime ervaring met complexe vraagstukken van organisaties, bestuurders en professionals vertaalt zich in een duurzaam en integratief advies voor opdrachtgevers in verschillende sectoren.

Bekijk