Mail ons

De meest complete en actuele kennis over veranderen

Veranderexpertise

Door de toenemende snelle veranderingen in de samenleving is veranderkunde een snelgroeiend expertisedomein geworden. Zoekmachines en (online) boekwinkels bieden uitgebreid resultaat op zoektermen als veranderkunde, change management, verandermanagement en ook op opleiding verandermanagement. Veranderingen in algemene zin en organisatieverandering in meer specifieke zin maken een steeds groter deel van de managementliteratuur uit. Vaak starten de schrijvers met het bespreken van hardnekkige misverstanden rond de effectiviteit van zelfsturende teams of het “adagium” ‘70% van de verandertrajecten faalt‘, waarna de weg vrij is om een nieuwe aanpak of methode te introduceren die succesvoller zal zijn.

Verschillende stromingen en scholen

Bij Sioo geloven we niet in dé aanpak of dé methode. Wij leren deelnemers om situationeel, passend bij de context en de ambitie en op basis van alle mogelijke methodes en technieken, een aanpak voor een specifieke situatie te maken. Soms betekent het dat je de verschillende stromingen en scholen in de verander- en interventiekunde en hun onderliggende paradigma’s moet kennen om aan de slag te kunnen. Onze benadering brengt ook met zich mee dat je jezelf moet (leren) kennen als veranderaar, om mede op basis daarvan transparante methodische redeneringen te kunnen maken waarin je expliciteert waarom je doet wat je doet en leert onderzoeken wat maakt dat het wel of niet werkt.

Dezelfde populaire managementliteratuur bespreekt slechts twee soorten verandering: enerzijds gaat het vaak over de geplande verandering, ‘van A naar B’ en anderzijds valt er veel te lezen over continu verbeteren. Er is veel minder aandacht voor het versterken van wat wél werkt, het omgaan met en laten groeien van de emergente verandering. Het is belangrijk om ruimte maken voor experimenteren en innoveren als belangrijke motoren voor vernieuwing van organisaties.

Vraagstukken en vakgebied in beweging

‘Veranderen’ verandert zelf ook, door invloed van de ontwikkelingen in de samenleving. Het is daarom belangrijk om te werken op het snijvlak van bewezen kennis en kunde en de vernieuwing van het vak. Het gaat bij veranderen om het bereiken van een doel: het realiseren van ambities, nieuwe structuren, processen of systemen werkend krijgen, innovatie van de dienstverlening, het verhogen van de klanttevredenheid, de ontwikkeling van nieuwe producten, het opzetten of afslanken van bedrijfsonderdelen, het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties, etc. Veranderen is slechts het middel. De veranderkunde heeft de concepten, theorieën, werkwijzen en technieken om die ambities te realiseren.

Hoe te beginnen? Voor een goede geplande verandering heb je een diagnose nodig. Een goede diagnose is vaak al het halve werk waarin je onderzoekt wat er moet gebeuren om beweging te krijgen. Soms is het vraagstuk echter ingewikkelder met betrekking tot de bedrijfscultuur bijvoorbeeld en wordt de gewenste verandering niet gerealiseerd. We maken daarom ook wel onderscheid in type veranderingen. Als we spreken van een 1e-orde verandering dan gaat het om een verandering binnen bestaande systemen die niet ingrijpt op de processen en dus een kleine impact heeft. Het is een verbetertraject. Bij een 2e-orde verandering verandert de wijze waarop medewerkers hun werk doen, de processen en/of structuren veranderen en de impact op de organisatie is groter. Er wordt écht een verandering in gedrag gevraagd. Bij een 3e-orde verandering gaat het over een fundamentele systeemverandering. Het hele denk- en waardenkader dient herdacht te worden. Er moet met andere woorden een paradigmashift komen.  

Word een effectievere veranderaar

Veranderaars vinden we in veel verschillende rollen terug, maar ze hebben sowieso één ding gemeen. Ze willen ontdekken hoe ze in hun organisatie of voor hun klanten een effectievere veranderaar worden. Zin in een training, masterclass of andersoortige studie Veranderkunde? In onze veranderopleidingen en -workshops leer je jezelf als veranderaar beter kennen en krijg je verschillende brillen aangereikt om naar jouw veranderpraktijk te kijken en aan de slag te gaan. Daarnaast bieden we ook incompany-trajecten en advies op maat waarvoor we onze expertise in veranderkunde inzetten. Lees hieronder meer over ons aanbod en actuele inzichten over veranderen.

Executive Change Management

OPLEIDING
Belasting: 600 uur
Diploma: master

 

Executive Change Management is dé masteropleiding voor leiders en bestuurders die in hun organisatie de regie willen voeren over strategische veranderprocessen. In hun positie zijn zij niet alleen spelbepaler en boegbeeld van de vernieuwing, maar moeten ze tegelijkertijd met de ogen van een buitenstaander naar innovatie kunnen kijken. Het zijn juist deze leiders die zoeken naar alternatieve paden, omdat die meer kansen bieden.

 

 

Bekijk

Succesvol Verandering Organiseren

OPLEIDING
Belasting: 400 uur
Diploma: certificaat

 

Succesvol Verandering Organiseren is ontwikkeld voor managers en professionals die in alle hectiek binnen en buiten de organisatie voor veranderopgaven staan. Zij leren en ervaren hoe ze hun veranderklussen doelbewust kunnen klaren en daarnaast een beroep kunnen doen op collega’s en vakgenoten die kritisch meedenken. Dat vergroot het effect op de klus die ze onderhanden hebben. Deelnemers groeien zichtbaar in hun rol als trekker van verandering en vergroten hun professionaliteit.

 

Bekijk

Advanced Consulting and Change

OPLEIDING
Belasting: 420 uur
Diploma: master

 

Organiseren, veranderen en adviseren is een vak. En als adviseur heb je met organisaties en organisatieverandering te maken. Nog beter en sterker dan bijblijven in je vak is het om vóór te blijven op je vak, en dat is een uitdaging. Voor de adviseur met deze ambitie heeft Sioo Advanced Consulting and Change ontworpen. In dit programma ga je als interne of externe adviseur op hoog niveau nieuwe en verdiepende kennis- en ontwikkelvragen onderzoeken, toetsen en uitwerken in relatie tot de eigen werkpraktijk.

Bekijk

Essentials in Consulting and Change

OPLEIDING OP MAAT
Belasting: 320 uur
Diploma: certificaat

 

Bij veel professionals groeit gaandeweg de behoefte aan meer fundament onder hun advieswerk. Wil jij jouw adviesvaardigheden verstevigen en je intuïtie koppelen aan methodes en instrumenten? In het flexibele traject Essentials in Consulting and Change leren deelnemers schakelen tussen adviesstijlen en -rollen en bouwen ze aan hun organisatie- en veranderkundige kennis. Sioo biedt hiermee wat jou als adviseur in de kern succesvol maakt. Zo kan je je als adviseur breder ontwikkelen of tot volwaardig adviseur doorontwikkelen.

Bekijk

Veranderen en Organiseren in Gemeenten

OPLEIDING OP MAAT
Belasting: 280 uur
Diploma: certificaat

 

De complexe opgaven en dynamiek in de samenleving vragen van de gemeentelijke organisatie en haar medewerkers steeds meer over de organisatiegrenzen heen te werken. Dit leidt tot grote, en soms drastische, veranderingen in inrichting en werkwijze van de gemeentelijke organisatie. Deze Build Your Own Academy-track is bedoeld voor (lijn)managers, transitiemanagers, senior adviseurs en programmamanagers die zowel op de hoogte willen blijven van hun vakgebied als op het gebied van verandermanagement, organisatieinrichting en besturing.

Bekijk

Interim-Management en Organisatieverandering

OPLEIDING OP MAAT
Belasting: 272 uur
Diploma: certificaat

 

De Build Your Own Academy-track ‘Interim-Management en Organisatieverandering’ is bedoeld voor managers met tijdelijke opdrachten op het terrein van veranderen en leidinggeven. Interim-managers komen vaak in ‘messy situations’ terecht. Dat maakt dat zij in korte tijd en met effect een beweging op gang moeten brengen. Zij willen zich versterken op veranderkundig vlak, zodat ze veranderingen echt kunnen realiseren.

 

Bekijk

Lerend veranderen voor bestuurders in het MBO

BRANCHE-OPLEIDING
Belasting: 58 uur
Diploma: certificaat

 

‘Lerend veranderen voor bestuurders in het MBO’ ondersteunt bestuurders in MBO-instellingen om met hun strategische rol een belangrijke bijdrage te leveren aan een organisatie waarin kwaliteitsverbetering duurzaam is verankerd. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken en om de brug te slaan naar de realiteit van directeuren en opleidingsmanagers in hun organisatie(s).

 

 

Bekijk

Lerend veranderen voor directeuren en opleidingsmanagers in het MBO

BRANCHE-OPLEIDING
Belasting: 58 uur
Diploma: certificaat

 

In een variant van het programma voor bestuurders richten we ons op directeuren en opleidingsmanagers. Door strategie en management te verbinden, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de organisatie. Dit programma biedt de basis om deze rol te versterken en ondersteunt tegelijkertijd concrete acties rond (onderwijs)kwaliteit die plaatsvinden in de eigen organisatie.

Bekijk

Effectief Veranderen

WORKSHOP
Belasting: 48 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

Het ontwikkelen van een veranderaanpak vraagt om afgewogen keuzes. Een doordachte redenering helpt om veranderingen te regisseren en te realiseren. In de workshop Effectief Veranderen komen alle elementen voor een effectief veranderproces aan de orde en pas je die toe op jouw eigen veranderingsproces. Daarbij besteed je ook veel aandacht aan weerstand en (je persoonlijke) beïnvloedingsstijlen. Kortom: ontdek hoe je in jouw organisatie of voor jouw klant een effectievere veranderaar wordt.

Bekijk

Data Science voor Adviseurs en Veranderaars

WORKSHOP
Belasting: 36 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

Data is hét buzzwoord van nu. Organisaties beschikken over veel data, maar worden deze data ook gebruikt in besluitvormings- en veranderprocessen? Nog te weinig, stellen we vast. Dat komt doordat bepaalde data niet beschikbaar zijn of de kwaliteit ervan niet voldoende is. In deze 3-daagse workshop stap je in de wereld van de data science en zet je nieuwe kennis, vaardigheden en tools in voor je eigen vraagstukken en praktijk.

Bekijk

Veranderkunde

WORKSHOP
Belasting: 28 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

In de workshop Veranderkunde behandelen we verschillende veranderkundige benaderingen, strategieën en mogelijkheden in het veranderproces. Je krijgt inzicht in jouw persoonlijke stijl als veranderaar en in de succes- en faalfactoren van de verschillende veranderbenaderingen. Daarnaast maken we de koppeling tussen theorie en praktijk door de vertaling naar jouw eigen stijl als veranderaar, de context van het vraagstuk en de kenmerken van jouw veranderopdrachten.

Bekijk

Summerschool Veranderkunde

SUMMERSCHOOL
Belasting: 64 uur
Diploma: bewijs van deelname

 

In onze Summerschool Veranderkunde leren interne adviseurs, externe adviseurs, programma- en projectmanagers uit zowel profitsector als non-profitorganisaties hun verandervraagstuk beter doorgronden en hanteerbaar te maken. We focussen op de context van de organisatie als geheel en de plaats van het praktijkvraagstuk daarin. Vervolgens kijken we systemisch naar de context en kaderen we jouw rol daarin.

Bekijk

Incompany

Sioo organiseert leertrajecten op maat, gebaseerd op onze ruime expertise in veranderkunde. Naar gelang de verandervraagstukken en -uitdagingen ontwerpen we in cocreatie met jouw organisatie(onderdeel) een traject dat we vervolgens met de meest ervaren experts uit ons netwerk verfijnen en invullen.

 

 

Bekijk

Advies

In onze adviestrajecten maken we ruimte voor ‘het andere perspectief’. Onze ruime ervaring met complexe verandervraagstukken van organisaties, bestuurders en professionals vertaalt zich in een duurzaam en integratief advies voor opdrachtgevers in verschillende sectoren.

 

 

 

Bekijk

Actuele inzichten en onderbouwde expertise

  • Hoe anders? GGZ-hoogleraar Floortje Scheepers: “De legitimatie die een psychiatrisch label geeft, zorgt ervoor dat het dominante classificatiemodel nog meer kracht krijgt”

    Lees meer

  • Sioo onderzoekt en ontwikkelt ‘homo florens’-mensbeeld in executive education

    Lees meer

  • Is de metaverse de volgende stap in de digitale transformatie of de aanzet tot een nieuwe crisis?

    Lees meer