Mail ons

Hoewel onze economie en organisaties doorlopend te maken hebben met grotere of kleinere incidenten, cycli en crises, hebben veel organisaties door de Corona-crisis nieuwe vragen op vlak van turnaround management en crisisleiderschap. Het voorspellen van dit soort grote uitdagingen en crisissituaties blijkt lastig en soms gewoon onmogelijk in het geval van ‘Zwarte Zwanen’ zoals de huidige crisis.

Elke organisatie ondervindt de effecten van een dergelijke crisis of laagconjunctuur, maar er zijn grote verschillen te zien tussen de impact op goed voorbereide organisaties en de impact op slecht voorbereide organisaties. Minder goed voorbereide organisaties worstelen met zich (snel) aan te passen aan een nieuwe, nog onbekende, realiteit, waardoor ze niet of te laat reageren op relevante signalen.

Dit type grote heterogene crises onderscheidt zich van kleinere meer ‘routinematige’ reorganisaties door de grote tijdsdruk en meer schaarste aan middelen en betrouwbare informatie. Juist dan is, vanuit allerlei structurele, politieke en psychologische redenen, de verleiding groot om de reguliere instrumenten en strategieën toe te passen. In dit type crisissituaties werkt deze aanpak echter vaak averechts.

Sioo gaat uit van een meervoudige, integratieve benadering van turnaround management om het leiderschap en handelen in organisaties tijdens reorganisaties en crises te onderbouwen en succesvol te maken. Steeds onderbouwd met wetenschappelijke en praktijkgebaseerde inzichten in organisatie- en veranderkunde, leiderschap en advieskunde.

Deze expertise bieden wij aan in de vorm van een langerlopend opleidingstraject voor de implementatie- en leiderschapsvraagstukken van leidinggevenden, afdelingsmanagers, (midden)managers en interne adviseurs. Daarnaast bieden we een eendaagse spoedcursus voor de strategische vraagstukken, dilemma’s en vragen rond crisisleiderschap van toezichthouders, bestuurders, CEO’s en hun adviseurs. Ten slotte kunnen we deze expertise ook op maat van specifieke (organisatie)vragen inzetten.

Ontdek hieronder onze 3 mogelijkheden om aan de slag te gaan

Opleidingstraject

Ben jij belast met of nauw betrokken bij complexe veranderprocessen naar aanleiding van een turnaround of reorganisatie? De Build Your Own Academy Track ‘Turnaround Management’ is bedoeld voor leidinggevenden, departementshoofden, businessunit-managers, (midden)managers én hun interne adviseurs. In dit opleidingstraject zal je jouw financiële, veranderkundige en organisatiekundige kennis en handelingsrepertoire én jouw leiderschap in samenhang ontwikkelen. Zo kan je jouw handelen ten tijde van een crisis, turnaround of reorganisatie beter verantwoorden en ontwikkel je je tot een waardevolle gesprekspartner voor het bestuur van de organisatie.

 

Bekijk

Spoedcursus

Ben je als bestuurder, CEO of toezichthouder verantwoordelijk voor het leidinggeven aan crisissituaties of voor het doorvoeren van een grootschalige reorganisatie? Voor de top van organisaties en hun adviseurs ontwikkelden we een compacte eendaagse spoedcursus ‘Leiderschap bij turnarounds en crises‘. In een groep van maximaal vijf deelnemers behandelen we de relevante thema’s voor het kluwen aan dilemma’s waar je als bestuurder in deze tijden mee te maken hebt. Daartoe gaan we (in volledige vertrouwelijkheid) intensief  in op jouw praktijkvraagstukken. Zo ontwikkel je een relevant afwegingskader m.b.t. de uitdagingen voor jouw organiatie in tijden van crisis of turnaround.

Bekijk

Op maat

Onze expertise op vlak van turnaround management en crisisleiderschap kan ook ingezet worden voor een incompany-traject op maat van jouw organisatieuitdagingen. Op basis van de precieze vraag ontwikkelen we in cocreatie een traject dat we vervolgens met de meest ervaren experts uit ons netwerk verfijnen en invullen. Ook na start van het programma blijft ons team inspelen op nieuwe inzichten en behoeften. Deze werkwijze lijkt de aanpak bij uitstek om aan organisatieverandering te werken in tijden van crisis, turnaround of reorganisatie. Daarnaast zijn onze experts ook beschikbaar voor persoonlijke board-level coaching rond deze thema’s.

 

Bekijk

Meer weten? Neem contact op!

Judie van Breukelen

Programmamanager